Samba setup?

brostenen
Antal: 29
Tilmeldt:
30-05-2015
User is offline
Samba setup?

Hvad er de mest simple guides til opsætning af Samba, så man kan dele foldere/directories, direkte fra GUI?

Jeg er ude efter guides til både Xubuntu 18.04 og Ubuntu Mate 18.04.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4793
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
Samba installering på

Samba installering på Ubuntu 18.04 (inklusiv Debian, Mint 19 og yderligere derivater):
Bemærk at det er samba serveren (smb.conf). Klienten er i forvejen præinstalleret.

sudo apt update
sudo apt install samba

Genstart Ubuntu

Kontroller samba server service fungere:
sudo systemctl status nmbd

Eller brug:
sudo systemctl status smbd

--------

Hvis du ønsker at dele mapper med Windows 10:

sudo nano /etc/samba/smb.conf
--- eller brug en anden tekst editor end nano

Tilføj til smb.conf:
client max protocol = NT1
under "workgroup = WORKGROUP" i Global Settings. (Den kan hedde MYGROUP i stedet for WORKGROUP)
Gem smb.conf.
Genstart Ubuntu

På Windows 10, sæt hak i Understøttelse af SMB1/CIFS fildeling fra:
Kontrolpanel\Alle elementer i Kontrolpanel\Programmer og funktioner\Slå Windows-funktioner til eller fra
Genstart Windows

Linux vil optræde som MASTERBROWSER. Det vil sige at det er Linux der styrer NETBIOS navne-identifikation af LAN maskinerne i et peer to peer. Det er ikke Windows. I denne forbindelse er en Domain Controller irrelevant.


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 1151
Tilmeldt:
26-05-2013
User is offline
Super guide, frogmaster. Det

Super guide, frogmaster. Det er egentligt utroligt, at der ikke er en GUI til hele den opsætning på Linux. Det er som om, at smb og Samba skal hjælpes på benene, og nærmest som en halvdøv ældre dame eller mand overbevises til, at ja, jeg vil faktisk gerne bruge Samba til fildeling over LAN.

"Ah hva? FILDELING over LAN. Det har jeg ikke rettigheder til, det er ikke mit bord, åbn en terminal og skriv en masse linjer i en conf-fil."

Ahh? :)


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4793
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
Tak OracleJMT.Jeg tror de

Tak OracleJMT.

Jeg tror de eksisterende vejledninger er præget af forandringerne af Samba gennem de sidste få måneder, og derfor endnu ikke har medregnet dem.i vejledningerne.

Efter installation kan mapper deles direkte fra GUI'en på Ubuntu, vel og mærke uden install af den gamle samba-config-server.


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 1151
Tilmeldt:
26-05-2013
User is offline
#3 Men hvor ville det bare

#3

Men hvor ville det bare være nemt, hvis hele pibetøjet kunne indstilles via GUI, og virkede hver gang. Inklusiv sikkerhed. Utroligt med besvær og tid sparet.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4793
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
For yderligere at tjekke

For yderligere at tjekke samba netværket fra Ubuntu og derivater, kan man hvis ønsket, kopiere dette bash og gøre det eksekverbart. Scriptet er totalt uskadeligt.. Der er udelukkende tale om tjek.

Det forudsætter imidlertid man tilretter det til brugerens eget LAN segment. Hvis fx brostenen finder det "charmerende", så bemærk alle steder hvor der er nævnt nødvendige ændringer af LAN segmentet.

Installering af afhængigheder (nbtscan og curl), vil blive varetaget af scriptet, men dog kun på Debian kompatible Linux. Disse installationer har intet med Samba's konfiguration at gøre, men udelukkende tjek af Samba's netværksfunktion.

