Mint 19 er stabil

frogmaster
Antal: 4121
Tilmeldt:
20-05-2010
User is offline
Mint 19 er stabil

Clean installeret Mint 19 ser ud til være stabil. Til forskel fra Mint 18, så virker LAN til macOS maskiner.

I forbindelse med dualboot med Windows, for dem der måske har glemt det, så husk at deaktivere Secure Boot i Windows før installering af Mint 19. https://www.linuxin.dk/node/22411

Hvis nogen vælger at opgradere fra en tidligere Mint distribution og oplever problemer, så vær venlig at beskrive dem,


kaj
kaj's picture
Antal: 468
Tilmeldt:
14-03-2004
User is offline
Stabil og stabil?

frogmaster, når du skriver, at Mint 19 er stabil, er det så noget, du selv har konstateret?

Jeg er selvfølgelig klar over, at Mint lægger flere kræfter i Cinnamon versionen end i Mate versionen, men jeg synes, at specielt menuerne i Mate er langt bedre, og jeg bryder mig ikke om farverne i Cinnamon. De oplevelser, jeg hidtil har haft med Mint 19 Mate har ikke være gode. Faktisk må jeg sige, at den er tæt på katastrofal.

Som jeg skrev i min egen tråd, så kan jeg som ordinær bruger ikke få filerne vist med thumbnail images, som det ellers efterhånden er standard i alle systemer. Hvis jeg åbner filhåndteringsprogrammet caja som superbruger, så kommer billederne, men det er almindelig bruger, jeg har mest brug for at kunne se, havd et billede eller en pdf-fil indeholder.

Jeg prøvede at oprette en ny bruger for at se, om der så kom billeder. det gjorde der, men jeg opdagede noget andet, der er ret katastrofalt. Den nye bruger havde jo endnu ikke nogen filer, så for at kunne se billeder, satte jeg en USB-nøgle i, og så fandt jeg ud af, at selv om jeg afmonterede nøgle og ikonerne forsvandt fra skrivebordet og fra filhåndteringen, så var det ikke sikkert, at nøglen var afmonteret.

Jeg skiftede til min egen brugerkonto igen og satte USB-nøglen i igen, men så fik jeg den melding, at den ikke kunne monteres, for den var allerede monteret. Jeg foretog så nogle forsøg og kunne konstatere, at det var tilfældigt, om nøglerne blev afmonteret.
Det virker ikke særligt betryggende. Man risikerer, at USB-enhederne bliver ødelagte.

Desuden er der også kludder i menu- og programpanelet i bunden. Jeg ville tilføje Chromium og Thunderbird til menupanelet, men det var nærmest umuligt at få dem til at være, hvor man ønskede dem. Det har førhen ikke været noget problem. Da jeg så i dag startede den op igen, var disse ikoner forsvundet igen fra menulinien, og de andre ikoner stod på forkerte pladser. Det viste sig også, at der ikke kom nogen visning af åbne programmer. For at få bundpanelet til at virke igen, måtte jeg nulstille det, og det det var den temmelig længe om at gennemføre.

I det hele taget er den MEGET længe om at åbne programmer som browserne, Thunderbird, Scribus, Gimp, Libre Office o.l.

Samtidig er det totalt umuligt at se noget netværk. Det var også et problem i Mint 18, Men i Mint 19 er det totalt umuligt.

Jeg er meget ked af at måtte konstatere, at den nyeste version af Linux Mint i den grad falder igennem. Jeg ville godt have skrevet dette på Mints Forum, men jeg har noget svært ved at skulle forklare dette på engelsk. Mit engelske er noget rustent efterhånden. Det er alt for længe siden, jeg har brugt det.


Akker
Antal: 286
Tilmeldt:
25-06-2008
User is offline
Jeg er meget ked af at

#1: Jeg er meget ked af at måtte konstatere, at den nyeste version af Linux Mint i den grad falder igennem. Jeg ville godt have skrevet dette på Mints Forum, men jeg har noget svært ved at skulle forklare dette på engelsk. Mit engelske er noget rustent efterhånden. Det er alt for længe siden, jeg har brugt det.

Tænker at enten må der være gået noget galt med din installation, eller også, og måske mere sandsynligt, når du med en anden bruger godt kan se forhåndsvisning af filer, så går der rod i installationen, når du efterfølgende kopierer din gamle /home ind på den nye installation?
Jeg er slet ikke særligt meget inde i alt det "tekniske" osv., men det er bare de tanker jeg gjorde mig, da jeg læste dit indlæg såvel her som i den anden tråd.

