"Mounting" til "mount point" ?

Pingsvin
Antal: 87
Tilmeldt:
10-11-2015
User is offline
"Mounting" til "mount point" ?

Hej,

Jeg har Linux Mint 18.1 og vil gerne have distroen AV Linux på samme PC. Jeg har en partition på harddisken klar og vil nu installere AVL med Unetbootin, men kan ikke få ISO filen kopieret over på USB pennen, for når jeg klikker OK her:

http://imgur.com/a/Wx1Nf

får jeg denne besked:

http://imgur.com/a/CsIlU

Jeg har forsøgt at "mounte" (dansk: "montere"?) USB-drevet til et "mount point" ("monteringspunkt"?) med kommandoerne:

sudo fdisk -l
sudo mkdir /media/usb
sudo mount /dev/sdc1 /media/usb
sudo umount /media/usb

men det gør ingen forskel. Når jeg klikker OK i Unetbootin, får jeg stadig samme besked. Nogen bud på hvad det skyldes?

Her er outputet:

tl@tl-P5Q-SE ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] adgangskode for tl:
Disk /dev/sda: 298,1 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xa98b685b

Enhed Opstart Start Slut Sektorer Size Id Type
/dev/sda1 * 2048 45058047 45056000 21,5G 83 Linux
/dev/sda2 45058048 90114047 45056000 21,5G 83 Linux
/dev/sda3 90114048 625141759 535027712 255,1G 5 Udvidet
/dev/sda5 90116096 98308095 8192000 3,9G 82 Linux swap / Solaris

Disk /dev/sdb: 149,1 GiB, 160040803840 bytes, 312579695 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xd7b35358

Enhed Opstart Start Slut Sektorer Size Id Type
/dev/sdb1 63 16177454 16177392 7,7G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2 * 16177455 312576704 296399250 141,3G 7 HPFS/NTFS/exFAT

Disk /dev/sdc: 7,5 GiB, 8002732032 bytes, 15630336 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x767cb1a9

Enhed Opstart Start Slut Sektorer Size Id Type
/dev/sdc1 * 4096 7172095 7168000 3,4G c W95 FAT32 (LBA)
/dev/sdc2 7172096 15630335 8458240 4G 83 Linux
tl@tl-P5Q-SE ~ $ sudo mkdir /media/usb
tl@tl-P5Q-SE ~ $ sudo mount /dev/sdc1 /media/usb
tl@tl-P5Q-SE ~ $ sudo umount /media/usb


osjensen
osjensen's picture
Antal: 1355
Tilmeldt:
14-01-2007
User is online
Kør tl@tl-P5Q-SE ~ $ sudo

Kør
tl@tl-P5Q-SE ~ $ sudo mkdir /media/usb
tl@tl-P5Q-SE ~ $ sudo mount /dev/sdc1 /media/usb

tl@tl-P5Q-SE ~ $ sudo mount
Er den monteret?

Installer med Unetbootin

Afslut evt med
tl@tl-P5Q-SE ~ $ sudo umount /media/usb


Pingsvin
Pingsvin's picture
Antal: 87
Tilmeldt:
10-11-2015
User is offline
Tak. Jeg når desværre ikke

Tak. Jeg når desværre ikke så langt:

tl@tl-P5Q-SE ~ $ sudo mkdir /media/usb
[sudo] adgangskode for tl:
mkdir: kan ikke oprette katalog '/media/usb': Filen eksisterer


osjensen
osjensen's picture
Antal: 1355
Tilmeldt:
14-01-2007
User is online
Det er da fint, - så

Det er da fint, - så fortsætter du bare med den næste linie.


Pingsvin
Pingsvin's picture
Antal: 87
Tilmeldt:
10-11-2015
User is offline
Ok :) Hermed

Ok :) Hermed gjort:

tl@tl-P5Q-SE ~ $ sudo mount /dev/sdc1 /media/usb
tl@tl-P5Q-SE ~ $ sudo mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1009468k,nr_inodes=208941,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=206076k,mode=755)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset,clone_children)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb,release_agent=/run/cgmanager/agents/cgm-release-agent.hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1877)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
binfmt_misc on /proc/sys/fs/binfmt_misc type binfmt_misc (rw,relatime)
cgmfs on /run/cgmanager/fs type tmpfs (rw,relatime,size=100k,mode=755)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=206076k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
gvfsd-fuse on /run/user/1000/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000)
/dev/sdc2 on /media/tl/live-rw type ext3 (rw,nosuid,nodev,relatime,data=ordered,uhelper=udisks2)
/dev/sdc1 on /media/tl/USB-nøgle type vfat (rw,nosuid,nodev,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro,uhelper=udisks2)
/dev/sdc1 on /media/usb type vfat (rw,relatime,uid=1000,gid=1000,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,showexec,utf8,flush,errors=remount-ro)

Ja, USB-pennen er monteret.

