Nu skal I huske at stemme

Domiino
Antal: 556
Tilmeldt:
26-03-2008
User is offline
Nu skal I huske at stemme

Husk nu at komme ned i stemmeboksene og få sat et kryds....

"Happy Voting...."


FrugalMan
FrugalMan's picture
Antal: 1420
Tilmeldt:
18-12-2007
User is offline
Det har jeg da gort for 3

Det har jeg da gort for 3 timer siden.

"Man kan modstå alt undtagen fristelser" - Oscar Wilde
Frit Software


osjensen
osjensen's picture
Antal: 1565
Tilmeldt:
14-01-2007
User is offline
Lige overstået. Mærkeligt,

Lige overstået.
Mærkeligt, - selv om vi er blevet så grønne, den sidste måned, så var der kun 3
cykler uden for valgstedet.

Windows, giver dig det du betaler for.
Linux, giver dig det du vælger.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4741
Tilmeldt:
20-05-2010
User is offline
Husk nu at komme ned i

#0: Husk nu at komme ned i stemmeboksene og få sat et kryds...
Jeg er glad for at man i Danmark har stemmeret og ikke stemmepligt. Der kan være velbegrundede årsager til at nogle ikke ønsker at stemme. Der er iøvrigt forskel på behandlingen af stemmesedler alt efter om man ikke møder op eller stemmer blankt. Ved sidstnævnte tilfalder en stemmeseddel flertallet. Det ønsker jeg ikke min gør.

Det kan fx være træthed over den efterhånden 170 årige gamle parlamentarisme (establishment) Under det ene valg efter det næste, fylder politikerne befolkningen med brudte valgløfter. Politikerne har sjældent erhvervserfaring og er derfor såkaldte levebrødspolitikere. Det sidste handler om at bruge råderummet på 70 milliarder. Politikerne er skyld i at der bruges 35 milliarder hvert år i netto omkostninger på at være socialkontor for verdens indvandrere.

Personligt ønsker jeg hverken at stemme på partier eller personer. Jeg ønsker retten til at stemme på sager, men så langt er man ikke kommet i Danmark. Det er man i Lichtenstein og Schweiz, der har indført direkte folkestyre. Begge lande er iøvrigt langt rigere end Danmark, med et BNP pr. indbygger der er dobbelt så højt.

Bemærk at folkestyret ikke blev indført i 1849 og at der stadig står i grundloven at Kongen (regeringen) er den øverste myndighed (§ 12). Derfor er der stadig tale om at Danmark er et halvt diktatur.

Bemærk også at ingen partier udtaler de ønsker reformere folkestyret, således befolkningen får ret til den egentlige beslutningsproces. Det vil sige retten til at deltage i og afgøre lovgivning.

Det danske demokrati er derfor en forældet repræsentativ version ...

Edit:
Der er iøvrigt nogle betragtninger her, der nok ikke er fyldestgørende, men dog et indspark: https://videnskab.dk/sporg-videnskaben/politikerle...


Akker
Antal: 304
Tilmeldt:
25-06-2008
User is offline
Der er iøvrigt forskel

#3: Der er iøvrigt forskel på behandlingen af stemmesedler alt efter om man ikke møder op eller stemmer blankt. Ved sidstnævnte tilfalder en stemmeseddel flertallet. Det ønsker jeg ikke min gør.

Den med at en blank stemme tilfalder flertallet, den kunne jeg da godt tænke mig at få uddybet hvad du mener med?


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4741
Tilmeldt:
20-05-2010
User is offline
#4At en blank stemmeseddel

#4

At en blank stemmeseddel er ugyldig, men medregnes i stemmedeltagelsen til forskel fra slet ikke at stemme. Det medfører i praksis at det parti der får flest stemmer inddirekte får stemmen.

På en måde sker det samme ved slet ikke at stemme, men den handling trækker ned i deltagelsesprocenten.