Har selv foretaget en helt frisk installation af Mint 19, og jeg oplever ingen som helst af de problemer du beskriver ... Jeg har forhåndsvisning af filer, synes ikke at programmer er langsomme om at åbne, kan sagtens lægge ikoner i panelet og placere dem hvor jeg vil, og de bliver liggende også efter en genstart af systemet, og har heller ingen problemer med at se netværk.


kaj
kaj's picture
Antal: 468
Tilmeldt:
14-03-2004
User is offline
Er det så Mint 19 Mate

Er det så Mint 19 Mate eller er det Mint 19 Cinnamon?

Jeg glemte faktisk at nævne en anden ting, der er ret generende:
Når jeg højreklikker på en billedfil og vil åbne den i Gimp, så flimrer menuteksten "Åben med Gimp", når cursoren holdes over den. Samtidig står to forskellige tekster og skifter hurtigt mellem hinanden i filhåndteringens bundlinie.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4121
Tilmeldt:
20-05-2010
User is offline
frogmaster, når du

#1: frogmaster, når du skriver, at Mint 19 er stabil, er det så noget, du selv har konstateret? Jeg er selvfølgelig klar over, at Mint lægger flere kræfter i Cinnamon versionen end i Mate versionen, men jeg synes, at specielt menuerne i Mate er langt bedre, og jeg bryder mig ikke om farverne i Cinnamon. De oplevelser, jeg hidtil har haft med Mint 19 Mate har ikke være gode. Faktisk må jeg sige, at den er tæt på katastrofal.

Ja, så vidt indtil dags dato. Mint 19 Cinnamon på en virtuel installation (VMWare), men endnu ikke på hardwaren.

Du kan se en super kort video her, der viser hvordan Mint 19 burde virke, inklusiv lokal netværk med både Samba (smb) og AppleTalk (afp): https://www.dropbox.com/s/axlcgqcinl8iww6/mint-19-...

En anden kort video, hvor billeder åbnes i flere programmer, inklusiv GIMP, både over lokal nettet og lokalt på Mint 19: https://www.dropbox.com/s/1of3cq3mkqmo7e9/mint-19-...

Skærmflimmer kan skyldes Wayland. Hvis det er tilfældet på din maskine, så prøv at skifte til xorg.

For hvad angår farverne i Cinnamon, mener du så tema'et? Temaet kan nemt ændres, men fordi smag og behag er forskelligt, så bliver det selvfølgelig op til enhver selv om brugeren kan finde et passende. Hvis du ved noget om CSS, så kan du iøvrigt selv ændre farverne, både i GTK temaet og i selve Cinnamon.

Som #2 beskriver, så oplever jeg heller ikke de problemer du beskriver. Jeg tænker lidt det kunne skyldes defekt hardware, systemet har ødelagte konfigurations filer, og/eller at din gamle profil i Mint 18 er "fucked up". Hvis det skyldes din profil, fx et ødelagt tema, så burde det hjælpe at skifte tema eller at oprette en ny profil.

Hvis du ønsker hjælp til at identificere eventuelle hardware/driver problemer på din maskine, så beskriv modellen med navn og serienummer. Serienummeret kan være vigtig, fordi PC fabrikanterne kan finde på at bruge forskelligt hardware i samme model.


kaj
kaj's picture
Antal: 468
Tilmeldt:
14-03-2004
User is offline
Tak for kommentarerne.

Hej frogmaster. Tak for kommentarerne. Der er faktisk sket en ny udvikling i min profil.
Jeg fandt nogle filer i kataloget /home/.cache/ og i /home/.dconf/ der have undgået min chown -R (måske fordi de har været i brug), og da jeg fik givet mig selv ejerskab over disse filer, kom der pludseligt billeder på filerne i filhåndteringen, og flimmeret i højrekliksmenuen forsvandt.

Nu vil jeg give den en chance og håbe på, at jeg kan finde en måde at få netværk på.
Det var også et problem i Mint 18. Faktisk har jeg ikke haft ordentlig netværksfunktion siden Mint 16. På det punkt savner jeg PCLinuxOS.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4121
Tilmeldt:
20-05-2010
User is offline
Selv tak Kaj og glimrende du

Selv tak Kaj og glimrende du er kommet lidt videre.

For hvad angår netværket, så prøv om det hjælper at installere samba.

sudo apt install samba

Genstart maskinen eller genstart samba.

Hvis du vil bruge terminalen og nbtscan, skal nbtscan installeres. sudo apt install nbtscan

Syntax er:
nbtscan -v -s : 192.168.0.0/24 hvor IP range skal passe til din routers konfiguration.

