Installation af lm-sensors 3.6.0

1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Installation af lm-sensors 3.6.0

Hej linuxin-brugere

Jeg har gevaldige problemmer mht at få informationer ud af min ryzen 3900x kørene på "asus prime x370-pro" motherboardet, gennem installation af lm-sensors 3.5.0 der ik vil annerkende tredie generation af ryzen cpu'en selvom sensors-detect fortæller mig hvilken cpu jeg kører med.

Når jeg kører sensors-detect ifm installation af lm-sensors 3.5.0 fortæller programmet mig bare af der er ingen cpu'er genkendt selvom 17h amd-cpu-genration er skrevet ind i version 3.5.0, er gen-2 af ryzen cpuen (tredie genration af ryzen cpu'en) nyere end version 3.5.0 og jeg har ligesom set at lm-sensors bliver brugt ifm gkrellm, conky mfl programmer.

Dette link fortæller at:
sensors-detect: Add detection of AMD Family 17h, models 30h, 70h (samt AMD Family 15h og 16h model 30h power sensors) er tilføjet versionen 3.6.0 og gennem min søgen på google, af hjælp til at installere lm-sensors 3.6.0 på i første omgang på debian 10 finder jeg ingen hjælp via tråde til hvordan jeg installere lm-sensors. Jeg har installeret compileren gcc via link og at læse infofilerne på github-siden mht lm-sensors, få jeg ik meget hjælp til at få installeret programmet.

Og så spørger jeg på mine grædene knæ om der ik er nogen der har prøvet at hente lm-sensors 3.6.0 fra github-siden link for at installere seneste version af programmet på linuxsystemet.

Men denne klagesang fra mig gælder ligeså meget installation fra github-sider eller compile kommende programmer der ik er i managerne (apt mfl) og ligeså meget pga nyere versioner af programmerne.

Jeg håber ovenstående beskrivelse giver mening og at jeg ik gentager mig selv for mange gange, da jeg prøver at være så konkret at det ik kan misforstås og jeg kan forstå at lm-sensors 3.5.0 ligesom er den generale version der kan hentes (installeres) via apt-manageren ifm debian, mxlinux og ubuntu.

/allan


osjensen
osjensen's picture
Antal: 1518
Tilmeldt:
14-01-2007
User is offline
Har du

Har du læst
https://github.com/lm-sensors/lm-sensors/blob/mast...

Jeg har forøvrigt lm-sensors 3.6.0 i synaptic.

Der ser også ud til at være debian pakker klar.
https://packages.debian.org/sid/amd64/lm-sensors/d...

Når lm-sensors, er installeret, kan du køre -

# sudo sensors-detect --auto

Og se resultatet med

$ sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0:       +33.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1:       +31.0°C  (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)

acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1:        +35.0°C  (crit = +127.0°C)
temp2:        +33.0°C  (crit = +100.0°C)

thinkpad-isa-0000
Adapter: ISA adapter
fan1:        1895 RPM
temp1:        +35.0°C 
temp2:        +35.0°C 
temp3:        +31.0°C 
temp4:            N/A 
temp5:        +50.0°C 
temp6:            N/A 
temp7:        +21.0°C 
temp8:            N/A 
temp9:        +34.0°C 
temp10:       +38.0°C 
temp11:       +35.0°C 
temp12:           N/A 
temp13:           N/A 
temp14:           N/A 
temp15:           N/A 
temp16:           N/A 

Her på en gammel T500.

Windows, giver dig det du betaler for.
Linux, giver dig det du vælger.


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
svar på osjensen's indlæg

Hej osjensen

Dit første LINK er det jeg ik kan forstrå, for der bliver blot ref til en kommando "make install" som når jeg i mit home directory og danner mappen "lm-sensors" og skriver kommandoen "sudo make install" kommer følgende svar (1).

Dit andet hint mht "synaptic package manager" (synaptic) viser kun "1:3.5.0-3" og altså ik version 3.6.0.

Dit tredie LINK viser links til
ftp.dk.debian.org/debian, da jeg klikker på den danske ftp i europa, som giver mig en deb-fil til den ustabile version af debian, men jeg må indrøme jeg har ik prøvet at installere via deb endsige tænkt på det (og tak for den ide) giver følgende svar med kommandoen "sudo apt install lm-sensors_3.6.0-2_amd64.deb" (2) og jeg har prøvet forskellige varianter ved hjælp af linket men det hjalp heller ik.

JEG ER HÅBENBART MEGET TUNGNEM !!!

/allan

PS: Jeg har først set din tillægskommando "sudo sensors-detect --auto" efter jeg har prøvet de tre hint, men eftersom jeg ik har fået installeret lm-sensors endnu kan jeg ik bruge denne kommando endnu.

(1)

allan@debian:~/lm-sensors$ sudo make install
[sudo] password for allan:
gcc -M -MG -DETCDIR="\"/etc\"" -I.  -Wall -O2 -Wstrict-prototypes -Wshadow -Wpointer-arith -Wcast-qual -Wcast-align -Wwrite-strings -Wnested-externs -Winline -W -Wmissing-prototypes -Wundef  prog/dump/superio.c | \
sed -e 's@^\(.*\)\.o:@prog/dump/superio.rd prog/dump/superio.ro: Makefile '`dirname prog/dump/superio.rd`/Module.mk' @' > prog/dump/superio.rd
gcc -M -MG -DETCDIR="\"/etc\"" -I.  -Wall -O2 -Wstrict-prototypes -Wshadow -Wpointer-arith -Wcast-qual -Wcast-align -Wwrite-strings -Wnested-externs -Winline -W -Wmissing-prototypes -Wundef  prog/dump/isaset.c | \
sed -e 's@^\(.*\)\.o:@prog/dump/isaset.rd prog/dump/isaset.ro: Makefile '`dirname prog/dump/isaset.rd`/Module.mk' @' > prog/dump/isaset.rd
gcc -M -MG -DETCDIR="\"/etc\"" -I.  -Wall -O2 -Wstrict-prototypes -Wshadow -Wpointer-arith -Wcast-qual -Wcast-align -Wwrite-strings -Wnested-externs -Winline -W -Wmissing-prototypes -Wundef  prog/dump/isadump.c | \
sed -e 's@^\(.*\)\.o:@prog/dump/isadump.rd prog/dump/isadump.ro: Makefile '`dirname prog/dump/isadump.rd`/Module.mk' @' > prog/dump/isadump.rd
gcc -M -MG -DETCDIR="\"/etc\"" -I.  -Wall -O2 -Wstrict-prototypes -Wshadow -Wpointer-arith -Wcast-qual -Wcast-align -Wwrite-strings -Wnested-externs -Winline -W -Wmissing-prototypes -Wundef  prog/dump/util.c | \
sed -e 's@^\(.*\)\.o:@prog/dump/util.rd prog/dump/util.ro: Makefile '`dirname prog/dump/util.rd`/Module.mk' @' > prog/dump/util.rd
gcc -M -MG -DETCDIR="\"/etc\"" -I.  -Wall -O2 -Wstrict-prototypes -Wshadow -Wpointer-arith -Wcast-qual -Wcast-align -Wwrite-strings -Wnested-externs -Winline -W -Wmissing-prototypes -Wundef  prog/sensors/chips.c | \
sed -e 's@^\(.*\)\.o:@prog/sensors/chips.rd prog/sensors/chips.ro: Makefile '`dirname prog/sensors/chips.rd`/Module.mk' @' > prog/sensors/chips.rd
gcc -M -MG -DETCDIR="\"/etc\"" -I.  -Wall -O2 -Wstrict-prototypes -Wshadow -Wpointer-arith -Wcast-qual -Wcast-align -Wwrite-strings -Wnested-externs -Winline -W -Wmissing-prototypes -Wundef  prog/sensors/main.c | \
sed -e 's@^\(.*\)\.o:@prog/sensors/main.rd prog/sensors/main.ro: Makefile '`dirname prog/sensors/main.rd`/Module.mk' @' > prog/sensors/main.rd
Please install bison, then run "make clean" and try again
Makefile:175: lib/conf-lex.ad: No such file or directory
make: *** [Makefile:270: lib/conf-parse.c] Error 1