#!/bin/bash
# Scan LAN Range (nbtscan)

GREEN='\033[32;1m'
YELLOW='\033[33;1m'
RED='\033[31;1m'
STD='\033[0m'
externalip=$(curl -s ipecho.net/plain;echo)
internalip=$(hostname -I)

# Define functions (force to use Enter key)
PAUSE_ENTER(){
    read -s -p "" fackEnterKey
}

tput setaf 1
tput bold
echo
echo -e $YELLOW"Make sure You manually have changed the LAN Range within this script to avoid errors ..."
echo -e "Examples: 192.168.0.0/24 - 10.xxx.xxx.xxx/24 and 192.168.0.{1..254} etc."$STD
echo
tput setaf 3
# echo NBTSCAN Internal LAN Range 
tput sgr0

echo -e $YELLOW"Checking for installed preconditions"$STD
# Checking and installing nbtscan
if ! [ -x "$(command -v nbtscan)" ]; then
    echo -e $YELLOW"nbtscan$RED is needed for scanning the Local Area Network using samba/CIFS."
    echo -e "Press $YELLOW[Enter]$RED to install nbtscan ..."$STD
        PAUSE_ENTER
        sudo apt-get update && sudo apt-get install nbtscan
        echo
        echo -e $YELLOW"Make sure You manually have changed the LAN Range within this script to avoid errors ..."
        echo -e "Example: 192.168.0.0/24 or 10.xxx.xxx.xxx/24 etc."$STD
    echo
else
    echo -e $GREEN"OK$STD nbtscan is installed"   
fi

# Checking and installing curl
if ! [ -x "$(command -v curl)" ]; then
    echo -e $YELLOW"curl$RED is needed for transfering data from or to a server."
    echo -e "Press $YELLOW[Enter]$RED to install curl ..."$STD
        PAUSE_ENTER
        sudo apt-get update && sudo apt-get install curl
        echo
        echo -e $STD
    echo
else
    echo -e $GREEN"OK$STD curl is installed"  
fi
echo

# Checking Internet Connection, IP adresses, host name and DNS in that order
tput setaf 3
tput bold
echo "Checking Internet Connection, IP adresses, host name and DNS ..."

# Check if connected to Internet or not
tput sgr0
ping -c 1 google.com &> /dev/null && echo -e $GREEN"Internet connected$STD" || echo -e $RED"Internet not accessible or an Firewall/DNS issue detected blocking PING request. You may wish to check the ICMP settings.$STD However, this might not cause problems if you get an$GREEN External IP$STD below. Please continue..."
echo

# Check External IP
echo -e $GREEN"External IP :"$STD $externalip

# Check Internal IP
#internalip=$(hostname -I)
echo -e '\E[32;1m'"Internal IP :"'\E[0m' $internalip
tput sgr0

# Check hostname
tput setaf 6
tput bold
echo -e '\E[32;1m'"Hostname    :"'\E[0m' $HOSTNAME

# Check DNS
echo
echo -e '\E[33;1m'"DNS settings:"'\E[0m'
hosts=$(cat /etc/resolv.conf | sed '1 d' | awk '{print $2}')
echo -e '\E[32;1m'"Hosts file  :"'\E[0m' $hosts

# This only work on Ubuntu 16.04 and 18.04. Please uncomment according to Your need.
router=$(nmcli dev show | grep DNS | sed 's/\s\s*/\t/g' | cut -f 2)
echo -e '\E[32;1m'"Router      :"'\E[0m' $router

# This only work om Ubuntu 14.04. Please uncomment according to Your need.
# router=$(nmcli dev list | grep DNS | sed 's/\s\s*/\t/g' | cut -f 2)
# echo -e '\E[32;1m'"Router :"'\E[0m' $router

# Ping LAN
# Change the IP range here so it match your routers DHCP settings (example: 192.168.0.0)
echo
tput setaf 3
tput bold
echo "Ping LAN"...
tput sgr0

PING_1()
{
  ping -c 1 $1 &> /dev/null
  [ $? -eq 0 ] && echo -e Node with IP:$GREEN $i$STD is up.
}

# Change the IP range here so it match your routers DHCP settings (example: 192.168.0.0)
for i in 192.168.0.{1..254}
do PING_1 $i & disown
tput sgr0
done
echo

