Kort introduktion til "Terminal" eller "Konsole"

Bemærk at udgangspunktet for denne korte introduktion til Terminal eller Konsole tager udgangspunkt i Ubuntu. Brugere af DOS (Disc Operating System) kan sikkert se med slet skjult glæde eller lede ved Linux' Konsole (eller Terminal afhængig af desktop). Nogle kommandoer minder om noget fra DOS, om end det ikke er muligt at foretage en direkte sammenligning.. Det første som en ny bruger af Konsole møder er ”bruger@host:~$” (host dækker blandt andet over navnet, som du gav din PC under installation). Her fremgår det, hvilken bruger, som er logget på systemet. Brugere af DOS erindrer sikkert C:/ (eller lignende). Filsystemet er imidlertid bygget anerledes op i Linux end i DOS og sidenhen også Windows. Således er der i Linux traditionelt et ”root-drev” med selve systemet og en brugermappe oftest kaldt ”home”.

Jeg vil i det følgenede gennemgå Navigering, Kopiering og flytning, Sletning samt Superbrugeren. Først vil jeg dog introducere sammenhængen mellem GUI og, det der i resten af artiklen vil blive benævnt som ”Konsole”. Gennemgangen er ikke fyldestgørende, men kan give et indtryk af den struktur ( bruger@host:~$ kommando -argument), som kommandoer er indlejret i.

GUI står for ”graphic user interface” og er i princippet peg og klik med musen. Du kan også mere eller mindre det samme som i konsole. Der er imidlertid visse operationer, som kan klares mere effektivt i konsole. Det drejer sig om etablering af dynamiske links (jf. superbruger eksemplet). Du kan gemme en kommandolinje i et tekstdokument og ved geninstallation af Linux kan du indsætte linjen i konsole og udføre operationer der med GUI tager tid på få sekunder.

Navigering
Ved at skrive ”dir” (for directory) får du indholdet af din ”home” mappe. Et alternativ er kommandoen "ls", som giver et mere overskueligt billede af indholdet af mappen. Du kan altså ikke ”se” ”root” mappen. En mappe åbnes ved at skrive ”cd mappens-navn”. Altså ligesom i DOS. Hvis du vil et skridt tilbage, skal du skrive ”cd ..”.

Root-mappen kan nås ved at skrive ”sudo -i” (ikke alle distributioner har sudo-kommandoen), hvilket ændrer til root-bruger i stedet for almindelig bruger. Bemærk at ”root-brugeren” er superbruger og har adgang til at ændre i alle funktioner, filer osv. For at nå selve mappen skal du skrive ”cd ..”.

Kopiering eller flytning
Det kan til tider være nødvendigt at flytte filer uden brug af musen. At kopiere eller flytte kan gøres med henholdsvis ”cp” og ”mv”.

cp filen stien/til/filens/nye/position/
mv filen stien/til/filens/nye/position/

Du angiver først kommandoen, så filens navn og derefter stien til dens nye position. Tilføjer man et ”-f” efter cp eller mv, vil du ikke blive spurgt om hvorvidt, du ønsker at overskrive en potentiel fil. Her skal du være opmærksom på, hvilke rettigheder du har. Har du, som nævnt i ”sudo-eksemplet” root-rettigheder kan du ændrer og slette i selve systemet.

Sletning
Du kan også slette uden brug af mus. Dette gør du ved at skrive ”rm” for remove og filens navn. Eksempelvis ”rm filens-navn.file”. Vil du slette en mappe og dens undermapper skal du skrive ”rm -r /mappe”. Bemærk at filerne ikke flyttes til papirkurven.

Superbrugeren ”sudo”
Sudo har været nævnt et par gange indtil nu. ”sudo” er en kommando, som kan anvendes, hvis du ønsker flere rettigheder end du som almindelig bruger har. Når du anvender ”sudo” skal du have dit root-bruger kodeord klar, idet computeren kræver det. Når du er færdig med at være ”root-bruger” skal du skrive ”exit” for at afslutte sessionen.

”sudo -l” kan give en bruger alle rettighder.
”sudo -i” ændrer brugeren til root-bruger.

I det følgende vil jeg vise hvad ”sudo” kommandoen alene kan udrette uden et efterfølgende argumenter (eks. -l). I en række tilfælde har jeg brugt sudo til installation af java i Firefox. Jeg vil ikke komme nærmere end på installation af java, men i stedet bruge eksemplet til at demonstrere brugen af sudo.

sudo ln -s /usr/lib/jvm/java-6-sun/jre/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so /usr/lib/mozilla/plugins/

I den ovennævnte kommando laves der et link til en fil placeret i en mappe til en anden mappe. Et link til filen ” libjavaplugin_oji.so” placeres i mappen ”/usr/lib/mozilla/plugins/”.

