Konfigurere snapper root på Opensuse

jørgen
Antal: 164
Tilmeldt:
23-02-2003
User is offline
Konfigurere snapper root på Opensuse

Jeg løb ind i et problem med at min Opensuse meldte system full og ikke ville starte det grafiske miljø.

Systemet kører på en SSD og er beskedent belastet, så jeg var forundret.

df -h viste at ingen mounts brugte mere end 34%

Google foreslog at jeg tjekkede inodes
df -i viste maks 1% brugt

Efter mere søgen blev jeg ledt til at låsningen kunne komme fra BTRFS og jeg kom til denne side, der foreslog at Snapper kunne være synderen
https://www.suse.com/documentation/sles11/stor_adm...

Efter sletning af et antal gamle snapshots kunne det grafiske miljø startes igen, og diskforbruget var faldet til 18%

Til at forebygge problemet foreslår linket af jeg konfigurerer /etc/snapper/configs/root men jeg er usikker på hvilke værdier jeg skal rette.
Default er der udfyldt med værdierne hhv 1800 og 10, men hvilke enheder regnes der i, og hvad er hensigtsmæssige ændringer?

/jørgen


osjensen
osjensen's picture
Antal: 1346
Tilmeldt:
14-01-2007
User is offline
Jeg tror du kan finde alle

Jeg tror du kan finde alle oplysninger her:
https://www.suse.com/documentation/sles11/book_sle...

De forskeldige enheder er forklaret grundigt.

Example 4-1 Example time line configuration

TIMELINE_CREATE="yes"
        TIMELINE_CLEANUP="yes"
        TIMELINE_MIN_AGE="1800"
        TIMELINE_LIMIT_HOURLY="10"
        TIMELINE_LIMIT_DAILY="10"
        TIMELINE_LIMIT_MONTHLY="10"
        TIMELINE_LIMIT_YEARLY="10"
       
This example configuration enables hourly snapshots which are automatically cleaned up. TIMELINE_MIN_AGE and TIMELINE_LIMIT_* are always evaluated both. In this example, the minimum age of a snapshot, before it can be deleted is set to 30 minutes (1800 seconds). Since we create hourly snapshots, this ensures that only the latest snapshots are kept. If TIMELINE_LIMIT_DAILY is set to not zero, this means that the first snapshot of the day is kept, too.

os