LinuxForum - konferencen alle vil med til

linuxf

LinuxForum 2003 blev en kæmpe succes med alle billettersolgt på under 26 timer, og selve dagen var en stor succesmed masser af foredrag, diskussionsgrupper, en lang rækkeudstillere som også havde foredrag og meget andet.

Nu gentager vi successen i 2004 med to konferencedage og Sybase somhovedsponsor. Den 7. forårskonference for Linux-, BSD- og opensource-interesserede afholdes i marts måned.Billetter til fredag 5. marts koster 250 kr (inkl let mad og drikke).

Billetter til lørdag koster 150 kr (uden mad, der kan købes separat under konferencen).

Elektroniske billetter kan købes fra fredag den. 23. januar. 2004 kl.09.00 på http://www.linuxforum.dk.

------------------
5. marts 2004
------------------
Fredag den 5. marts bliver business-orienteret.Der bliver tale om et halvdagsarrangement, der afholdes to gange sammedag - formiddag (9-12) hhv. eftermiddag (13-16). Konferencens udstillerefår mulighed for at invitere tilhørere og yderligere billetter til dagensælges fra www.linuxforum.dk fra fredag den 23. januar 2004 kl 09.00.

På programmet fredag kommer som keynotetaler Greg Mancusi-Ungaro(marketing-direktør i Novell/Ximian). Det desktop-orienterede Linux-firma Ximian er for nogle måneder siden blevet købt op af Novell.Novell har sidenhen også købt SuSE, og dermed skabt et stærkt firma medsolid fokus på fremtidens marked for Linux og open source.Keynote-taleren vil sætte fokus på et af de pt. mest stillede spørgsmål i IT-kredse, "Hvornår er Linux klar til desktoppen?"

Efter keynote-talen stiller de 15 udstillere op med præsentationer ogforedrag. Kom og hør det nyeste om Linux, FreeBSD og open sourcegenerelt. Hvornår skal vi sætte Linux på desktoppen? Hvilke servere kanerstatte Exchange-servere. Hvem kan håndtere service og support på opensource? Hvilke produkter kan man spare penge på?

------------------
6. marts 2004
------------------
Lørdag den 6. marts bliver som LinuxForum altid er, et festfyrværkeriaf inviterede talere, firmaforedrag og diskussionsgrupper.Der kommer foredrag om Apache, MySQL, Content Management-løsninger,Java, spam-håndtering, anti-virus, udvikling af open source programmel,netværkssikkerhed og meget andet. Vores store succes med brugergruppergentager vi også. En lang række brugergrupper og projekt-repræsenterindenfor Linux, open source og UNIX er inviteret til dagen.Lørdag vil også byde på endnu flere udstillere og en god konkurrence.

----------------
Udstillere
----------------
LinuxForum fik på få dage solgt alle store stande, og har nuenkelte ledige udstillerstande til om lørdagen. Har du eller dit firmalyst til at blive repræsenteret på LinuxForum 2004, så tag kontakttil os på . Flere detaljer fremgår af http://www.linuxforum.dk/2004/udstillere/ Allerede nu har vi følgende udstillere klar til fredag og lørdag:Sybase, HP, Apple, Liga, Novell, Oracle, CasaLogic, SuperUsers, DELL,IBM, Magenta, Fab:IT, Headnet, Ingeniørhøjskolen, LinuxHouseog OSIA.

---------------
Sponsorer
---------------
LinuxForum har brug for sponsorer for at få økonomien til at løbe rundt.Vil dit firma sponsorere LinuxForum, så er det en glimrende måde atpromovere firmaets løsninger bl.a. i konferencebladet og på selve dagen.

** Sybase er hovedsponsor for LinuxForum 2004
**** HP sponsorerer igen de populære konference t-shirts til deltagere **
-------------------------------------------------------------------------------

Nyheder vil løbende blive præsenteret på http://www.linuxforum.dk.Spørgsmål om LinuxForum kan rettes til LinuxForum afholdes i samarbejde mellem DKUUG, BSD-DK og SSLUG.På gensyn til LinuxForum 2004.