Optimer internetforbindelsen

Firefox

Selvom Firefox i sin grundopsætning er en yderst velfungerende browser, er det alligevel muligt at forbedre ydeevnen mærkbart. Den letteste løsning er at installere tilføjelsesprogrammet Fasterfox, men har man mod på det, er det forholdsvis enkelt "manuelt" at optimere både Firefox og internetforbindelsen. I det følgende beskrives hvordan.

Start med at åbne Firefox og indtast about:config i adressefeltet.

Indtast følgende i Filter-feltet: network.dns.disableIPv6. Højreklik på network.dns.disableIPv6 i nederste rude og klik på Vælg for at ændre værdien til true.

Gentag dette med disse indstillinger:
Sæt "network.http.pipelining" til "true"
Sæt "network.http.proxy.pipelining" til "true"

Sæt derefter "network.http.pipelining.maxrequests" til "8", (nogle steder på internettet anbefales værdier helt op til 32, men dels vil en så høj værdi belaste web-serverne unødigt, og dels ignorerer Firefox alligevel værdier over 8).

Højreklik herefter et tilfældigt sted i nederste rude og vælg Nyt->Heltal. Indtast navnet "nglayout.initialpaint.delay", og sæt værdien til "0".

Endelig kan det anbefales at reducere Firefox's browser cache. Åbn Rediger->Præferencer->Avanceret og vælg fanebladet Netværk og indtast Benyt op til 80 MB plads til cachen.

Selvom tilføjelsesprogrammerne til Firefox bidrager til at gøre Firefox tungere og langsommere, skal to programmer til blokering af reklamer og flash-indhold nævnes:
Adblock Plus: https://addons.mozilla.org/da/firefox/addon/1865
Flashblock: https://addons.mozilla.org/da/firefox/addon/433.

Til sidst skal Firefox genstartes, for at ændringerne kan træde i kraft.

Så er turen kommet til internetforbindelsen. Indlæsning af websider i internetbrowseren kan optimeres mærkbart ved at redigere filen sysctl.conf. Kopier og indsæt nedenstående i /etc/sysctl.conf:

# Use TCP syncookies when needed
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
# Enable TCP window scaling
net.ipv4.tcp_window_scaling = 1
# Increase TCP max buffer size
net.core.rmem_max = 16777216
net.core.wmem_max = 16777216
# Increase Linux autotuning TCP buffer limits
net.ipv4.tcp_rmem = 4096 87380 16777216
net.ipv4.tcp_wmem = 4096 65536 16777216
# Increase number of ports available
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000

For at ændringerne kan træde i kraft, skal computeren rebootes, eller man kan indtaste sysctl -p /etc/sysctl.conf i en terminal.

Tilbage er nu kun at åbne en webside og mærke forandringen.

Lime