Der er megen symbolik i begge, men forskellen kan opfattes som en fredelig (ikke voldelig) protest mod den såkaldte negative parlamentarisme man har indført i Danmark. En blank stemmeseddel symbolisere mere utilfredshed med politikere og partier, men accept af at styreformen ikke inkludere befolkningens ret til at deltage i lovgivningen.

Negativ parlamentarisme er 120 år gammel. Den blev dengang oprettet for at undgå siddende regeringer med et parlamentarisk flertal imod sig. Imidlertid medfører det at et lille parti kan sidde på størstedelen af magten, før et større parti kan danne regering.

Sidste gang det skete var i 2011. Her sad Radikale Venste's Margrethe Vestager reelt på magten, efter Socialdemokraternes Helle Thorning troede hun gjorde det ... Helle Thorning var angivelig så "liderlig" efter magten at hun tillod Radikale Venstre den reelle magt. Det kostede et trecifret millardbeløb af skatteydernes penge i de efterfølgende år. Det kommer formentlig til at ske igen, blot med Fette Mederiksen og Østens Mortensgaard. De to partier har en lang traumatisk historie sammen ...

Sådan noget accepterer jeg ikke. Det er ikke demokratisk nok ... Pointen ved ikke at stemme, kan derfor være protest mod selve styreformen end blot politikerne og partier.


Akker
Antal: 304
Tilmeldt:
25-06-2008
User is offline
At en blank stemmeseddel

#5: At en blank stemmeseddel er ugyldig, men medregnes i stemmedeltagelsen til forskel fra slet ikke at stemme. Det medfører i praksis at det parti der får flest stemmer inddirekte får stemmen.

Okay, det er på den måde du mener.
Jeg er ikke helt uenig med dig, men jeg er på den anden side heller ikke helt enig ;o)

Selvfølgelig kan man sige, at hvis man, i stedet for at aflevere en blank stemme, ville have stemt på et parti, der politisk er i modsætning til det parti der fik flest stemmer ... eller på den blok der er i modsætning til den blok der fik flest stemmer ... så er det inddirekte en støtte til det parti / den blok, der fik flest stemmer.
Men hvis nu man i givet fald, ville have haft stemt på det parti, eller den blok, der fik flest stemmer, så "sejrede" det jo ikke med helt så meget som de ville have gjort, når man stemmer blankt ... Eller som nogen gør, bevidst ugyldigt.

Jeg er så helt enig i den betragtning om, at det at stemme blankt, eller bevidst ugyldigt, kan ses som en tilkendegivelse af, at man synes systemet som sådan er okay, men at der ikke er nogen af de opstillede partier/kandidater man kan give sin støtte ... Mens det slet ikke at afgive en stemme på nogen måde, kan ses som at man betragter systemet som ugyldigt, ligeguyldigt eller lignende.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4741
Tilmeldt:
20-05-2010
User is offline
Jeg er ikke helt uenig

#6: Jeg er ikke helt uenig med dig, men jeg er på den anden side heller ikke helt enig ;o)
Det er jeg sådan set heller ikke selv. Jeg ser bare ingen andre muligheder, for på fredelig vis, at demonstrere holdningen at hele det politiske system er depraveret (fordærvet).

Det der med at brænde biler af i gaden, eller drage hærgende ned gennem strøget i København, vil jeg overlade til især Enhedslistens og Radikale Venstres gale vælgere.

Folkestyre (demokrati) betyder nu engang, for helvede ;), at folket har ret til at stemme om lovgivning. Al det pis politikerne roterer omkring, har intet med folkestyre at gøre ...

Tillad mig at sige det således, nu valget er overstået: Hvis Mette Frederiksen laver en Helle Thorning om igen, som det skete i det sorte tårn, dvs ved at indlemme Radikale Venstre i en regering, så bliver hun sandsynligvis verbalt henrettet ...


zity
zity's picture
Antal: 89
Tilmeldt:
11-01-2004
User is offline
#3: Politikerne har

#3:

#3: Politikerne har sjældent erhvervserfaring og er derfor såkaldte levebrødspolitikere.