# Starting nbtscan
tput setaf 3
tput bold
echo Identifying Masterbrowser - MSBROWSE...
tput sgr0

# Change the IP range here so it match your routers DHCP settings (example: 192.168.0.0):
nbtscan -v -s : 192.168.0.0/24   

# We're gonna exit the terminal
echo
tput setaf 3
tput bold
read -n1 -r -p "Press any key to exit..." key
tput sgr0
exit
$SHELL


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4793
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
Men hvor ville det bare

#4: Men hvor ville det bare være nemt, hvis hele pibetøjet kunne indstilles via GUI, og virkede hver gang. Inklusiv sikkerhed. Utroligt med besvær og tid sparet.
Men fordi Samba er en Microsoft standard, er det ikke til at vide hvad Microsoft finder på. Det er naturligvis udmærket at MS løser sikkerhedsproblemer med Samba, de er blot ikke forpligtet til at informere diverse Linux distributører. For den sags skyld heller ikke Apple.

Samba er en organisation for sig selv. Hvad de finder på, er heller ikke nemt at forudse. Det er, i sagens natur, nødvendigt med et sammenarbejde på tværs at ideologiske interesser, men det antager jeg fortsat forbliver problematisk. Der er flere eksempler på de kører retssager mod hinanden, medregnet at også Apple har oprettet sin egen version af Samba.

Out of topic,
Lad mig blot kort erklære at jeg er pisse træt af deres åndsvage proprietære licens regler og de politikere der opretholder dem. Den træthed rækker langt udover Samba og resulterer i generel politikerlede ...

Hvis nogen tror politkere er egnet til at løse problemer, er det godt nok underligt problemerne ikke er løst ... Det handler bestemt ikke kun om IT.


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 1151
Tilmeldt:
26-05-2013
User is offline
Men for brugerne ville det

Men for brugerne ville det være det rene paradis. 5 klik og du har en deling. Sikkert og nemt.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4793
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
NBTscan fix på Arch

NBTscan fix på Arch Linux.
Programmet fra Arch's pakkehåndtering er fejlramt, men kan fixes hvis man ønsker at køre nbtscan på Arch og derivater:

https://bugs.archlinux.org/task/59669
Solved: Comment by Bryan (nurfed) - Wednesday, 14 November 2018, 11:52 GMT

I managed to solve the issue by adding the following line after the includes in "nbtscan.c":
struct nb_host_info* parse_response(char* buff, int buffsize);

Download nbtscan source from: http://www.inetcat.org/software/nbtscan.html

Tilføj den nævnte linje.
Compile and install:

./configure
make
sudo make install


brostenen
Antal: 29
Tilmeldt:
30-05-2015
User is offline
Tusinde tak...

Jeg fik det til at spille. Den største fejl, var at jeg ikke havde tilføjet Samba til min firewall. Men nu spiller det bare. Jeg skulle benytte det til at lave backup fra min gamle Linux laptop til min nye Linux laptop. Men alt det med Windows10. Det har jeg ikke brug for, da jeg ikke har noget at bruge det styresystem til.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4793
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
Den største fejl, var

#9: Den største fejl, var at jeg ikke havde tilføjet Samba til min firewall.
Selv tak og beklager jeg ikke nævnte en mulig firewall, bortset fra scriptet i #5 . Det er korrekt at sådan en kan skabe problemer og at det er nemt at glemme den.

Imidlertid er du udmærket beskyttet med din routers firewall, for så vidt du ikke benytter en eller anden slags mobil internetforbindelse, medregnet LAN tilsluttede tablets og telefoner.

Hvis du ikke gør, og iøvrigt kun forbinder Linux på dit lokale netværk, kan du udmærket deaktivere software firewall på Linux uden risiko, ved fx backup inklusiv andre filoverførsler, Især fordi du ikke har nogle Windows maskiner.