(2)

allan@debian:~$ ls
deb-files  Documents  hello    it87        Music     Public     Videos
Desktop    Downloads  hello.c  lm-sensors  Pictures  Templates
allan@debian:~$ cd deb-files/
allan@debian:~/deb-files$ ls
lm-sensors_3.6.0-2_amd64.deb
allan@debian:~/deb-files$ sudo apt install lm-sensors_3.6.0-2_amd64.deb
[sudo] password for allan:
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it?
allan@debian:~/deb-files$ sudo dpkg -i lm-sensors_3.6.0-2_amd64.deb
dpkg: error: dpkg frontend lock is locked by another process
allan@debian:~/deb-files$ sudo dpkg -i /home/allan/deb-files/lm-sensors_3.6.0-2_amd64.deb
dpkg: error: dpkg frontend lock is locked by another process
allan@debian:~/deb-files$ sudo dpkg -i /home/allan/deb-files/lm-sensors_3.6.0-2_amd64.deb&&sudo apt-get install -f
dpkg: error: dpkg frontend lock is locked by another process
allan@debian:~/deb-files$ sudo apt install lm-sensors_3.6.0-2_amd64.deb
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend - open (11: Resource temporarily unavailable)
E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), is another process using it?

osjensen
osjensen's picture
Antal: 1518
Tilmeldt:
14-01-2007
User is offline
Fra en MX 19 livecd


dpkg: error: dpkg frontend lock is locked by another process

Du har sikkert synaptic kørende i baggrunden.
Luk synaptic eller genstart maskinen, og start på en frisk.

Fra en MX livecd:

*******************************************************
root@mx1:/home/demo/Downloads# apt install ./lm-sensors_3.6.0-2_amd64.deb
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Note, selecting 'lm-sensors' instead of './lm-sensors_3.6.0-2_amd64.deb'
Suggested packages:
fancontrol i2c-tools
The following NEW packages will be installed:
lm-sensors
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 132 not upgraded.
After this operation, 414 kB of additional disk space will be used.
Get:1 /home/demo/Downloads/lm-sensors_3.6.0-2_amd64.deb lm-sensors amd64 1:3.6.0-2 [115 kB]
Selecting previously unselected package lm-sensors.
(Reading database ... 273192 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../lm-sensors_3.6.0-2_amd64.deb ...
Unpacking lm-sensors (1:3.6.0-2) ...
Setting up lm-sensors (1:3.6.0-2) ...
Processing triggers for man-db (2.8.5-2) ...
Processing triggers for systemd (1:241-5+mx19+2) ...
root@mx1:/home/demo/Downloads#

root@mx1:/home/demo/Downloads# sensors-detect --auto
# sensors-detect version 3.6.0
# System: LENOVO 2089WBT [ThinkPad T500] (laptop)
# Kernel: 4.19.0-6-amd64 x86_64
# Processor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU P8400 @ 2.26GHz (6/23/10)

Running in automatic mode, default answers to all questions
are assumed.

Some south bridges, CPUs or memory controllers contain embedded sensors.
Do you want to scan for them? This is totally safe. (YES/no):
Module cpuid loaded successfully.
Silicon Integrated Systems SIS5595... No
VIA VT82C686 Integrated Sensors... No
VIA VT8231 Integrated Sensors... No
AMD K8 thermal sensors... No
AMD Family 10h thermal sensors... No
AMD Family 11h thermal sensors... No
AMD Family 12h and 14h thermal sensors... No
AMD Family 15h thermal sensors... No
AMD Family 16h thermal sensors... No
AMD Family 17h thermal sensors... No
AMD Family 15h power sensors... No
AMD Family 16h power sensors... No
Hygon Family 18h thermal sensors... No
Intel digital thermal sensor... Success!
(driver `coretemp')
Intel AMB FB-DIMM thermal sensor... No
Intel 5500/5520/X58 thermal sensor... No
VIA C7 thermal sensor... No
VIA Nano thermal sensor... No
-- osv.--

root@mx1:/home/demo/Downloads# sensors
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0: +38.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1: +34.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)

acpitz-acpi-0
Adapter: ACPI interface
temp1: +38.0°C (crit = +127.0°C)
temp2: +38.0°C (crit = +100.0°C)

thinkpad-isa-0000
Adapter: ISA adapter
fan1: 1906 RPM
temp1: +38.0°C
temp2: +38.0°C
temp3: +33.0°C
temp4: N/A
temp5: +50.0°C
temp6: N/A
temp7: +28.0°C
temp8: N/A
temp9: +38.0°C
temp10: +41.0°C
temp11: +38.0°C
temp12: N/A
temp13: N/A
temp14: N/A
temp15: N/A
temp16: N/A

root@mx1:/home/demo/Downloads#

***********************************************

Alt virker, som det skal.

En hurtig alternativ test, kan gøres med en openbox mini cd.
https://www.pclinuxos.com/forum/index.php/topic,15...
lm-sensors 3.6.0 er instaleret på isoen.

Windows, giver dig det du betaler for.
Linux, giver dig det du vælger.


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Hej osjensenSÅ LYKKES DET

Hej osjensen

SÅ LYKKES DET MHT AT INSTALLERE DEB-FILEN OG TAK FOR DIN HJÆLP!!

Men jeg følger ik jeg er kommet meget tættere på mht temperaturaen i ryzen 3900x cpu'en. For iflg (note 1) finder kommandoen "sudo sensors-detect --auto" godt nok cpu'en, men når jeg skriver kommandoen "sensors" eller "watch sensors" (note 2) viser lm-sensors kun gpu temperaturen, og du kan se i (note 3) versionen for lm-sensors.

Jeg har fået installeret psensor, men det hjælper ik meget på temperaturen for cpu'en, og jeg har prøvet at installere it87.c med kommandoen "gcc it87.c -o install" fra github-siden med LINKet uden et brugbart resultat. I min google-søgn har jeg fundet LINKet der gav kommandoen "sudo dmidecode > sensors.txt" (note 4) og ref til github-siden hvor it87 er. Og en anden side LINKet hvor vedkommende skriver at it87.c skal installeres, men ik hvordan it87 bliver installeret (og det er generelt på nettet at info-teksten til at få installeret et code-program er mangelfuldt skrevet, men det er nok fordi læseren/brugeren ved hvordan code-programmere skal installeres og jeg ik forstå dem!!).

/allan

1)

allan@debian:~$ sudo sensors-detect --auto
[sudo] password for allan:
# sensors-detect version 3.6.0
# Board: ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME X370-PRO
# Kernel: 4.19.0-6-amd64 x86_64
# Processor: AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor (23/113/0)

Running in automatic mode, default answers to all questions
are assumed.

