Kan ikke logge ind grafisk - Linux Mint & Ubuntu

dmrc fejl

Denne HOWTO omhandler .dmrc og $ HOME tilladelse, og fejlmeddelelser genereret under session logins og hvordan man kan rette fejlene.

Du får følgende meddelelse når du prøver at logge ind grafisk, med GDM, eller hvad du nu bruger som Login mannager

Brugerens $ HOME / .dmrc fil bliver ignoreret. Dette forhindrer standard session. Filen skal være ejet af brugeren og have tilladelsen 644. Brugerens $ HOME mappe skal være ejet af brugeren og ikke skrivbar af andre brugere.

Årsag

Under opstart eller session start, har systemet registreret en fejl i ejerskab og / eller tilladelser til $ HOME mappe eller ~ / .dmrc fil. Du vil stadig kunne få adgang til din brugerkonto og har administrative (sudo) rettigheder, hvis du er i admin-gruppen.

Sådan løser du det

Skift til konsollen med Ctrl-Alt-F1 og log ind med dit brugernavn og kode. Derefter skal følgende kommandoer udføres for at genoprette ejerskab og tilladelser

Brugerens .dmrc filen skal være ejet af bruger:

sudo chown ditbrugernavn /home/ditbrugernavn/.dmrc

Og have 644 tilladelser:

chmod 644 /home/ditbrugernavn/.dmrc

Brugerens $ HOME mappe skal være ejet af bruger:

sudo chown ditbrugernavn /home/ditbrugernavn

Og må ikke være skrivbar for andre:

sudo chmod 755 /home/ditbrugernavn

Tast nu følgende:

ls /home -l

Du får dette output:

drwxr-xr-x 90 carl root 12288 dec 20 13:10 carl

Resume

sudo chown ditbrugernavn /home/ditbrugernavn/.dmrc
chmod 644 /home/ditbrugernavn/.dmrc
sudo chown ditbrugernavn /home/ditbrugernavn    
sudo chmod 755 /home/ditbrugernavn

Så er vi klar til at genstarte med Crtl-Alt-Delete

Og wupti, nu kan du logge ind grafisk.

Hvis der skulle opstå problemer med rettigheder, på de mapper og filer som du har oprettet igennem tiden. Så er der også en løsning på dette.

cd /hvordinefilerligger

Lav alle mapper om til rwxr-xr-x:

find . -type d -exec chmod 755 {} \;

Lav alle filer om til rw-r--r--:

find . -type f -exec chmod 644 {} \;

Kresten Kjaer
Kresten Kjaer's picture
Antal: 342
Tilmeldt:
16-09-1991
User is offline
Hvordan er det gået til at

Hvordan er det gået til at din hjemme mappe har skiftet ejer?
Du bør endvidere skifte gruppe på filerne også. (De skal være ejet af brugerens gruppe, ikke root)

sudo chown -v $(whoami):$(whoami)  $HOME/.dmrc
chmod -v 644 $HOME/.dmrc
sudo chown -v $(whoami):$(whoami) $HOME   
sudo chmod -v 755 $HOME

Jeg er enig i det er mere pædagogisk at skrive kommandoerne ud, men variabler er nemmere til pasting. Jeg har tilføjet et -v for at skrive ud hvad der rent faktisk bliver foretaget.

✘ kjaer@localhost  ~  sudo chown -v $(whoami):$(whoami)  $HOME/.dmrc
chown: cannot access ‘/home/kjaer/.dmrc’: No such file or directory
failed to change ownership of ‘/home/kjaer/.dmrc’ to kjaer:kjaer
✘ kjaer@localhost  ~  chmod -v 644 $HOME/.dmrc
chmod: cannot access ‘/home/kjaer/.dmrc’: No such file or directory
failed to change mode of ‘/home/kjaer/.dmrc’ from 7426 (r-S-wSrwT) to 0510 (r-x--x---)
✘ kjaer@localhost  ~  sudo chown -v $(whoami):$(whoami) $HOME   
ownership of ‘/home/kjaer’ retained as kjaer:kjaer
kjaer@localhost  ~  sudo chmod -v 755 $HOME
mode of ‘/home/kjaer’ changed from 0710 (rwx--x---) to 0755 (rwxr-xr-x)

FrugalMan
FrugalMan's picture
Antal: 1649
Tilmeldt:
18-12-2007
User is offline
Hvordan er det gået til

#1: Hvordan er det gået til at din hjemme mappe har skiftet ejer?
Jaaahh, når man roder med noget man ikke har for meget forstand på, ja så sker der sære ting :)
Og tak for opfølgning Kresten


mrbrown79
Antal: 470
Tilmeldt:
12-01-2010
User is offline
sudo chown -v

#1: sudo chown -v $(whoami):$(whoami) $HOME/.dmrc

Hvis vi skal nørde lidt, er der jo ikke garanti for at brugerens primærgruppe hedder det samme, som brugeren selv:)

Alternativ:
sudo chown -v $(whoami):$(id -gn)  $HOME/.dmrc