[LØST] Cygwin SSH keys

peque
Antal: 967
Tilmeldt:
20-04-2005
User is offline
[LØST] Cygwin SSH keys

Hey Gruppe.
Jeg sdder og kæmper med et problenm
Jeg har en Windows2008 R2 Server - hvor eg har installeret cygwin på og startet en SSH server fra denne ( Har gjort dette på almindelige Windows10 Pro maskiner)

jeg har oprettet SSH nøgler på min Ubuntu server:
jeg har oprettet dem som både dsa og rsa nøgler - Men hvis jeg forsøger at logge ind - kommer den med Password promt konstant - og syntes ikke lige jeg har flere ideer omkriung denne fejl:

# ssh Administrator@192.168.201.10 -v
OpenSSH_7.2p2 Ubuntu-4ubuntu2.6, OpenSSL 1.0.2g  1 Mar 2016
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: Applying options for *
debug1: Connecting to 192.168.201.10 [192.168.201.10] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: permanently_set_uid: 0/0
debug1: identity file /root/.ssh/id_rsa type 1
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /root/.ssh/id_rsa-cert type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_dsa type 2
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /root/.ssh/id_dsa-cert type -1
debug1: identity file /root/.ssh/id_ecdsa type 3
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /root/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /root/.ssh/id_ed25519 type -1
debug1: key_load_public: No such file or directory
debug1: identity file /root/.ssh/id_ed25519-cert type -1
debug1: Enabling compatibility mode for protocol 2.0
debug1: Local version string SSH-2.0-OpenSSH_7.2p2 Ubuntu-4ubuntu2.6
debug1: Remote protocol version 2.0, remote software version OpenSSH_7.9
debug1: match: OpenSSH_7.9 pat OpenSSH* compat 0x04000000
debug1: Authenticating to 192.168.201.10:22 as 'Administrator'
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT sent
debug1: SSH2_MSG_KEXINIT received
debug1: kex: algorithm: diffie-hellman-group-exchange-sha1
debug1: kex: host key algorithm: ecdsa-sha2-nistp256
debug1: kex: server->client cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none
debug1: kex: client->server cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> compression: none
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REQUEST(2048<8192<8192) sent
debug1: got SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_GROUP
debug1: SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_INIT sent
debug1: got SSH2_MSG_KEX_DH_GEX_REPLY
debug1: Server host key: ecdsa-sha2-nistp256 SHA256:rDJHZjifSthAvhFjW6OCkzlT5y1SUHWsEucbvydufuQ
debug1: Host '192.168.201.10' is known and matches the ECDSA host key.
debug1: Found key in /root/.ssh/known_hosts:1
debug1: rekey after 134217728 blocks
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS sent
debug1: expecting SSH2_MSG_NEWKEYS
debug1: SSH2_MSG_NEWKEYS received
debug1: rekey after 134217728 blocks
debug1: SSH2_MSG_EXT_INFO received
debug1: kex_input_ext_info: server-sig-algs=<ssh-ed25519,ssh-rsa,rsa-sha2-256,rsa-sha2-512,ssh-dss,ecdsa-sha2-nistp256,ecdsa-sha2-nistp384,ecdsa-sha2-nistp521>
debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
debug1: Authentications that can continue: publickey,password,keyboard-interactive
debug1: Next authentication method: publickey
debug1: Offering RSA public key: /root/.ssh/id_rsa
debug1: Authentications that can continue: publickey,password,keyboard-interactive
debug1: Offering DSA public key: /root/.ssh/id_dsa
debug1: Authentications that can continue: publickey,password,keyboard-interactive
debug1: Offering ECDSA public key: /root/.ssh/id_ecdsa
debug1: Authentications that can continue: publickey,password,keyboard-interactive
debug1: Trying private key: /root/.ssh/id_ed25519
debug1: Next authentication method: keyboard-interactive
debug1: Authentications that can continue: publickey,password,keyboard-interactive
debug1: Next authentication method: password
Administrator@192.168.201.10's password:

Hvad katten giver mig dette problem at jeg ikke kan oprette en nøgle på min Ubuntu og ligge den i authorized_keys inde i cygwin serveren - Som sagt har jeg gjort dette flere gange på Windows10 men ikke på en 2008 R2 server - Kan der være forskel der


julemand101
julemand101's picture
Antal: 1704
Tilmeldt:
17-01-2004
User is offline
Hvor har du placeret din

Hvor har du placeret din authorized_keys på Windows serveren?

Desuden så kræver det ikke cygwin for at køre en OpenSSH server på Windows hvis du har PowerShell på maskinen:
https://github.com/PowerShell/openssh-portable

Bruger selv den udgave på arbejdet uden problemer.


peque
Antal: 967
Tilmeldt:
20-04-2005
User is offline
Jamen Hanvde placeret dem i

Jamen Hanvde placeret dem i .ssh i Administrator i cygwin64/home/Administrator

Men det var et probem fra Klienten