Some south bridges, CPUs or memory controllers contain embedded sensors.
Do you want to scan for them? This is totally safe. (YES/no):
Module cpuid loaded successfully.
Silicon Integrated Systems SIS5595...                       No
VIA VT82C686 Integrated Sensors...                          No
VIA VT8231 Integrated Sensors...                            No
AMD K8 thermal sensors...                                   No
AMD Family 10h thermal sensors...                           No
AMD Family 11h thermal sensors...                           No
AMD Family 12h and 14h thermal sensors...                   No
AMD Family 15h thermal sensors...                           No
AMD Family 16h thermal sensors...                           No
AMD Family 17h thermal sensors...                           Success!
    (driver `k10temp')
AMD Family 15h power sensors...                             No
AMD Family 16h power sensors...                             No
Hygon Family 18h thermal sensors...                         No
Intel digital thermal sensor...                             No
Intel AMB FB-DIMM thermal sensor...                         No
Intel 5500/5520/X58 thermal sensor...                       No
VIA C7 thermal sensor...                                    No
VIA Nano thermal sensor...                                  No

Some Super I/O chips contain embedded sensors. We have to write to
standard I/O ports to probe them. This is usually safe.
Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no):
Probing for Super-I/O at 0x2e/0x2f
Trying family `National Semiconductor/ITE'...               No
Trying family `SMSC'...                                     No
Trying family `VIA/Winbond/Nuvoton/Fintek'...               No
Trying family `ITE'...                                      Yes
Found `ITE IT8665E Super IO Sensors'                        Success!
    (address 0x290, driver `to-be-written')
Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f
Trying family `National Semiconductor/ITE'...               No
Trying family `SMSC'...                                     No
Trying family `VIA/Winbond/Nuvoton/Fintek'...               No
Trying family `ITE'...                                      No

Some systems (mainly servers) implement IPMI, a set of common interfaces
through which system health data may be retrieved, amongst other things.
We first try to get the information from SMBIOS. If we don't find it
there, we have to read from arbitrary I/O ports to probe for such
interfaces. This is normally safe. Do you want to scan for IPMI
interfaces? (YES/no):
Probing for `IPMI BMC KCS' at 0xca0...                      No
Probing for `IPMI BMC SMIC' at 0xca8...                     No

Some hardware monitoring chips are accessible through the ISA I/O ports.
We have to write to arbitrary I/O ports to probe them. This is usually
safe though. Yes, you do have ISA I/O ports even if you do not have any
ISA slots! Do you want to scan the ISA I/O ports? (yes/NO):

Lastly, we can probe the I2C/SMBus adapters for connected hardware
monitoring devices. This is the most risky part, and while it works
reasonably well on most systems, it has been reported to cause trouble
on some systems.
Do you want to probe the I2C/SMBus adapters now? (YES/no):
Using driver `i2c-piix4' for device 0000:00:14.0: AMD KERNCZ SMBus
Module i2c-dev loaded successfully.

Next adapter: SMBus PIIX4 adapter port 0 at 0b00 (i2c-0)
Do you want to scan it? (YES/no/selectively):
Client found at address 0x50
Probing for `Analog Devices ADM1033'...                     No
Probing for `Analog Devices ADM1034'...                     No
Probing for `SPD EEPROM'...                                 Yes
    (confidence 8, not a hardware monitoring chip)
Probing for `EDID EEPROM'...                                No
Client found at address 0x51
Probing for `Analog Devices ADM1033'...                     No
Probing for `Analog Devices ADM1034'...                     No
Probing for `SPD EEPROM'...                                 Yes
    (confidence 8, not a hardware monitoring chip)
Client found at address 0x52
Probing for `Analog Devices ADM1033'...                     No
Probing for `Analog Devices ADM1034'...                     No
Probing for `SPD EEPROM'...                                 Yes
    (confidence 8, not a hardware monitoring chip)
Client found at address 0x53
Probing for `Analog Devices ADM1033'...                     No
Probing for `Analog Devices ADM1034'...                     No
Probing for `SPD EEPROM'...                                 Yes
    (confidence 8, not a hardware monitoring chip)

Next adapter: SMBus PIIX4 adapter port 2 at 0b00 (i2c-1)
Do you want to scan it? (YES/no/selectively):

Next adapter: SMBus PIIX4 adapter port 3 at 0b00 (i2c-2)
Do you want to scan it? (YES/no/selectively):

Next adapter: SMBus PIIX4 adapter port 4 at 0b00 (i2c-3)
Do you want to scan it? (YES/no/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-bus-0000 (i2c-4)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-bus-0001 (i2c-5)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-bus-0002 (i2c-6)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-bus-0005 (i2c-7)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-bus-0006 (i2c-8)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-bus-0007 (i2c-9)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-bus-0008 (i2c-10)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-bus-0009 (i2c-11)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-aux-000a (i2c-12)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-aux-000b (i2c-13)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-aux-000c (i2c-14)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-aux-000d (i2c-15)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Now follows a summary of the probes I have just done.

Driver `to-be-written':
  * ISA bus, address 0x290
    Chip `ITE IT8665E Super IO Sensors' (confidence: 9)

Driver `k10temp':
  * Chip `AMD Family 17h thermal sensors' (confidence: 9)

Note: there is no driver for ITE IT8665E Super IO Sensors yet.
Check https://hwmon.wiki.kernel.org/device_support_statu... for updates.

To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
#----cut here----
# Chip drivers
k10temp
#----cut here----
If you have some drivers built into your kernel, the list above will
contain too many modules. Skip the appropriate ones!

Do you want to add these lines automatically to /etc/modules? (yes/NO)

Unloading i2c-dev... OK
Unloading cpuid... OK

2)

allan@debian:~$ sensors
nouveau-pci-0a00
Adapter: PCI adapter
GPU core:    912.00 mV (min =  +0.80 V, max =  +1.19 V)
temp1:        +46.0°C  (high = +95.0°C, hyst =  +3.0°C)
                       (crit = +105.0°C, hyst =  +5.0°C)
                       (emerg = +135.0°C, hyst =  +5.0°C)

asus-isa-0000
Adapter: ISA adapter
cpu_fan:        0 RPM

3)

allan@debian:~$ sensors -v
sensors version 3.6.0 with libsensors version 3.5.0

4)

# dmidecode 3.2
Getting SMBIOS data from sysfs.
SMBIOS 3.1.1 present.
Table at 0x000E6B60.

Handle 0x0000, DMI type 0, 26 bytes
BIOS Information
Vendor: American Megatrends Inc.
Version: 5220
Release Date: 09/12/2019
Address: 0xF0000
Runtime Size: 64 kB
ROM Size: 16 MB
Characteristics:
PCI is supported
APM is supported
BIOS is upgradeable
BIOS shadowing is allowed
Boot from CD is supported
Selectable boot is supported
BIOS ROM is socketed
EDD is supported
5.25"/1.2 MB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/720 kB floppy services are supported (int 13h)
3.5"/2.88 MB floppy services are supported (int 13h)
Print screen service is supported (int 5h)
8042 keyboard services are supported (int 9h)
Serial services are supported (int 14h)
Printer services are supported (int 17h)
ACPI is supported
USB legacy is supported
BIOS boot specification is supported
Targeted content distribution is supported
UEFI is supported
BIOS Revision: 5.13

Handle 0x0001, DMI type 1, 27 bytes
System Information
Manufacturer: System manufacturer
Product Name: System Product Name
Version: System Version
Serial Number: System Serial Number
UUID: dbee9940-05f2-11e9-8e4d-049226da0509
Wake-up Type: Power Switch
SKU Number: SKU
Family: To be filled by O.E.M.