Jeg er ked af at sige det, men det er altså ikke helt sandt. DR tjekke faktisk op på netop denne myte for noget tid siden, og langt de fleste politikere har altså erhvervserfaring udenfor politik.

https://www.dr.dk/nyheder/detektor/detektor-myten-...


linuxuser42
linuxuser42's picture
Antal: 363
Tilmeldt:
05-01-2008
User is offline
Underholdende demokrati

Underholdende demokrati analyse, frogmaster.
Synes dog det er synd, hvis din stemme ikke blev til noget, da det er bedre at sidde med ved bordet end stå udenfor og råbe. Det er til eksempel kun få af de valgte partier/folk i folketinget der ved noget om, eller interesserer sig for, software-patenter og opensource fordele.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4741
Tilmeldt:
20-05-2010
User is offline
Jeg er ked af at sige

#8: Jeg er ked af at sige det, men det er altså ikke helt sandt
Jeg er glad for at have, mere eller mindre, uret vedr. politikernes erhvervserfaring. Politikerne skal nok huske at skrive det hele med i deres CV på Folketingets hjemmeside, hvis de ønsker at slå hul på myten.

#9
Jeg vil helt sikkert stemme hvis jeg kunne stemme på sager. Man har oprettet en hensigtserklæring, såfremt man kan fremskaffe 20.000 underskrifter tror jeg det var, blandt befolkningen. Kan man det har politikerne lovet de vil diskutere emnet.

Problemet er bare at det kun er at "lege" demokrati. Det er ikke juridisk bindende og kan ikke fremtvinge et folkevalg. Det er stadig kun emner der involvere suverænitetsafgivelse, der kan det.


Akker
Antal: 304
Tilmeldt:
25-06-2008
User is offline
Jeg vil helt sikkert

#10: Jeg vil helt sikkert stemme hvis jeg kunne stemme på sager. Man har oprettet en hensigtserklæring, såfremt man kan fremskaffe 20.000 underskrifter tror jeg det var, blandt befolkningen. Kan man det har politikerne lovet de vil diskutere emnet.

Er det Borgerforslag du tænker på her?
Hvis det er, så er det ikke helt så nemt igen ... og tro mig har prøvet, var medforslagsstiller på det andet borgerforslag der blev slået op.
Der skal skaffes 50.000 støtter, og kan man det, så vil borgerforslaget blive bragt op som et beslutningsforslag i Folketinget.
Men "selvfølgelig" forpligter det ikke politikerne til noget som helst andet, end til bare det at fremsætte beslutningsforsaget ... Det første borgerforslag der blev slået op, som samtidigt også var det første der nåede så langt at der blev fremsat et beslutningsforslag på baggrund af borgerforslaget, blev skudt ned allerede dagen efter det blev slået op.
Endnu engang dybt pinligt af vores politikere efter min mening.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4741
Tilmeldt:
20-05-2010
User is offline
Er det Borgerforslag du

#11: Er det Borgerforslag du tænker på her?
Ja netop. Borgerforslag og tak for korrektionen.

Ikke mindst er det pinligt at politikerne kalder repræsentativt demokrati for folkestyre. Politikerne ved udmærket at grundloven ikke nævner med et ord at Danmark fremover skal styres af folket.

Grundloven blev indledt med en paragraf, der konstaterede at regeringsformen er indskrænket-monarkisk. Grundloven bestemte at i fremtiden skulle regeringsformen være begrænset diktatorisk, der er en definition af det gamle begreb indskrænket-monarkisk. Det står stadig i grundloven (§ 2).

https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikation...


linuxuser42
linuxuser42's picture
Antal: 363
Tilmeldt:
05-01-2008
User is offline
Jeg synes nu ikke der er

Jeg synes nu ikke der er demokratiske problemer i DK. Nok snarere at folk ikke interesserer sig så meget for politik længere. Og dermed får vi hvad vi har fortjent.