Jeg åbner så Unetbootin, men når jeg nu ved "Diskimage" skal finde ISO filen og fra rullemenuen prøver at åbne dev/sdb ("Partition_1"), hvor jeg har filen, får jeg denne besked:

http://imgur.com/a/swKJ8


osjensen
osjensen's picture
Antal: 1355
Tilmeldt:
14-01-2007
User is online
Er dev/sdb, en løs

Er dev/sdb, en løs harddisk?
Hvor er iso filen -
dev/sdb1
dev/sdb2

Har du iso filen, på en løs harddisk, skal den også monteres, før du kan få fat i den.

Normalt ender filer, man downloader i /home/"bruger"/Download/ mappen.

Er du sikker på at den ikke er endt der?


Zepernick
Antal: 36
Tilmeldt:
04-01-2008
User is offline
dd

Du kan også benytte dd til at lave din usb.

sudo dd bs=4M if=/home/image.iso of=/dev/sdc1

Plejer altid at virke :-)

Dennis


Pingsvin
Pingsvin's picture
Antal: 87
Tilmeldt:
10-11-2015
User is offline
Er dev/sdb, en løs

#5: Er dev/sdb, en løs harddisk?

Ja, en "slave".

#5: Hvor er iso filen -
dev/sdb1
dev/sdb2

På dev/sdb2

#5: Har du iso filen, på en løs harddisk, skal den også monteres, før du kan få fat i den.

Ok. Jeg har vist ikke helt forstået, hvordan man "monterer" en enhed. Er det blot at åbne / klikke på den med filhåndtering, eller hvordan??

#5: Normalt ender filer, man downloader i /home/"bruger"/Download/ mappen.

Er du sikker på at den ikke er endt der?

Ja. Jeg prøvede først at downloade den dertil, men fik en besked om, at der var for lidt plads, så jeg valgte i stedet sdb. ( https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?f=46&t=... )

#6: Du kan også benytte dd til at lave din usb.

sudo dd bs=4M if=/home/image.iso of=/dev/sdc1

Plejer altid at virke :-)

Dennis

Tak for det. Nu ser jeg lige om det lykkes med Unetbootin, nu jeg er i gang. Hvis ikke, så prøver jeg med dd :)


osjensen
osjensen's picture
Antal: 1355
Tilmeldt:
14-01-2007
User is online
Ok. Jeg har vist ikke helt

Ok. Jeg har vist ikke helt forstået, hvordan man "monterer" en enhed. Er det blot at åbne / klikke på den med filhåndtering, eller hvordan??

Ja - læg mærke til hvor disken er monteret.
Du skal være "root", når du kører Unetbootin.
Måske kan du bare højre-klikke på iso-filen og vælge - Åben med > Unetbootin.


Pingsvin
Pingsvin's picture
Antal: 87
Tilmeldt:
10-11-2015
User is offline
Ok, jeg monterer ISO filen

Ok, jeg monterer ISO filen ved at gå til her:

http://imgur.com/a/5OCo3

Når jeg så starter Unetbootin og skriver adgangskode, står der "som superbruger" for oven. Jeg markerer så "Diskimage" og vælger ISO filen, men når jeg klikker OK, får jeg igen besked om at USB-pennen ikke er monteret til et "mountpoint". Har prøvet at tage den ud og sætte den i igen, men jeg kan ikke åbne / montere den normalt (med filhåndtering), så måske har jeg gjort noget forkert under partitioneringen? Jeg fulgte ellers manual trinene her:

METHOD 2 - Unetbootin Method:
Requirements:
PC Capable of booting from USB Key
At least 4GB USB Key
Latest AV Linux ISO image from here: http://www.bandshed.net/avlinux
This guide is written assuming you are using an existing AV Linux install, however any current distro
with GParted and Unetbootin will work. This operation will utilize the entire USB Key so use a key you
don't want to share data on other computers with and remove any important data from the key. I would
also suggest you use a clean key without any U3 or other proprietary launching software on it, most
manufacturers provide utilities to remove this.