Handle 0x0002, DMI type 2, 15 bytes
Base Board Information
Manufacturer: ASUSTeK COMPUTER INC.
Product Name: PRIME X370-PRO
Version: Rev X.0x
Serial Number: 181242061800950
Asset Tag: Default string
Features:
Board is a hosting board
Board is replaceable
Location In Chassis: Default string
Chassis Handle: 0x0003
Type: Motherboard
Contained Object Handles: 0

Handle 0x0003, DMI type 3, 22 bytes
Chassis Information
Manufacturer: Default string
Type: Desktop
Lock: Not Present
Version: Default string
Serial Number: Default string
Asset Tag: Default string
Boot-up State: Safe
Power Supply State: Safe
Thermal State: Safe
Security Status: None
OEM Information: 0x00000000
Height: Unspecified
Number Of Power Cords: 1
Contained Elements: 0
SKU Number: Default string

Handle 0x0004, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: PS/2 Keyboard/Mouse
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: PS/2 Keyboard/Mouse
External Connector Type: PS/2
Port Type: Keyboard Port

Handle 0x0005, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: USB3_910
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: USB3_910
External Connector Type: Access Bus (USB)
Port Type: USB

Handle 0x0006, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: DP
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: DP port
External Connector Type: Other
Port Type: Video Port

Handle 0x0007, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: HDMI
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: HDMI port
External Connector Type: Other
Port Type: Video Port

Handle 0x0008, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: USB3_C7
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: USB3_C7
External Connector Type: Access Bus (USB)
Port Type: USB

Handle 0x0009, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: USB3_5
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: USB3_5
External Connector Type: Access Bus (USB)
Port Type: USB

Handle 0x000A, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: USB3.1_E12
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: USB3.1_E12
External Connector Type: Access Bus (USB)
Port Type: USB

Handle 0x000B, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: USB3_34
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: USB3_34
External Connector Type: Access Bus (USB)
Port Type: USB

Handle 0x000C, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: LAN
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: LAN
External Connector Type: RJ-45
Port Type: Network Port

Handle 0x000D, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: AUDIO
Internal Connector Type: None
External Reference Designator: AUDIO
External Connector Type: Other
Port Type: Audio Port

Handle 0x000E, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: SATA6G_1
Internal Connector Type: SAS/SATA Plug Receptacle
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: SATA

Handle 0x000F, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: SATA6G_2
Internal Connector Type: SAS/SATA Plug Receptacle
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: SATA

Handle 0x0010, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: SATA6G_3
Internal Connector Type: SAS/SATA Plug Receptacle
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: SATA

Handle 0x0011, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: SATA6G_4
Internal Connector Type: SAS/SATA Plug Receptacle
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: SATA

Handle 0x0012, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: SATA6G_5
Internal Connector Type: SAS/SATA Plug Receptacle
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: SATA

Handle 0x0013, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: SATA6G_6
Internal Connector Type: SAS/SATA Plug Receptacle
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: SATA

Handle 0x0014, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: SATA6G_7
Internal Connector Type: SAS/SATA Plug Receptacle
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: SATA

Handle 0x0015, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: SATA6G_8
Internal Connector Type: SAS/SATA Plug Receptacle
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: SATA

Handle 0x0016, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: M.2
Internal Connector Type: SAS/SATA Plug Receptacle
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: SATA

Handle 0x0017, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: USB_12
Internal Connector Type: Access Bus (USB)
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: USB

Handle 0x0018, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: USB_34
Internal Connector Type: Access Bus (USB)
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: USB

Handle 0x0019, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: USB3_12
Internal Connector Type: Access Bus (USB)
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: USB

Handle 0x001A, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: USB3.1_C1
Internal Connector Type: Access Bus (USB)
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: USB

Handle 0x001B, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: CPU_FAN
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other

Handle 0x001C, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: CPU_OPT
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other

Handle 0x001D, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: CHA_FAN1
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other

Handle 0x001E, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: AIO_PUMP
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other

Handle 0x001F, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: CHA_FAN2
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other

Handle 0x0020, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: W_PUMP+
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other

Handle 0x0021, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: COM
Internal Connector Type: DB-9 male
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Serial Port 16550A Compatible

Handle 0x0022, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: AAFP
Internal Connector Type: Mini Jack (headphones)
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Audio Port

Handle 0x0023, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: PANEL
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other

Handle 0x0024, DMI type 8, 9 bytes
Port Connector Information
Internal Reference Designator: TPM
Internal Connector Type: Other
External Reference Designator: Not Specified
External Connector Type: None
Port Type: Other

Handle 0x0025, DMI type 10, 6 bytes
On Board Device Information
Type: Video
Status: Enabled
Description:    To Be Filled By O.E.M.

Handle 0x0026, DMI type 11, 5 bytes
OEM Strings
String 1: Default string
String 2: Default string
String 3: COKE
String 4: Default string
String 5: FFFFFFFFFFFFF
String 6: FFFFFFFFFFFFF
String 7: FFFFFFFFFFFFF
String 8: Default string

Handle 0x0027, DMI type 12, 5 bytes
System Configuration Options
Option 1: SMI:00B29C05
Option 2: DSN:                               .
Option 3: DSN:                               .
Option 4: DSN:                               .

Handle 0x0028, DMI type 32, 20 bytes
System Boot Information
Status: No errors detected

Handle 0x0029, DMI type 34, 11 bytes
Management Device
Description: ITE IT8665E
Type: Other
Address: 0x00000295
Address Type: I/O Port

Handle 0x002A, DMI type 41, 11 bytes
Onboard Device
Reference Designation:  Onboard IGD
Type: Video
Status: Enabled
Type Instance: 1
Bus Address: 0000:00:02.0

Handle 0x002B, DMI type 18, 23 bytes
32-bit Memory Error Information
Type: OK
Granularity: Unknown
Operation: Unknown
Vendor Syndrome: Unknown
Memory Array Address: Unknown
Device Address: Unknown
Resolution: Unknown

Handle 0x002C, DMI type 16, 23 bytes
Physical Memory Array
Location: System Board Or Motherboard
Use: System Memory
Error Correction Type: None
Maximum Capacity: 128 GB
Error Information Handle: 0x002B
Number Of Devices: 4

Handle 0x002D, DMI type 19, 31 bytes
Memory Array Mapped Address
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x000DFFFFFFF
Range Size: 3584 MB
Physical Array Handle: 0x002C
Partition Width: 4

Handle 0x002E, DMI type 19, 31 bytes
Memory Array Mapped Address
Starting Address: 0x00100000000
Ending Address: 0x0101FFFFFFF
Range Size: 61952 MB
Physical Array Handle: 0x002C
Partition Width: 4

Handle 0x002F, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation: L1 - Cache
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 1
Operational Mode: Write Back
Location: Internal
Installed Size: 768 kB
Maximum Size: 768 kB
Supported SRAM Types:
Pipeline Burst
Installed SRAM Type: Pipeline Burst
Speed: 1 ns
Error Correction Type: Multi-bit ECC
System Type: Unified
Associativity: 8-way Set-associative

Handle 0x0030, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation: L2 - Cache
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 2
Operational Mode: Write Back
Location: Internal
Installed Size: 6144 kB
Maximum Size: 6144 kB
Supported SRAM Types:
Pipeline Burst
Installed SRAM Type: Pipeline Burst
Speed: 1 ns
Error Correction Type: Multi-bit ECC
System Type: Unified
Associativity: 8-way Set-associative

Handle 0x0031, DMI type 7, 19 bytes
Cache Information
Socket Designation: L3 - Cache
Configuration: Enabled, Not Socketed, Level 3
Operational Mode: Write Back
Location: Internal
Installed Size: 65536 kB
Maximum Size: 65536 kB
Supported SRAM Types:
Pipeline Burst
Installed SRAM Type: Pipeline Burst
Speed: 1 ns
Error Correction Type: Multi-bit ECC
System Type: Unified
Associativity: 16-way Set-associative