--------------

Har man blot et inficeret device tilsluttet LAN, så skal man forstå at routerens firewall tillader alle udgående forbindelser, og hvis det sker, at routeren efterfølgende åbner for involverede indgående porte

I tilfælde af tvivl, så handler det ikke kun om samba/cifs, men om alle LAN relaterede netværksprotokoller.


brostenen
Antal: 29
Tilmeldt:
30-05-2015
User is offline
Tjooo

Min bedre halvdel benytter Windows10. Jeg har forsøgt at lokke hende over på Linux til hverdagsbrug, men hun har brug for at spille sin Sims4. Så jeg fortsætter bare med at benytte Linux med firewall installeret.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4793
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
#11Hvis du oplever

#11

Hvis du oplever problemer med SMB og Firewall, ved eventuel fildeling med "din bedre halvdels" Windows, udover aktivering af SMB1 på Windows 10 beskrevet i #1 , så kan dette bash muligvis hjælpe med at løse problemet:

#!/bin/bash

GREEN='\033[32;1m'
YELLOW='\033[33;1m'
RED='\033[31;1m'
STD='\033[0m'

echo "This bash react on return of 0 or 1 as a result of the cat command"
echo
echo "cat /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all"

# Check ICMP settings
cat /proc/sys/net/ipv4/icmp_echo_ignore_all #&>/dev/null
echo -e $YELLOW"ICMP settings"$STD
if [ "$?" = "1" ]; then
    echo -e $RED"Disabled$STD You may have an Firewall issue ..."  
else
    echo -e $GREEN"Enabled"$STD 
fi
echo

# Check NETBIOS ports
echo -e $YELLOW"NETBIOS ports"$STD && grep -i --color NETBIOS /etc/services
echo
$SHELL


brostenen
Antal: 29
Tilmeldt:
30-05-2015
User is offline
Tak.

Men vi kommer ikke til at dele filer mellem hinanden, ud over at vi deler via USB pen. Samba opsætning var fordi USB softwaren/systemet på min gamle computers Linux var gået i ged. Jeg kan ikke fejlsøge på så dybt et niveau, da jeg ikke besidder en programmørs evner. Så den hurtigste løsning for mit vedkommende, var at sætte Samba op på den nye computers Linux, og så kopiere alle filer gennem netværket. Det tog tid, men nu er det gennemført, og jeg lærte noget på vejen.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4793
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
jeg lærte noget på

#13: jeg lærte noget på vejen
Okay, men der er mere at lære. Jeg forstår du deler filer med din dames Windows 10, blot over USB. Det er langt nemmere over lokal netværket, efter Samba først er opsat.

En kort video, hvor der oprettes forbindelse til Windows 10 (en Acer), fra Linux Mint, og køres et par filer.
Blot til oplysning. Når du først er afklaret med om USB, teknisk set, er optimalt for dig og din bedre halvdel, så er der muligvis forbedringer i horisonten.

https://www.dropbox.com/s/tpjb4o71l01wiku/file-sha...

Det er principielt det samme med Ubuntu, fx xubuntu (Xfce) eller MATE DE, blot ikke helt ligeså gennemført brugervenligt som Mint's Cinnamon.


brostenen
Antal: 29
Tilmeldt:
30-05-2015
User is offline
USB deling

Det er nu mest for at dele meget få gange, at vi benytter USB drev. Mest når jeg skal lave en geninstallation af hendes windows. Men så kommer filerne ikke over på mine maskiner, da vi så bruger en USB harddisk. Jeg tror jeg har fået en enkelt dokument og så et par billeder fra hendes maskine i løbet af de sidste 5 år eller noget. Så behovet er ikke så stort ved os.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4793
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
#15Okay, men så er der

#15

Okay, men så er der noget galt med jeres LAN, hvor der muligvis kan være tale om fildelings tilladelser.

Mest til andre, der læser tråden og eventuelt er i tvivl, så virker Samba fildeling mellem nye Linux og Windows 100% med alle filer.

Det samme er iøvrigt gældende for alle heterogene Samba forbindeler mellem macOS (inklusiv Mojave), nye Linux og Windows maskiner.

Just covering all possibilities ...