Manualer

Hvis du vil lære et program at kende er man vejen.

> man cat

Så får du en vejledning i hvordan programmet bruges som ser sådan ud.

CAT(1) User Commands CAT(1)

NAME
cat - concatenate files and print on the standard output

SYNOPSIS
cat [OPTION] [FILE]...

DESCRIPTION
Concatenate FILE(s), or standard input, to standard output.

-A, --show-all
equivalent to -vET

-b, --number-nonblank
number nonempty output lines

-e equivalent to -vE

-E, --show-ends
display $ at end of each line
Og den forsætter.

for at gå ned i man brug enter og for at af slutte brug q

gem print af system komando

Hvis du nu gerne vil se alle filer og mapper i dit hjemme bibilotek bruger du
> ls -a

Hvis du gerne vil gemme det i en fil
> ls -a > filnavn.txt eller /mappe/mappe/filnavn.txt

Dette kan bruges med mange programmer.

Med andre ord...
...kan du via konsole kopiere og flytte file til mapper. Ligeledes kan du slette samt etablere links. Du kan opnå brugerrettigheder, som gør dig i stand til manipulere med root-mappen. Dette gør sig særligt gældende i x-buntu systemerne, hvor du ikke kan logge på som root-bruger. Her er sudo-kommandoen frugtbar.

Her til sidst et par links til andre gode artikler og sider om terminal brug.

De mest basale kommandoer i Linux bash-shell - 1. del
De mest bersale komandoer i Linux bash.shell - 2 del

xunil (not verified)
Antal: 4294966362
Tilmeldt:
01-01-1970
User is offline
Re: Kort introduktion til "Terminal" eller "Konsole"

Det er en meget fin vejledning, du har skrevet, og jeg er sikker på, at den kan bidrage til at fjerne manges begynder-skræk ved terminalen. Og jeg har kun et par kommentarer:

Først og fremmest synes jeg man skal passe på med at drage sammenligninger med DOS, men lad det ligge.

Der er en lille stavefejl i "jave".

Dernæst er det jo faktisk muligt at være root i Ubuntu, hvis man opretter et root-password (sudo passwd root), selvom dette selvfølgelig ikke anbefales.


xy
xy's picture
Antal: 877
Tilmeldt:
03-10-2007
User is offline
Re: Kort introduktion til "Terminal" eller "Konsole"

For os nybegyndere i terminalen er det meget fint med en sådan vejledning.
Det er lidt et ukendt land, man godt ved, der kan gøres mange utrolige ting med


julemand101
julemand101's picture
Antal: 1723
Tilmeldt:
17-01-2004
User is offline
Re: Kort introduktion til "Terminal" eller "Konsole"

"Ved at skrive ”dir” (for directory) får du indholdet af din ”home” mappe."
Det er ikke alle distributioner der har dir og den korrekte kommando er også "ls".

Der bliver brugt noget sudo og for begyndere vil det nok være en ide lige at skrive at guiden er baseret på et Ubuntu system og andre systemer måske ikke bruger sudo.

Ellers udmærket.


jeppester
jeppester's picture
Antal: 228
Tilmeldt:
10-08-2006
User is offline
Re: Kort introduktion til "Terminal" eller "Konsole"

Udmærket guide, skrevet i et sprog som nybegyndere kan forstå (tror jeg). Har dog præcis de samme forbehold som julemand101. Desuden en kommentar til følgende:

"Det første som en ny bruger af Konsole møder er ”bruger@bruger:~$”. Her fremgår det, hvilken bruger, som er logget på systemet. Brugere af DOS erindrer sikkert C:/ (eller lignende). Filsystemet er bygget anerledes op i Linux end i Windows."

Det virker lidt forvirrende at du først næver DOS og så smutter over til windows. Selvom windows har "arvet" en del fra dos, så er der forskelle.


Slettet8
Antal: 106
Tilmeldt:
09-03-2008
User is offline
Rettelser

Tusind tak for de mange inputs. Jeg har forsøgt at anvende dem i teksten, så det bliver mindre forvirrende og mere korrekt.


mich
mich's picture
Antal: 1067
Tilmeldt:
13-10-2007
User is offline
Re: Kort introduktion til "Terminal" eller "Konsole"

”bruger@bruger:~$”

Skal det ikke være ”bruger@host:~$” ?