Handle 0x0032, DMI type 4, 48 bytes
Processor Information
Socket Designation: AM4
Type: Central Processor
Family: Zen
Manufacturer: Advanced Micro Devices, Inc.
ID: 10 0F 87 00 FF FB 8B 17
Signature: Family 23, Model 113, Stepping 0
Flags:
FPU (Floating-point unit on-chip)
VME (Virtual mode extension)
DE (Debugging extension)
PSE (Page size extension)
TSC (Time stamp counter)
MSR (Model specific registers)
PAE (Physical address extension)
MCE (Machine check exception)
CX8 (CMPXCHG8 instruction supported)
APIC (On-chip APIC hardware supported)
SEP (Fast system call)
MTRR (Memory type range registers)
PGE (Page global enable)
MCA (Machine check architecture)
CMOV (Conditional move instruction supported)
PAT (Page attribute table)
PSE-36 (36-bit page size extension)
CLFSH (CLFLUSH instruction supported)
MMX (MMX technology supported)
FXSR (FXSAVE and FXSTOR instructions supported)
SSE (Streaming SIMD extensions)
SSE2 (Streaming SIMD extensions 2)
HTT (Multi-threading)
Version: AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor           
Voltage: 1.1 V
External Clock: 100 MHz
Max Speed: 4650 MHz
Current Speed: 3800 MHz
Status: Populated, Enabled
Upgrade: Socket AM4
L1 Cache Handle: 0x002F
L2 Cache Handle: 0x0030
L3 Cache Handle: 0x0031
Serial Number: Unknown
Asset Tag: Unknown
Part Number: Unknown
Core Count: 12
Core Enabled: 12
Thread Count: 24
Characteristics:
64-bit capable
Multi-Core
Hardware Thread
Execute Protection
Enhanced Virtualization
Power/Performance Control

Handle 0x0033, DMI type 18, 23 bytes
32-bit Memory Error Information
Type: OK
Granularity: Unknown
Operation: Unknown
Vendor Syndrome: Unknown
Memory Array Address: Unknown
Device Address: Unknown
Resolution: Unknown

Handle 0x0034, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x002C
Error Information Handle: 0x0033
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Size: 16384 MB
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM_A1
Bank Locator: BANK 0
Type: DDR4
Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
Speed: 2666 MT/s
Manufacturer: Kingston
Serial Number: F01CF4EC
Asset Tag: Not Specified
Part Number: KHX2666C16/16G     
Rank: 2
Configured Memory Speed: 2666 MT/s
Minimum Voltage: 1.2 V
Maximum Voltage: 1.2 V
Configured Voltage: 1.2 V

Handle 0x0035, DMI type 20, 35 bytes
Memory Device Mapped Address
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x00FFFFFFFFF
Range Size: 64 GB
Physical Device Handle: 0x0034
Memory Array Mapped Address Handle: 0x002E
Partition Row Position: Unknown
Interleave Position: Unknown
Interleaved Data Depth: Unknown

Handle 0x0036, DMI type 18, 23 bytes
32-bit Memory Error Information
Type: OK
Granularity: Unknown
Operation: Unknown
Vendor Syndrome: Unknown
Memory Array Address: Unknown
Device Address: Unknown
Resolution: Unknown

Handle 0x0037, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x002C
Error Information Handle: 0x0036
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Size: 16384 MB
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM_A2
Bank Locator: BANK 1
Type: DDR4
Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
Speed: 2666 MT/s
Manufacturer: Kingston
Serial Number: EE1CF6EC
Asset Tag: Not Specified
Part Number: KHX2666C16/16G     
Rank: 2
Configured Memory Speed: 2666 MT/s
Minimum Voltage: 1.2 V
Maximum Voltage: 1.2 V
Configured Voltage: 1.2 V

Handle 0x0038, DMI type 20, 35 bytes
Memory Device Mapped Address
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x00FFFFFFFFF
Range Size: 64 GB
Physical Device Handle: 0x0037
Memory Array Mapped Address Handle: 0x002E
Partition Row Position: Unknown
Interleave Position: Unknown
Interleaved Data Depth: Unknown

Handle 0x0039, DMI type 18, 23 bytes
32-bit Memory Error Information
Type: OK
Granularity: Unknown
Operation: Unknown
Vendor Syndrome: Unknown
Memory Array Address: Unknown
Device Address: Unknown
Resolution: Unknown

Handle 0x003A, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x002C
Error Information Handle: 0x0039
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Size: 16384 MB
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM_B1
Bank Locator: BANK 2
Type: DDR4
Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
Speed: 2666 MT/s
Manufacturer: Kingston
Serial Number: EC1CF3EC
Asset Tag: Not Specified
Part Number: KHX2666C16/16G     
Rank: 2
Configured Memory Speed: 2666 MT/s
Minimum Voltage: 1.2 V
Maximum Voltage: 1.2 V
Configured Voltage: 1.2 V

Handle 0x003B, DMI type 20, 35 bytes
Memory Device Mapped Address
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x00FFFFFFFFF
Range Size: 64 GB
Physical Device Handle: 0x003A
Memory Array Mapped Address Handle: 0x002E
Partition Row Position: Unknown
Interleave Position: Unknown
Interleaved Data Depth: Unknown

Handle 0x003C, DMI type 18, 23 bytes
32-bit Memory Error Information
Type: OK
Granularity: Unknown
Operation: Unknown
Vendor Syndrome: Unknown
Memory Array Address: Unknown
Device Address: Unknown
Resolution: Unknown

Handle 0x003D, DMI type 17, 40 bytes
Memory Device
Array Handle: 0x002C
Error Information Handle: 0x003C
Total Width: 64 bits
Data Width: 64 bits
Size: 16384 MB
Form Factor: DIMM
Set: None
Locator: DIMM_B2
Bank Locator: BANK 3
Type: DDR4
Type Detail: Synchronous Unbuffered (Unregistered)
Speed: 2666 MT/s
Manufacturer: Kingston
Serial Number: E71C87EC
Asset Tag: Not Specified
Part Number: KHX2666C16/16G     
Rank: 2
Configured Memory Speed: 2666 MT/s
Minimum Voltage: 1.2 V
Maximum Voltage: 1.2 V
Configured Voltage: 1.2 V

Handle 0x003E, DMI type 20, 35 bytes
Memory Device Mapped Address
Starting Address: 0x00000000000
Ending Address: 0x00FFFFFFFFF
Range Size: 64 GB
Physical Device Handle: 0x003D
Memory Array Mapped Address Handle: 0x002E
Partition Row Position: Unknown
Interleave Position: Unknown
Interleaved Data Depth: Unknown

Handle 0x003F, DMI type 13, 22 bytes
BIOS Language Information
Language Description Format: Long
Installable Languages: 9
en|US|iso8859-1
fr|FR|iso8859-1
zh|TW|unicode
ja|JP|unicode
de|DE|iso8859-1
es|ES|iso8859-1
ru|RU|iso8859-5
ko|KR|unicode
<BAD INDEX>
Currently Installed Language: en|US|iso8859-1

Handle 0x0040, DMI type 9, 17 bytes
System Slot Information
Designation: PCIEX16_1
Type: x16 PCI Express
Current Usage: In Use
Length: Long
ID: 0
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
PME signal is supported
Bus Address: 0000:00:03.1

Handle 0x0041, DMI type 9, 17 bytes
System Slot Information
Designation: PCIEX16_2
Type: x8 PCI Express
Current Usage: Available
Length: Long
ID: 1
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
PME signal is supported
Bus Address: 0000:00:1f.7

Handle 0x0042, DMI type 9, 17 bytes
System Slot Information
Designation: PCIEX16_3
Type: x4 PCI Express
Current Usage: Available
Length: Long
ID: 2
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
PME signal is supported
Bus Address: 0000:00:1f.7

Handle 0x0043, DMI type 9, 17 bytes
System Slot Information
Designation: PCIEX1_1
Type: x1 PCI Express
Current Usage: Available
Length: Short
ID: 3
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
PME signal is supported
Bus Address: 0000:00:1f.7

Handle 0x0044, DMI type 9, 17 bytes
System Slot Information
Designation: PCIEX1_2
Type: x1 PCI Express
Current Usage: Available
Length: Short
ID: 4
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
PME signal is supported
Bus Address: 0000:00:1f.7

Handle 0x0045, DMI type 9, 17 bytes
System Slot Information
Designation: PCIEX1_3
Type: x1 PCI Express
Current Usage: Available
Length: Short
ID: 5
Characteristics:
3.3 V is provided
Opening is shared
PME signal is supported
Bus Address: 0000:00:1f.7

Handle 0x0046, DMI type 127, 4 bytes
End Of Table


osjensen
osjensen's picture
Antal: 1518
Tilmeldt:
14-01-2007
User is offline
AMD Family 17h thermal


AMD Family 17h thermal sensors... Success!
(driver `k10temp')

Som jeg ser det, skal du have en hel ny kerne 5.4
for at få en k10temp driver, der virker

https://www.phoronix.com/scan.php?page=news_item&p...