Scan LAN med ping:
Opet et bash og skriv:

#!/bin/bash
GREEN='\033[32;1m'
STD='\033[0m'

PING_1()
{
  ping -c 1 $1 > /dev/null
  [ $? -eq 0 ] && echo -e Node with IP:$GREEN $i$STD is up.
}

# Change the IP range here so it match your routers DHCP settings (example: 192.168.0.0)
for i in 192.168.0.{1..254}
do PING_1 $i & disown
tput sgr0
done
$SHELL

Giv scriptet rettighed til at køre som et program.

--------

Hvis du ønsker at køre flere terminal programmer for at scanne netværket, kan du kopiere nedenstående til en tekst-fil, og give det program ret. Det vil installere alt nødvendigt:

#!/bin/bash
# Scan LAN Range

GREEN='\033[32;1m'
YELLOW='\033[33;1m'
RED='\033[31;1m'
STD='\033[0m'
externalip=$(curl -s ipecho.net/plain;echo)

tput setaf 3
# tput bold
echo
echo "Scanning LAN using NMAP, NBTSCAN and ARP-SCAN"
echo
tput setaf 1
echo "You will need to manually change range within this script to work. See the internal IP below."
echo "nmap, nbtscan, arp-scan and curl are needed to be installed."

# Check hostname
tput setaf 6
echo
echo -e '\033[32m'"Hostname    :" $GREEN$HOSTNAME $STD

# Check Internal IP
internalip=$(hostname -I)
echo -e '\033[32m'"Internal IP :" $GREEN$internalip $STD
tput sgr0

# Check DNS
nameservers=$(cat /etc/resolv.conf | sed '1 d' | awk '{print $2}')
echo -e '\033[32m'"Name Servers:" $GREEN$nameservers $STD
tput setaf 6
tput bold

# This only work on Ubuntu 16.04-18.04. Please uncomment according to Your need.
router=$(nmcli dev show | grep DNS | sed 's/\s\s*/\t/g' | cut -f 2)
echo -e '\E[32;1m'"Router DNS  :" $GREEN$router $STD

# This only work om Ubuntu 14.04. Please uncomment according to Your need.
# router=$(nmcli dev list | grep DNS | sed 's/\s\s*/\t/g' | cut -f 2)
# echo -e '\E[32;1m'"Router :"'\E[0m' $router
tput sgr0
echo

# Ping LAN
tput setaf 3
tput bold
echo "Ping LAN"...
tput sgr0

PING_1()
{
  ping -c 1 $1 > /dev/null
  [ $? -eq 0 ] && echo -e Node:$GREEN $i$STD is up.
}

# Change the IP range here so it match your routers DHCP settings (example: 192.168.0.0)
for i in 192.168.0.{1..254}
do PING_1 $i & disown
tput sgr0
done

echo
echo "We gonna check if nmap (zenmap), nbtscan, curl and arp-scan is installed"
echo "If they aren't, we'll attempt to install them. An internet connection is requiered."
echo

# Check if connected to Internet or not
tput sgr0
ping -c 1 google.com &> /dev/null && echo -e $GREEN"Internet connected,$STD we'll attempt to install..." || echo -e $RED"Internet not accessible or an Firewall/DNS issue detected blocking PING request. You may wish to check the settings.$STD However, this might not cause problems if you get an$GREEN External IP$STD below. Please continue..."
echo

# Check External IP
#externalip=$(curl -s ipecho.net/plain;echo)
echo -e $GREEN"External IP :"$STD $externalip

# Check if zenmap, nbtscan and arpscan is installed and install if they aren't.
tput setaf 1
sudo apt-get install zenmap && sudo apt-get install nbtscan && sudo apt-get install arp-scan && sudo apt-get install curl
echo
tput setaf 3
tput bold
read -n1 -r -p "Press any key to continue..." key
echo

# Start nmap Host up
echo -e '\E[33m'"Starting nmap HOST UP ONLY piped to awk. Please wait ..."
tput sgr0
echo

# Change the range here:
nmap -sn 192.168.0.0/24 | awk '/is up/ {print up}; {gsub (/\(|\)/,""); up = $NF}'
echo

# Start nmap latency info
tput setaf 3
tput bold
read -n1 -r -p "For latency info, press any key to continue..." key
tput sgr0
echo

# Change the range here:
nmap -T5 -sn 192.168.0.0-255
echo

# Starting nbtscan
tput setaf 3
tput bold
read -n1 -r -p "Do You wanna scan using NBTSCAN? Press any key to continue..." key
echo
echo Identifying Masterbrowser using nbtscan - MSBROWSE...
tput sgr0
echo

# Change the range here:
nbtscan -v -s : 192.168.0.0/24
echo

# Start arp-scan
tput bold
echo -e '\033[33m'"Do You wanna ARP-SCAN as root? Press any key to continue...".
echo This work without changing LAN range
read -n1 -r -p "" key
tput setaf 1
echo
sudo arp-scan -l
tput sgr0
echo

# We're gonna exit the terminal
tput setaf 3
tput bold
read -n1 -r -p "Press any key to exit..." key
tput sgr0
exit
$SHELL


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4121
Tilmeldt:
20-05-2010
User is offline
LAN,

LAN, lokalnetværk og Samba/CIFS protokollen.