Slettet8
Antal: 106
Tilmeldt:
09-03-2008
User is offline
#6

Rigtigt... min fejl :)


TroelsOlesen
Antal: 190
Tilmeldt:
19-12-2007
User is offline
Re: Kort introduktion til "Terminal" eller "Konsole"

Eventuelt til dem som vil lære en smule mere end de basale kommandoer, der kan denne her bog anbefales.

http://www.linuxbog.dk/unix/unix/index.html


mjjzf
mjjzf's picture
Antal: 1595
Tilmeldt:
25-12-2007
User is offline
Re: Kort introduktion til "Terminal" eller "Konsole"

Jeg havde faktisk også tænkt på at lave en screencast om emnet. Det er altid svært at finde et sted at starte.


dudsen
Antal: 963
Tilmeldt:
10-01-2009
User is offline
Re: Kort introduktion til "Terminal" eller "Konsole"

sudo er svjv en konsekvens af ubuntu's hvis det lugter af unix kan vi ikke lide det tilgang til tingene vi andre har det fint med su -c "komando" hvis vi en gang imellem stoler nok p* vores forstand til at eksekvere med root privilegier den m*de ubuntu bruger sudo p* hvor man n*sten har fuld root adgang med sin alm pw er lidt sp*jst og noget de har kopieret fra vista

linux CLI eller *sh er ikke helt som dos *sh er et af de mest kraftfulde scripspog og det er det du arbejder direkte med n*r man g*r i CLI cat logfil greb "specifik error" er hurtigere og nemmere end de flste GUI programmer der g*r noget tilsvarende og man har stort set fuld frihed til at tilpasse med regexp og div scripting scipts direte fra komandolinien.

Ps det her indl*g er skrevet i links en cli baseret browser.


dudsen
Antal: 963
Tilmeldt:
10-01-2009
User is offline
Re: Kort introduktion til "Terminal" eller "Konsole"

sudo er svjv en konsekvens af ubuntu's hvis det lugter af unix kan vi ikke lide det tilgang til tingene vi andre har det fint med su -c "komando" hvis vi en gang imellem stoler nok p* vores forstand til at eksekvere med root privilegier den m*de ubuntu bruger sudo p* hvor man n*sten har fuld root adgang med sin alm pw er lidt sp*jst og noget de har kopieret fra vista

linux CLI eller *sh er ikke helt som dos *sh er et af de mest kraftfulde scripspog og det er det du arbejder direkte med n*r man g*r i CLI cat logfil greb "specifik error" er hurtigere og nemmere end de flste GUI programmer der g*r noget tilsvarende og man har stort set fuld frihed til at tilpasse med regexp og div scripting scipts direte fra komandolinien.

Ps det her indl*g er skrevet i links en cli baseret browser.


dudsen
Antal: 963
Tilmeldt:
10-01-2009
User is offline
Re: Kort introduktion til "Terminal" eller "Konsole"

sudo er svjv en konsekvens af ubuntu's hvis det lugter af unix kan vi ikke lide det tilgang til tingene vi andre har det fint med su -c "komando" hvis vi en gang imellem stoler nok p* vores forstand til at eksekvere med root privilegier den m*de ubuntu bruger sudo p* hvor man n*sten har fuld root adgang med sin alm pw er lidt sp*jst og noget de har kopieret fra vista

linux CLI eller *sh er ikke helt som dos *sh er et af de mest kraftfulde scripspog og det er det du arbejder direkte med n*r man g*r i CLI cat logfil greb "specifik error" er hurtigere og nemmere end de flste GUI programmer der g*r noget tilsvarende og man har stort set fuld frihed til at tilpasse med regexp og div scripting scipts direte fra komandolinien.

Ps det her indl*g er skrevet i links en cli baseret browser.


dudsen
Antal: 963
Tilmeldt:
10-01-2009
User is offline
Re: Kort introduktion til "Terminal" eller "Konsole"

sudo er svjv en konsekvens af ubuntu's hvis det lugter af unix kan vi ikke lide det tilgang til tingene vi andre har det fint med su -c "komando" hvis vi en gang imellem stoler nok p* vores forstand til at eksekvere med root privilegier den m*de ubuntu bruger sudo p* hvor man n*sten har fuld root adgang med sin alm pw er lidt sp*jst og noget de har kopieret fra vista

linux CLI eller *sh er ikke helt som dos *sh er et af de mest kraftfulde scripspog og det er det du arbejder direkte med n*r man g*r i CLI cat logfil greb "specifik error" er hurtigere og nemmere end de flste GUI programmer der g*r noget tilsvarende og man har stort set fuld frihed til at tilpasse med regexp og div scripting scipts direte fra komandolinien.