Windows, giver dig det du betaler for.
Linux, giver dig det du vælger.


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Hej osjensen Ved du hvordan

Hej osjensen

Ved du hvordan jeg får en update af kernel'en på debian 10.2 (debian 10.2 kører kernel 4.19) og er det overhoved muligt??

Jeg vil ik lyde for dum, men står det i dit link*??

/allan

* jeg håber ik du misforstår min fustration eller hjælpeløshed.


osjensen
osjensen's picture
Antal: 1518
Tilmeldt:
14-01-2007
User is offline
#6Der nævnes om kerne 5.4

#6
Der nævnes om kerne 5.4 at der er tilføjet- " k10temp: Add support for AMD family 17h, model 70h CPUs", og det må vel betyde, at det ikke har virket tidligere?

Se evt. om k10temp er indlæst med -

lsmod | grep k10temp

Da jeg ikke ejer noget med Amd, kan jeg ikke komme det nærmere, selv om jeg lige har installeret sidste nye kerne -

$ uname -r
5.4.6-pclos1

Hvad der er muligt på Debian, er der andre, der har mere erfaring med.

Nb.
På sådan en "super maskine", vil det ikke tage mere end 15 min. at installere en pclinuxos64-openbox-mini-2019.12.iso, i Virtual Box
og måske udlæse temperaturen.

Windows, giver dig det du betaler for.
Linux, giver dig det du vælger.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
Nb.På sådan en "super

#7: Nb.
På sådan en "super maskine", vil det ikke tage mere end 15 min. at installere en pclinuxos64-openbox-mini-2019.12.iso, i Virtual Box
og måske udlæse temperaturen.

Virtuelle guest maskiner er ikke hardware installerede og kan derfor ikke læse hardwarens temperatur sensore, så den går ikke. De skal vises fra host.

k10temp er nogle gange refereret som temp1 i fx GkrellM på AMD processore, også på gamle computere og ældre kerner som 4.15

Eksempel fra en oldsag (gammel HP ProBook - AMD - Linux Mint 19.2 64bit), hvor der ingen virtuelle PC programmer er installeret:

administrator@ProBook:~$ sensors
k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
temp1: +41.2°C (high = +70.0°C)
(crit = +100.0°C, hyst = +99.0°C)
acpitz-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +41.0°C (crit = +128.0°C)
temp2: +0.0°C (crit = +128.0°C)
temp3: +32.0°C (crit = +128.0°C)
temp4: +38.0°C (crit = +128.0°C)
temp5: +20.0°C (crit = +128.0°C)
radeon-pci-0008
Adapter: PCI adapter
temp1: +42.0°C (crit = +120.0°C, hyst = +90.0°C)

For en ordens skyld på samme maskine:
lsmod | grep k10temp
k10temp 16384 0


osjensen
osjensen's picture
Antal: 1518
Tilmeldt:
14-01-2007
User is offline
Virtuelle guest maskiner er

Virtuelle guest maskiner er ikke hardware installerede og kan derfor ikke læse hardwarens temperatur sensore, så den går ikke. De skal vises fra host.
Det har du desværre ret i, frogmaster.
Der er ingen "katte-lem" indbygget.

Windows, giver dig det du betaler for.
Linux, giver dig det du vælger.


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Kernel 5.4.6

Hej Frogmaster og osjensen

Jeg har prøvet "lsmod | greb k10temp" (note 1) som giver intet brugbart resultat og selvom jeg bytter b ud med p giver maskinen mig stadig intet svar. Og tilbage til opdateringen af kernel fra 4.19.0-6-amd64 (kørene i debian 10) til 5.4.6 LINK.

Jeg har fundet LINKet, men jeg ved ik om "linux-5.4.6.tar.xz"-filen jeg har hentet ned er til 64bit, for jeg får godt nok mange fejlmeddelser, for "-amd64" ref til 64bit.

Tænker lidt på at jeg nok bliver nød til at lave en reinstallation af debian 10, for jeg har nok klokket for meget rundt i det. Jeg har i (note 2) gengivet hvad jeg har fået af svar i terminalen på de kommandoer som jeg har fået i LINKet.

Men det der lidt af en øjenåbner for øjeblikket er de muligheder der ligger i gcc eller linux, som der ik var i m$Windows. Jeg skal bare lære at mestre det!

/allan

PS: Jeg prøver mig virkelig frem for øjeblikket og skulle nok lade være, men jeg vil så gerne have den temperatur fra cpu'en (for øjeblikket kører jeg på "gnome-system-monitor" der viser cpu-belastningen der oversat ref til varmen i cpu'en.

1)

allan@debian:~$ lsmod | greb k10temp
bash: greb: command not found
allan@debian:~$ lsmod | grep k10temp
allan@debian:~$ uname -r
4.19.0-6-amd64

2)

allan@debian:~$ cp -v /boot/config-$(uname -r) .config
'/boot/config-4.19.0-6-amd64' -> '.config/config-4.19.0-6-amd64'
allan@debian:~$ cd linux-5.4.6/
allan@debian:~/linux-5.4.6$ make gconfig
  HOSTCC  scripts/basic/fixdep
*
* 'make gconfig' requires 'pkg-config'. Please install it.
*
make[1]: *** [scripts/kconfig/Makefile:208: scripts/kconfig/gconf-cfg] Error 1
make: *** [Makefile:567: gconfig] Error 2
allan@debian:~/linux-5.4.6$ make menuconfig
*
* Unable to find the ncurses package.
* Install ncurses (ncurses-devel or libncurses-dev
* depending on your distribution).
*
make[1]: *** [scripts/kconfig/Makefile:208: scripts/kconfig/mconf-cfg] Error 1
make: *** [Makefile:567: menuconfig] Error 2
allan@debian:~/linux-5.4.6$ gcc --version
gcc (Debian 8.3.0-6) 8.3.0
Copyright (C) 2018 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions.  There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