Se de dalendende medlemstal her:
https://www.ft.dk/~/media/sites/ft/pdf/partier/om-...

Når folk ikke interesserer sig for politik og kun interesserer sig for enkeltsager uden at fatte sammenhængene, bliver folketinget ikke fyldt op med indsjælene, men nok snarere levebrødspolitikerne med skyklapper på. Nogle, der kan sige de rigtige ting for at få job.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4741
Tilmeldt:
20-05-2010
User is offline
Jeg synes nu ikke der

#13: Jeg synes nu ikke der er demokratiske problemer i DK. Nok snarere at folk ikke interesserer sig så meget for politik længere. Og dermed får vi hvad vi har fortjent.
Har du overvejet om det skyldes demokratiske problemer? At folk stigende oplever de ikke høres, eksempelvis fordi "det begrænsede demokrati" tillader at politikerne overhører et befolkningsflertal, der igen medfører faldende medlemstal i partierne?

Ganske enkelt fordi folk dalende stoler på politikerne i takt med befolkningens stigende uddannelsesniveau siden grundloves oprettelse i 1849. Dengang var der rimeligt mange analfabeter ..., såvel som manglende infrastrukturel teknisk informationsudveksling.

Bemærk Grundlovens § 56:
Folketingsmedlemmerne er ene bundet ved deres overbevisning og ikke ved nogen forskrift af deres vælgere. https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikation...

Hvad betyder det i realiteten?

#13: Når folk ikke interesserer sig for politik og kun interesserer sig for enkeltsager uden at fatte sammenhængene
Er det du siger her at folk ikke forstår sammenhænge, fordi folk kun interessere sig for enkeltsager, eller fordi folk ikke er ligeså kloge som politikerne?


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4741
Tilmeldt:
20-05-2010
User is offline
Lige hørt fra en

Lige hørt fra en kommentator på TV2, så vil han aldrig stemme på en politiker der aldrig har røget hash. Jeg var ved at falde ned af stolen af grin, men jeg vil næppe kalde det en erhvervserfaring.


linuxuser42
linuxuser42's picture
Antal: 363
Tilmeldt:
05-01-2008
User is offline
Hvis du er ligeglad med at

Hvis du er ligeglad med at læse specs på den computer du køber kan du ende med en der ikke kan bruges til dit formål. Måske tænker du kun på at den ser godt ud. Der er mange der er blevet snydt i Elgiganten. Og er ligeglade.

Spec'en på politikeren er hans/hendes partiprogram. Vi vælger folk ind for at repræsentere os fordi vi ikke er specialiserede i politik. Det vi bliver nødt til er, at sætte os ind i spec'en. Ellers får du en med en lille ram blok der kun kan ganske få sætninger og arbejdsområder :-)


linuxuser42
linuxuser42's picture
Antal: 363
Tilmeldt:
05-01-2008
User is offline
At folk kan klare et

#15:
At folk kan klare et kontroltab er vel ganske udmærket. Og det modsatte kan være uhyggeligt. Aldrig stol på en afholdsmand,....øh alt med måde, selvfølgelig.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4741
Tilmeldt:
20-05-2010
User is offline
Spec'en på politikeren

#16: Spec'en på politikeren er hans/hendes partiprogram. Vi vælger folk ind for at repræsentere os fordi vi ikke er specialiserede i politik. Det vi bliver nødt til er, at sætte os ind i spec'en.
Eller måske fordi folk ganske enkelt ikke har andre muligheder end at stemme på partier. Det ville folk få hvis repræsentationen blev reformeret til at blive direkte.

Lidt ligesom man er nødt til at give sine børn ansvar, hvis man ønsker at styrke deres ansvarlighed.

Det ser danske politikere nødigt sker. Årsagen er det vil gå ud over politikernes egne karrieremuligheder. Siden hvornår har en magthaver frivilligt afgivet magt?