STEP 1.
Insert your USB Key into the USB Port but don't mount it (or unmount it) in the File Manager. From the
menu go to 'Preferences'-->GParted and launch GParted.
STEP 2.
Using the drop down dialog in the upper right corner of GParted select your USB Key. MAKE SURE YOU
KNOW WHICH DRIVE YOUR USB KEY IS!!
STEP 3. (DO WITH CAUTION)
Select any existing Partitions on the Key, Right Click on them and delete them until the Key is
completely unallocated space.
STEP 4.
Create a new FAT32 partition on the USB Key equal to or slightly larger than the size of the AV Linux
ISO. In the remaining unpartitioned space create an ext2 or ext3 partition and in the 'label' field enter
'live-rw'.
STEP 5.
Click on the checkmark icon at the top of GParted and apply the partitions you have created to the key.
STEP 6.
Once GParted has finished creating your new partitions right click on the FAT32 Partition and select
'Manage Flags' and from the list select 'boot'. When you close the Flags dialog Gparted should quickly
rescan and display the boot flag on your FAT32 Partition. Close Gparted.
STEP 7.
Remove your USB Key and then plug it back in. Then open the File Manager, you should see 2 partitions
available to mount relating to your USB Key you can mount them both but you only need to mount the
FAT32 one. Hint... it is the one not called 'live-rw'.
STEP 8.
From the menu open 'System'--->Unetbootin. Select the Diskimage option and navigate to where you
have downloaded or placed the ISO Image file and Click OK. Unetbootin will take several minutes to
copy the image and bootloader to your Key.

Jeg har også prøvet at højre-klikke på ISO filen, men Unetbootin er ikke blandt "Åbn med" programmerne.


osjensen
osjensen's picture
Antal: 1355
Tilmeldt:
14-01-2007
User is online
Kan du ikke prøve

Kan du ikke prøve at:

Montere / åbne dev/sdb2 i filhåndteringen
Montere / åbne dev/sdc1 i filhåndteringen
Kør Unetbootin

Hvis du ikke kan montere / åbne dev/sdc1 i filhåndteringen, må du sikre dig at
pationerne på usb-penne, er blevet FORMATERET rigtigt med Gparted.
Efter "Create a new FAT32 partition on the USB Key", skal partionen sikkert også formateres FAT32. Afmonter usb-pennen, højreklik på partionen og "formater til" FAT32. Det samme med ext4 partionen.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 3888
Tilmeldt:
20-05-2010
User is offline
Pingsvin Prøv om du kan få

Pingsvin

Prøv om du kan få Mint 18's egen USB-aftryksskriver til at oprette en bootable USB.
https://dl.dropboxusercontent.com/s/e2v1jxw88autgr...


Pingsvin
Pingsvin's picture
Antal: 87
Tilmeldt:
10-11-2015
User is offline
Det har jeg prøvet, og

#10:


Pingsvin
Pingsvin's picture
Antal: 87
Tilmeldt:
10-11-2015
User is offline
Det har jeg prøvet, og

#10:

Det har jeg prøvet, og denne gang kunne jeg godt montere dev/sdc1 i filhåndteringen:

http://imgur.com/a/yONn0

Med både dev/sdb2 og dev/sdc1 monteret kørte jeg så Unetbootin, men får igen samme besked som tidligere om mountpoint, når jeg klikker OK.

Jeg formaterede for øvrigt ikke USB-pennen i Gparted, da det ikke stod i guiden (tænkte det måske blev gjort automatisk i processen). Jeg har prøvet at afmontere og højreklikke, men der var ingen "Formater" kommando i menuen.

#11:

Det har jeg gjort nu, og skulle selvfølgelig have gjort fra starten af, men blev anbefalet Unetbootin og havde forinden via SuperGrub2 forsøgt at installere AVL fra en USB pen, hvor der også var en anden OS ISO på, og det kunne ikke lade sig gøre, så jeg tænkte at AVL måske krævede Unetbootin eller DD metoden. Men det var så fordi, der bare ikke måtte være andre OS ISO'er på USB pennen :)

Nu har jeg så prøvet at boote fra USB-pennen med AVL, men uanset om jeg vælger "Boot Live system" eller "Boot system Installer", så får jeg bare et felt, hvor jeg skal skrive User navn og derefter et password. Jeg har prøvet at skrive forskellige ting i hvert felt, men der sker absolut intet. Men det er jo så også et specifikt AVL installation problem, der nok hører en anden snak til :)

http://imgur.com/a/ptmoG

http://imgur.com/a/J7mVs

Indtil videre stor tak for jeres hjælp.


osjensen
osjensen's picture
Antal: 1355
Tilmeldt:
14-01-2007
User is online
ISO Login Username and

ISO Login Username and Passwords:

64bit –
Username: isotester Password: avl64
Root Password: avl64admin

32bit –
Username: isotester Password: avl32
Root Password: avl32admin


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 3888
Tilmeldt:
20-05-2010
User is offline
Det er altid en god ide at

Det er altid en god ide at læse hvad der står med småt, eller gult, og nederst ;)
http://www.bandshed.net/avlinux/


Pingsvin
Pingsvin's picture
Antal: 87
Tilmeldt:
10-11-2015
User is offline
Hahaha, så sandt som det er

Hahaha, så sandt som det er sagt! Tak for oplysningen :D