allan@debian:~/linux-5.4.6$ make -j $(nproc)
***
*** Configuration file ".config" not found!
***
*** Please run some configurator (e.g. "make oldconfig" or
*** "make menuconfig" or "make xconfig").
***
make: *** [Makefile:669: .config] Error 1
allan@debian:~/linux-5.4.6$ make pkg-config
make[1]: *** No rule to make target 'pkg-config'.  Stop.
make: *** [Makefile:567: pkg-config] Error 2
allan@debian:~/linux-5.4.6$ sudo make pkg-config
[sudo] password for allan:
make[1]: *** No rule to make target 'pkg-config'.  Stop.
make: *** [Makefile:567: pkg-config] Error 2
allan@debian:~/linux-5.4.6$ make xconfig
  HOSTCC  scripts/kconfig/images.o
  HOSTCC  scripts/kconfig/confdata.o
  HOSTCC  scripts/kconfig/expr.o
  LEX     scripts/kconfig/lexer.lex.c
/bin/sh: 1: flex: not found
make[1]: *** [scripts/Makefile.host:9: scripts/kconfig/lexer.lex.c] Error 127
make: *** [Makefile:567: xconfig] Error 2
allan@debian:~/linux-5.4.6$ cd..
bash: cd..: command not found
allan@debian:~/linux-5.4.6$ cd ..
allan@debian:~$ make pkg-config
make: *** No rule to make target 'pkg-config'.  Stop.
allan@debian:~$ make menuconfig
make: *** No rule to make target 'menuconfig'.  Stop.
allan@debian:~$ cd linux-5.4.6/
allan@debian:~/linux-5.4.6$ make -j $(nproc)
***
*** Configuration file ".config" not found!
***
*** Please run some configurator (e.g. "make oldconfig" or
*** "make menuconfig" or "make xconfig").
***
make: *** [Makefile:669: .config] Error 1
allan@debian:~/linux-5.4.6$ cp -v /boot/config-$(uname -r) .config
'/boot/config-4.19.0-6-amd64' -> '.config'
allan@debian:~/linux-5.4.6$ make menuconfig
*
* Unable to find the ncurses package.
* Install ncurses (ncurses-devel or libncurses-dev
* depending on your distribution).
*
make[1]: *** [scripts/kconfig/Makefile:208: scripts/kconfig/mconf-cfg] Error 1
make: *** [Makefile:567: menuconfig] Error 2
allan@debian:~/linux-5.4.6$ make -j $(nproc)
  HOSTCC  scripts/kconfig/conf.o
  LEX     scripts/kconfig/lexer.lex.c
/bin/sh: 1: flex: not found
  YACC    scripts/kconfig/parser.tab.[ch]
make[2]: *** [scripts/Makefile.host:9: scripts/kconfig/lexer.lex.c] Error 127
/bin/sh: 1: bison: not found
make[2]: *** Waiting for unfinished jobs....
make[2]: *** [scripts/Makefile.host:17: scripts/kconfig/parser.tab.h] Error 127
  HOSTCC  scripts/kconfig/preprocess.o
make[1]: *** [Makefile:567: syncconfig] Error 2
make: *** [Makefile:678: include/config/auto.conf.cmd] Error 2
allan@debian:~/linux-5.4.6$ make
  LEX     scripts/kconfig/lexer.lex.c
/bin/sh: 1: flex: not found
make[2]: *** [scripts/Makefile.host:9: scripts/kconfig/lexer.lex.c] Error 127
make[1]: *** [Makefile:567: syncconfig] Error 2
Makefile:660: include/config/auto.conf.cmd: No such file or directory
make: *** [Makefile:678: include/config/auto.conf.cmd] Error 2
allan@debian:~/linux-5.4.6$ sudo make modules_install
[sudo] password for allan:

  ERROR: Kernel configuration is invalid.
         include/generated/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing.
         Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it.

Makefile:613: include/config/auto.conf: No such file or directory
make: *** [Makefile:686: include/config/auto.conf] Error 1
allan@debian:~/linux-5.4.6$ sudo make install

  ERROR: Kernel configuration is invalid.
         include/generated/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing.
         Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it.

Makefile:613: include/config/auto.conf: No such file or directory
make: *** [Makefile:686: include/config/auto.conf] Error 1
allan@debian:~/linux-5.4.6$ uname -r
4.19.0-6-amd64
allan@debian:~/linux-5.4.6$ sudo update-initramfs -c -k $(uname -r)
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-4.19.0-6-amd64
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/sw_method_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/sw_bundle_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/sw_nonctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/sw_ctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/gpccs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/gpccs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/gpccs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/gpccs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/fecs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/fecs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/fecs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/fecs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/acr/ucode_unload.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/acr/ucode_load.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/acr/bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/sw_method_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/sw_bundle_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/sw_nonctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/sw_ctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/gpccs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/gpccs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/gpccs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/gpccs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/fecs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/fecs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/fecs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/fecs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/acr/ucode_unload.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/acr/ucode_load.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/acr/bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/sw_method_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/sw_bundle_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/sw_nonctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/sw_ctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/gpccs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/gpccs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/gpccs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/gpccs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/fecs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/fecs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/fecs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/fecs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/acr/ucode_unload.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/acr/ucode_load.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/acr/bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/sw_method_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/sw_bundle_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/sw_nonctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/sw_ctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/gpccs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/gpccs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/gpccs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/gpccs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/fecs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/fecs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/fecs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/fecs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/acr/ucode_unload.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/acr/ucode_load.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/acr/bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/sec2/sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/sec2/image.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/sec2/desc.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/nvdec/scrubber.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/sw_method_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/sw_bundle_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/sw_nonctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/sw_ctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/gpccs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/gpccs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/gpccs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/gpccs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/fecs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/fecs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/fecs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/fecs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/acr/ucode_unload.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/acr/ucode_load.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/acr/unload_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/acr/bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/sec2/sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/sec2/image.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/sec2/desc.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/nvdec/scrubber.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/sw_method_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/sw_bundle_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/sw_nonctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/sw_ctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/gpccs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/gpccs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/gpccs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/gpccs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/fecs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/fecs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/fecs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/fecs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/acr/ucode_unload.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/acr/ucode_load.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/acr/unload_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/acr/bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/sec2/sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/sec2/image.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/sec2/desc.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/nvdec/scrubber.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/sw_method_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/sw_bundle_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/sw_nonctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/sw_ctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/gpccs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/gpccs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/gpccs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/gpccs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/fecs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/fecs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/fecs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/fecs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/acr/ucode_unload.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/acr/ucode_load.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/acr/unload_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/acr/bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/sec2/sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/sec2/image.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/sec2/desc.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/nvdec/scrubber.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/sw_method_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/sw_bundle_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/sw_nonctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/sw_ctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/gpccs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/gpccs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/gpccs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/gpccs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/fecs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/fecs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/fecs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/fecs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/acr/ucode_unload.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/acr/ucode_load.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/acr/unload_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/acr/bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/sec2/sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/sec2/image.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/sec2/desc.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/nvdec/scrubber.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/sw_method_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/sw_bundle_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/sw_nonctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/sw_ctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/gpccs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/gpccs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/gpccs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/gpccs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/fecs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/fecs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/fecs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/fecs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/acr/ucode_unload.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/acr/ucode_load.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/acr/unload_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/acr/bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/sec2/sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/sec2/image.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/sec2/desc.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/nvdec/scrubber.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/sw_method_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/sw_bundle_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/sw_nonctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/sw_ctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/gpccs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/gpccs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/gpccs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/gpccs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/fecs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/fecs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/fecs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/fecs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/acr/ucode_unload.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/acr/ucode_load.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/acr/unload_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/acr/bl.bin for module nouveau
allan@debian:~/linux-5.4.6$ uname -r
4.19.0-6-amd64
allan@debian:~/linux-5.4.6$ reboot
bash: reboot: command not found
allan@debian:~/linux-5.4.6$ sudo reboot
allan@debian:~$ uname -mrs
Linux 4.19.0-6-amd64 x86_64
allan@debian:~$


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
Tænker lidt på at jeg

#10: Tænker lidt på at jeg nok bliver nød til at lave en reinstallation af debian 10, for jeg har nok klokket for meget rundt i det.
Det er muligt, kender det godt, men jeg vil alligevel gentage at du formentligt bruger for megen tid på visningen af de sensorer. Så vigtigt er det altså ikke.

Det vigtige er at hardwarens termostater slukker maskinen hvis den overophedes.

Sker det, så er der noget helt andet, og meget mere alvorligt i vejen, som gentaget, OS problemer med drivere til hardwaren eller installation af kørende inkompatible tjenester (baggrundsprogrammer) eller forgrundsprogrammer.

Oplever du overophedning?