Almindeligvis bør der kun være en masterbrowser (en arbejdsgruppe) på samme Samba LAN.

Hvis der er mere end en, så kan det give problemer på lokalnettet. Hvis det er årsagen til du #5 ikke har haft et fungerende lokalnet siden Mint 16, så prøv at ændre arbejdsgruppe navnet så alle maskiner har samme arbejdsgruppe-navn.

Du kan se et eksempel her, hvor der er to masterbrowsere på samme LAN. Det medfører at maskinerne ikke kan se hinanden gennem Netværk's ikonet i fil manageren. Man kan dog stadig oprette forbindelse med IP adressen, men ikke med maskine-navnet. Bemærk at maskinernes navne og deres arbejdsgruppe navne, er to forskellige ting i Samba.

Problemet kan også opstå når man blander trådløse og kablede maskiner sammen (selv med samme IP segment og arbejdsgruppe-navn), og så forsøger at oprette fil-delings forbindelse.

Syntax (i Nemo): smb://IP-Adresse/delings-navn

NBTSCAN identificere masterbrowsere:

192.168.0.0 Sendto failed: Permission denied
192.168.0.4:PROBOOK :00U
192.168.0.4:PROBOOK :03U
192.168.0.4:PROBOOK :20U
192.168.0.4:__MSBROWSE__:01G
192.168.0.4:MSHOME :00G
192.168.0.4:MSHOME :1dU
192.168.0.4:MSHOME :1eG
192.168.0.6:ACER :00U
192.168.0.6:MSHOME :00G
192.168.0.6:ACER :20U
192.168.0.6:MSHOME :1eG
192.168.0.2:YOSEMITE-PRO :00U
192.168.0.2:YOSEMITE-PRO :20U
192.168.0.2:MSHOME :00G
192.168.0.3:MACBOOK :00U
192.168.0.3:MACBOOK :20U
192.168.0.3:MSHOME :00G
192.168.0.11:MINT-19 :00U
192.168.0.11:MINT-19 :03U
192.168.0.11:MINT-19 :20U
192.168.0.11:__MSBROWSE__:01G
192.168.0.11:WORKGROUP :00G
192.168.0.11:WORKGROUP :1dU
192.168.0.11:WORKGROUP :1eG
192.168.0.255 Sendto failed: Permission denied

Edit: Netkorts Mac adresser er slettet i eksemplet, fordi det er personlig info.

De to masterbrowsere er begge Linux. Den ene er Mint 18 (probook) og den anden Mint 19. Hverken Windows maskinen (Acer) eller Apple maskinerne er masterbrowsere.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4121
Tilmeldt:
20-05-2010
User is offline
Måske hjælper det, i Mint

Måske hjælper det, i Mint 19, at tilføje:

client max protocol = NT1

til /etc/samba/smb.conf under linjen workgroup = WORKGROUP og genstarte Mint 19.

Det gør det muligt at tilgå alle operativsystemer fra Nemo med Mint 19.

Stadig angående Samba netværk på Mint 19 (og Ubuntu 18.04), så er der sket en masse nye ting med SMB1 - 2 og 3 over de sidste måneder, især fildeling fra Mint 19 til Windows 10, hvor SMB1 nu er deaktiveret i Windows 10 som standard.

SMB1 kan dog genaktiveres i Windows 10, så Mint 18 maskiner kan se Windows 10 fra Nemo.
Kontrolpanel\Alle elementer i Kontrolpanel\Programmer og funktioner\Slå Windows-funktioner til eller fra.

Det er lidt noget rod, så det er udmærket at brugeren altair4, fra dette site, gennemgår forandringerne: https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=27044...


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4121
Tilmeldt:
20-05-2010
User is offline
og genstarte Mint 19.I

#8: og genstarte Mint 19.

I henhold til genstart, både maskinen eller samba efter ændringen i smb.conf (
client max protocol = NT1) som nævnt i #8, så ser det ikke ud til længere at være nødvendigt at genstarte noget, efter de sidste opdateringer i Ubuntu 18.04 og derivater.

Det ser ud til at alt fungere, inklusiv forbindelserne fra fil manageren i Linux, straks efter ændringen i smb.conf, hvis SMB1 er genaktiveret i Windows 10.

Blot til oplysning ...