Ps det her indl*g er skrevet i links en cli baseret browser.


dudsen
Antal: 963
Tilmeldt:
10-01-2009
User is offline
Re: Kort introduktion til "Terminal" eller "Konsole"

sudo er svjv en konsekvens af ubuntu's hvis det lugter af unix kan vi ikke lide det tilgang til tingene vi andre har det fint med su -c "komando" hvis vi en gang imellem stoler nok p* vores forstand til at eksekvere med root privilegier den m*de ubuntu bruger sudo p* hvor man n*sten har fuld root adgang med sin alm pw er lidt sp*jst og noget de har kopieret fra vista

linux CLI eller *sh er ikke helt som dos *sh er et af de mest kraftfulde scripspog og det er det du arbejder direkte med n*r man g*r i CLI cat logfil greb "specifik error" er hurtigere og nemmere end de flste GUI programmer der g*r noget tilsvarende og man har stort set fuld frihed til at tilpasse med regexp og div scripting scipts direte fra komandolinien.

Ps det her indl*g er skrevet i links en cli baseret browser.


dudsen
Antal: 963
Tilmeldt:
10-01-2009
User is offline
Re: Kort introduktion til "Terminal" eller "Konsole"

sudo er svjv en konsekvens af ubuntu's hvis det lugter af unix kan vi ikke lide det tilgang til tingene vi andre har det fint med su -c "komando" hvis vi en gang imellem stoler nok p* vores forstand til at eksekvere med root privilegier den m*de ubuntu bruger sudo p* hvor man n*sten har fuld root adgang med sin alm pw er lidt sp*jst og noget de har kopieret fra vista

linux CLI eller *sh er ikke helt som dos *sh er et af de mest kraftfulde scripspog og det er det du arbejder direkte med n*r man g*r i CLI cat logfil greb "specifik error" er hurtigere og nemmere end de flste GUI programmer der g*r noget tilsvarende og man har stort set fuld frihed til at tilpasse med regexp og div scripting scipts direte fra komandolinien.

Ps det her indl*g er skrevet i links en cli baseret browser.


dudsen
Antal: 963
Tilmeldt:
10-01-2009
User is offline
Re: Kort introduktion til "Terminal" eller "Konsole"

sudo er svjv en konsekvens af ubuntu's hvis det lugter af unix kan vi ikke lide det tilgang til tingene vi andre har det fint med su -c "komando" hvis vi en gang imellem stoler nok p* vores forstand til at eksekvere med root privilegier den m*de ubuntu bruger sudo p* hvor man n*sten har fuld root adgang med sin alm pw er lidt sp*jst og noget de har kopieret fra vista

linux CLI eller *sh er ikke helt som dos *sh er et af de mest kraftfulde scripspog og det er det du arbejder direkte med n*r man g*r i CLI cat logfil greb "specifik error" er hurtigere og nemmere end de flste GUI programmer der g*r noget tilsvarende og man har stort set fuld frihed til at tilpasse med regexp og div scripting scipts direte fra komandolinien.

Ps det her indl*g er skrevet i links en cli baseret browser.


dudsen
Antal: 963
Tilmeldt:
10-01-2009
User is offline
Re: Kort introduktion til "Terminal" eller "Konsole"

sudo er svjv en konsekvens af ubuntu's hvis det lugter af unix kan vi ikke lide det tilgang til tingene vi andre har det fint med su -c "komando" hvis vi en gang imellem stoler nok p* vores forstand til at eksekvere med root privilegier den m*de ubuntu bruger sudo p* hvor man n*sten har fuld root adgang med sin alm pw er lidt sp*jst og noget de har kopieret fra vista

linux CLI eller *sh er ikke helt som dos *sh er et af de mest kraftfulde scripspog og det er det du arbejder direkte med n*r man g*r i CLI cat logfil greb "specifik error" er hurtigere og nemmere end de flste GUI programmer der g*r noget tilsvarende og man har stort set fuld frihed til at tilpasse med regexp og div scripting scipts direte fra komandolinien.

Ps det her indl*g er skrevet i links en cli baseret browser.


dudsen
Antal: 963
Tilmeldt:
10-01-2009
User is offline
Re: Kort introduktion til "Terminal" eller "Konsole"

damn links kan vist ikke lide linuxin's java script baserede redirect kan en admin lige slette de næste 7 indæg