Fedora core 1, Apache 2.0.47, Multiple VirtualHost og Gratisdns.dk

fedora

Jeg sad og fik lyst til at hoste 2 domæner på samme webserver, en Apache 2.0.47 og tænkte at det var der nok ikke de helt store problemer i. Når jeg ser tilbage på det, så havde jeg egenligt ret. Men det tog noget tid at finde ud af ;o) Så her er hvordan...

Denne "mini-guide" forudsætter at: Du hoster begge domæner på samme webserver, på 1 IP-Adresse.

1 Aktivering og Indstilling af Domæne.
Først skal man selvfølgelig sørge for at aktivere sit domæne hos DKHostmaster og dernæst tilføje en A-record hos gratisdns (hvis man bruger dem og ikke sin egen dns server) som peger mod din IP. Dette skal selvfølgelig gøres på begge domæner.

2 Aktiver Listen i configuartions filen til Apache.
I filen /etc/httpd/conf/httpd.conf skal du sørge for at følgende står, i den første sektion:

#
# Listen: Allows you to bind Apache to specific IP addresses and/or
# ports, in addition to the default. See also the
# directive.
#
# Change this to Listen on specific IP addresses as shown below to
# prevent Apache from glomming onto all bound IP addresses (0.0.0.0)
#
#Listen 12.34.56.78:80
Listen *:80

Man kan også specificere sin IP adresse her som der står i eksemplet tilsidst i kommentar blokken.

3 Aktiver NameServer i configurations filen til Apache
I den 3. sektion Virtual Hosts, i samme ovennævnte configurations fil skal der stå følgende:

### Section 3: Virtual Hosts
#
# VirtualHost: If you want to maintain multiple domains/hostnames on your
# machine you can setup VirtualHost containers for them. Most configurations
# use only name-based virtual hosts so the server doesn't need to worry about
# IP addresses. This is indicated by the asterisks in the directives below.
#
# Please see the documentation at
#
# for further details before you try to setup virtual hosts.
#
# You may use the command line option '-S' to verify your virtual host
# configuration.

#
# Use name-based virtual hosting.
#
NameVirtualHost *:80

Dette sætter Apache til at lytte efter et domæne navn på alle IP adresser og på port 80.

4 Definer VirtuelHost i configurations filen til Apache
Senere i samme sektion (3), skal der stå følgende:

#Virtul hosts

# Virtual host Default Virtual Host

ServerName www.domain.dk
ServerAlias domain.dk *.domain.dk
DocumentRoot /var/www/html
DirectoryIndex index.php index.htm index.html index.shtml

ServerName www.domain2.dk
ServerAlias domain2.dk *.domain2.dk
DocumentRoot /var/www/html/domain2
ServerPath /domain2/
DirectoryIndex index.php index htm index.html index.shtml

Det gør at der lyttes på alle IP adresse og på port 80 (*:80) efter det ServerName der er defineret i hver . DocumentRoot indikere hvilket dir serveren skal lede efter en index fil som den kan vise klienten. Gem ændringerne og exit editoren.

5 Genstart Apache server for at ændringer kan træde i kraft
Brug kommandoen /etc/rc.d/init.d/httpd restart til at genstarte apache serveren så dine ændringer i configurations filen kan træde i kraft.

Håber dette kan komme nogen til gavn, jeg brugte ihvertfald en hel del tid på at lede efter alt muligt andet og så var det (*:80) i som jeg manglede.

Forfatter: Michael Christensen
Linux Status: n00b
LinuxIn Status: n00b
Hjemmesider: http://www.aslans-helte.dk http://www.sickbay.dk (ja, det er mig 'g') http://www.aslans-helte.dk/steel/ http://www.moonlords.dk
Webserver: Fedora Core 1, Apache 2.0.47