BasKet Note Pads

BasKet er KDE's beskedne svar på det Microsofts OneNote. Til alle der ikke er bekendt med OneNote, kan det godt beskrives som et notatprogram, der gør det muligt at have notater organiseret på sin computer. Den samme mulighed giver BasKet. Du kan se billeder fra BasKet her: http://basket.kde.org.

Konceptet
BasKets noter er organiseret i kurve, hvoraf navnet kommer. Det vil sige, når du som bruger skal begynde at føje noter til, er bliver du nød til at oprette en kurv, som disse kan ligge i.

1. Højreklik i det hvide felt under kurve og vælg enten 1) Ny kurv, 2) Ny under-kurv eller 3) Ny søskende-kurv. Her opretter jeg en ny kurv, som eksempelvis kunne være "statskundskab". En underkurv kunne være "mikroøkonomi".

2. Opsætning af selve kurven er vigtig. Du kan enten vælge en spalte eller flere spalter samt fri. Sidstnævnte er interessant i det du selv vælger størrelsen af din note, og kan placere dem hulter til bulter (se nedenfor for oprettelse af noter i kurvene).

3. Noter tilføjes ved simpelthen at klikke på kurven, som noterne ønskes placeret i. Herefter klikkes der i det store felt til højre. Nu er det muligt at skrive sine notater samt formatere dem, tilføje baggrunde til noten etc.

Når du har arbejdet med basket i en rum tid, vil du opleve at have rigtig mange kurve. I feltet "Kurve" kan du se en mappestruktur, der er kendt fra blandt andet Windows Stifinder og mange andre programmer. Jeg har formentlig over 100 kurve og mange gange flere noter i kurvene. Kurvene fylder imidlertid ikke ret meget idet noter gemmes som .html-filer og billeder som .png filer.

4. Er du utilfreds med placeringen af en kurv eller af en note i en kurv, kan du med træk og slip flytte en kurv eller note til den ønskede position.

Spændende og nyttige funktioner

Skærmzoner
Udover at være et noteprogram, kan BasKet også kopiere skærmbilleder. Dette gøres ved at 1) oprette en ny note, 2) vælg "Grib skærmzone" under "Insert" og 3) vælge det stykke af skærmen du ønsker kopieret til din note. Bemærk at det du kan kopiere er det program, som du har maksimeret "bag" BasKet.

Back-up
På et tidspunkt har du samlet dig en stak noter, som du absolut ikke ønsker at miste. BasKet har en indbygget back-up funktion, som kan nås ved at klikke på 1) Kurv, 2) Backup & Gendan, og 3) Vælg "Gendan en backup". Back-uppen er et komprimeret tar-arkiv.

Eksportere og importere
Hvis du ønsker at eksportere eller importere et BasKet-arkiv svarende til en kurv, skal du klikke på 1) Kurv, 2) Eksport eller Importer. Vælger du Eksporter, kan du vælge mellem at eksportere det som et arkiv eller som en .html side. Sidstnævnte kan være en fordel, hvis du ønsker at printe din note. Bemærk at når du printer en .html side, kan der komme visse grafiske forviklinger, når siden tilpasses til en A4 side. Hvis du vælger at eksportere som et arkiv, får du en "tar" fil, der minder om det mere kendte .zip format. Hvis du i stedet vælger at Importer har du kun mulighed for at importere tar-arkiver eller BasKet-kurve.

Billeder
Hvis du ønsker at indsætte billeder i en note, kan du eksempelvis anvende Kolourpaint eller et andet billedbehandlingsprogram.

Links
Du kan indsætte både lokale og internet links. Links til nettet oprettes automatisk, når du har skrevet stien. Links til filer på computeren oprettes ved at vælge "Insert" og dernæst "Link". Herefter vælger du positionen for den fil, du linker til. Bemærk at hvis du flytter filen, skal du redigere stien i BasKet.

Punktform
Hvis du ønsker at have punkter, kan du gøre det ved at trykke shift+enter og derefter vælge streg. Herefter får du et sort punkt, som kan rykkes ind med tabulator eller slettes med slet-knappen. Du laver flere punkter ved blot at trykke shift+enter. Trykkes kun enter, rykker den blot en linje ned.

Tilknytning af programmer i BasKet
Vælg 1) Settings, 2) Configure BasKet notesblokke. Dette får en boks op med forskellige muligheder, hvor du yderst i venstre side finder en række muligheder. Her vælger du "Applications". Såfremt BasKet ikke åbner billeder i et billedbehandlingsprogram, kan du her angive stien til det. På min computer er stien "kolourpaint %u" til billednoter.

cb400f
cb400f's picture
Antal: 3505
Tilmeldt:
20-02-2005
User is offline
Re: BasKet

KDE4-versionen er også godt på vej.

... og modsat en del andre KDE4-programmer er der ikke de store forskelle på overfladen, ifht. den gamle KDE3-version ;-)


stig65
Antal: 1027
Tilmeldt:
29-01-2007
User is offline
Re: BasKet

Jeg synes jeg så, at Cyrille Berger leger med en afløser for Basket til Koffice 2.1 (jeg mener han foreslog det skulle være en del af koffice-pakken). Jeg husker det dog ikke præcist, da jeg ikke selv benytter notattagningsprogrammer.

Nå her var der noget om det: han kalder det Braindump (måske ikke verdens heldigste navn) http://cyrilleberger.blogspot.com/2009/05/braindum...


cb400f
cb400f's picture
Antal: 3505
Tilmeldt:
20-02-2005
User is offline
Re: BasKet

Jeg selv skiftede fra BasKet til KJots, ikke helt så fiks som BasKet, men i det mindste findes den i en kde4-udgave og den har god integration med kontact.