Export fra MySQL

peque
Antal: 933
Tilmeldt:
20-04-2005
User is offline
Export fra MySQL

Hej Forum.
Jeg kæmper lidt med at exportere mine data fra en MySQL server til csv format.

Jeg har fået til opgave at skulle exportere de sidste 24timers data ud til en CSV fil
Selve exporteringen fungerer udemærket - men hvor mit problem er - at mit exporterede data alt sammen står i feltet A1
Jeg ville gerne exportere kolonnerne til felt i excel - så jeg er sikker på det er hvordan den opfatter exporteringen.

Jeg har prøvet disse metoder af - men ender i samme format uanset hvad

Forsøg 1:
mysql --user=XXXXX --password XXXXX -B -e "select * from vehicle_categories;" | sed "s/'/\'/;s/\t/\",\"/g;s/^/\"/;s/$/\"/;s/\n//g" >vehicle_categories.csv

Forsøg 2:
mysql -u XXXXX -pXXXXXX $DBNAME -B -e "SELECT * FROM $TABLE order by timestamp desc limit 1440 INTO OUTFILE '/tmp/tempfile.csv' FIELDS TERMINATED BY '"' ENCLOSED BY '\"' LINES TERMINATED BY '\n';"

Jeg har faktisk modificeret dette script - Men jeg får alting i første felt fra første kolonne http://stackoverflow.com/questions/4589891/mysql-d...

Jeg ville rigtig gerne exporte mine sidste 24timers data ( 1440 linier) inkl kolonnenavne til en csv fil

Er der nogle der lige kan hjælpe mig den rigtige vej


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 3848
Tilmeldt:
20-05-2010
User is offline
Er dette rigtig

Er dette rigtig forstået?
Du sidder på en Linux med MySQL server og vil eksportere data til MS Excel (Windows) i csv format?

Prøv at kikke på MySQL's site og eventuelt installere MySQL Workbench:

https://dev.mysql.com/doc/workbench/en/wb-admin-ex...
https://dev.mysql.com/downloads/workbench/

http://www.mysqltutorial.org/mysql-export-table-to...

Håber det lykkes.


peque
Antal: 933
Tilmeldt:
20-04-2005
User is offline
Hej Frogmaster. Ja det er

Hej Frogmaster.
Ja det er korrekt

Menigen er det skal kunne køres automatisk via cmd fra den Linux Server - hver 6. time skal der exporteres en *csv fil der indeholder de seneste 24timers logning - dvs 1440 linjer
Det vigtige for mig er at jeg har både headers(kolonnenavne) og data med i dette extract from serveren

Jeg kan få al min data ud korrekt således den bruger Excel kolonner - Men så snart jeg sætter headerinfoprmation med ind - så kommer den kun i en kolonne

Så mit bud er mere omkring hvordan jeg kan hive headerinfo(kolonnenavne) ud i adskilt information


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 3848
Tilmeldt:
20-05-2010
User is offline
Okay. Prøv med denne:mysql

Okay. Prøv med denne:

mysql --user=$xxxxx--password=$xxxxx $vehicle_categories -e "select * from vehicle_categories" | sed 's/\t/,/g' > vehicle_categories.csv

Jeg ved ikke rigtig med den header.


marlar
Antal: 2907
Tilmeldt:
05-12-2009
User is offline
Prøv om du kan bruge dette

Prøv om du kan bruge dette svar til noget:

http://stackoverflow.com/a/356605/234466