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Modelering ifb gcc

Hej Frogmaster

Jeg har lavet en tilføjelse til #10 som jeg gengiver herunder.

#10: Men det der lidt af en øjenåbner for øjeblikket er de muligheder der ligger i gcc eller linux, som der ik var i m$Windows. Jeg skal bare lære at mestre det!

Men du har nok ret mht overophedning af maskinen.

/allan


osjensen
osjensen's picture
Antal: 1518
Tilmeldt:
14-01-2007
User is offline
#10Bare for at runde af

#10
Bare for at runde af -
k10temp er ikke indlæst -
så du meddelelsen tidligere
To load everything that is needed, add this to /etc/modules:
#----cut here----
# Chip drivers
k10temp
#----cut here----

Som root indlæs k10temp med -

# modprobe k10temp
# lsmod | grep k10temp

så ser du sikkert
k10temp 16384 0

Prøv så igen
sensors-detect --auto
og
sensors

Ser du nu -
temp1 temperatur
eller flere
Core X temp. angivet.

Windows, giver dig det du betaler for.
Linux, giver dig det du vælger.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
Hvis ikke maskinen bliver

Hvis ikke maskinen bliver overophedet, så er sensore-visning irrelevant i henhold i funktionalitet. Det er pointen.

Noget andet kan være at nye OS, på ny hardware, skal have ny opdateret software for at kunne vise fx temperaturen. Sådan har det altid været.

Visning af temperaturen og termostaters maskine-nedlukning er to forskellige ting.

Igen, hvis maskinen føles kølig når du rører på den, så er den formentlig okay ...


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Jeg tolker det som, at bot1

Jeg tolker det som, at 1bot øver sig, dygtiggør sig og prøver sig frem, - som han selv siger, "lidt af en øjenåbner for øjeblikket er de muligheder der ligger i gcc eller linux, som der ik var i m$Windows. Jeg skal bare lære at mestre det!"
Det tolker jeg som, at han øver sig og er overvældet over mulighederne og friheden ved Linux, og er nysgerrig og gerne vil lære en hel masse om det, - og så skal man jo starte et sted, hvorved det så er lm-sensors han har kastet sin opmærksomhed på, også selvom maskinen slet ikke bliver for varm. For så er det en øvelse i sig selv, at lære conky og lm-sensors og senere andre programmer, og funktioner og dele af Linux, at kende, for så til sidst, at mestre det så godt, at han får fuld kontrol og bliver dygtig til det.

Jeg har selv været der, så jeg kan relatere til det, at ville kaste min opmærksomhed på en funktionalitet, eller et stykke software, som egentlig ikke tjener mig andet formål, end at lære noget nyt.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Hej OracleJMT TAK FOR DE

Hej OracleJMT

TAK FOR DE PÆNE ORD!!

/allan


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Velbekomme, og forsinket

Velbekomme, og forsinket glædelig jul. :-)

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Hej igen OracleJMT Tak og i

Hej igen OracleJMT

Tak og i lige måde, og god nytår som jo er meget snart.

/allan


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Tak i lige måde, Allan. Jeg

Tak i lige måde, Allan. Jeg følger tråden her, så du spørger bare, så vil vi hjælpe dig videre efter bedste evne. :-)

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
GENNEMBRUDET!!

Hej igen herinde

Jeg har her idag lavet en google-søgning på "upgrade linux kernel amd64 on debian buster" LINKet til søgningen og fundet en kort youtube-video omkring opgrading af kernel'en i debian buster.

Her er youtubeLINKet til videoen på 1min32sek og den opgrader kernel'en fra 4.19.0-6-amd64 til 5.3.0-0.bpo.2-amd64.

Følgende kommando fra videoen er (og se min note 1):

This video will show you how to easily upgrade your Linux Kernel on Debian 10 Buster. Commands used in this video: uname -r
sudo nano /etc/apt/sources.list
- Add this line: "deb http://deb.debian.org/debian buster-backports main"
sudo apt update sudo apt -t buster-backports install linux-image-amd64
sudo reboot

Jeg har så kørt en "sudo sensors-detect --auto" (se note 2) derefter og derefter kommandoen "sensors" og "watch sensors" (se note 3), og selvom det ik er en kernel 5.4, men en 5.3 er cpu-temperaturen fanget, som kan ses i note 3 vha "Tdie og Tctl".

Jeg er ik klar over om 5.3.0-0.bpo.2-amd64 er til den ustabile debian (SID), men det er der måske nogen der kan fortælle mig??

Summa summa rum er i hvert tilfælde at jeg har fået cpu-temperaturen i lm-sensors og derved også gengivet i psensor og igen i de fleste temperaturprogrammer som eks gkrellm, conky mfl. Og det takket være jer, men det nager mig stadig lidt at jeg ik er kommet op på en kernel 5.4.6.

TAK FOR HJÆLPEN!!

note 1)

allan@debian:~$ uname -r
4.19.0-6-amd64
allan@debian:~$ sudo nano /etc/apt/sources.list
[sudo] password for allan:
allan@debian:~$ sudo apt update
Get:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease [65,4 kB]
Get:2 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Sources [96,5 kB]
Get:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages [167 kB]
Get:4 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main Translation-en [87,2 kB]
Hit:5 http://deb.debian.org/debian buster InRelease         
Get:6 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease [49,3 kB]
Get:7 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease [46,7 kB]
Get:8 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main amd64 Packages [158 kB]
Get:9 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main Translation-en [133 kB]
Fetched 804 kB in 2s (382 kB/s)                           
Reading package lists... Done
Building dependency tree      
Reading state information... Done
All packages are up to date.
allan@debian:~$ sudo apt -t buster-backports install linux-image-amd64
Reading package lists... Done
Building dependency tree      
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  linux-image-5.3.0-0.bpo.2-amd64
Suggested packages:
  linux-doc-5.3 debian-kernel-handbook
The following NEW packages will be installed:
  linux-image-5.3.0-0.bpo.2-amd64
The following packages will be upgraded:
  linux-image-amd64
1 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 90 not upgraded.
Need to get 48,9 MB of archives.
After this operation, 276 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main amd64 linux-image-5.3.0-0.bpo.2-amd64 amd64 5.3.9-2~bpo10+1 [48,9 MB]
Get:2 http://deb.debian.org/debian buster-backports/main amd64 linux-image-amd64 amd64 5.3.9-2~bpo10+1 [1.448 B]            
Fetched 48,9 MB in 23s (2.114 kB/s)                                                                                         
Reading changelogs... Done
Selecting previously unselected package linux-image-5.3.0-0.bpo.2-amd64.
(Reading database ... 106779 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../linux-image-5.3.0-0.bpo.2-amd64_5.3.9-2~bpo10+1_amd64.deb ...
Unpacking linux-image-5.3.0-0.bpo.2-amd64 (5.3.9-2~bpo10+1) ...
Preparing to unpack .../linux-image-amd64_5.3.9-2~bpo10+1_amd64.deb ...
Unpacking linux-image-amd64 (5.3.9-2~bpo10+1) over (4.19+105+deb10u1) ...
Setting up linux-image-5.3.0-0.bpo.2-amd64 (5.3.9-2~bpo10+1) ...
I: /vmlinuz is now a symlink to boot/vmlinuz-5.3.0-0.bpo.2-amd64
I: /initrd.img is now a symlink to boot/initrd.img-5.3.0-0.bpo.2-amd64
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.3.0-0.bpo.2-amd64
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/sw_method_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/sw_bundle_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/sw_nonctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/sw_ctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/gpccs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/gpccs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/gpccs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/gpccs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/fecs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/fecs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/fecs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/gr/fecs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/acr/ucode_unload.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/acr/ucode_load.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp100/acr/bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/sw_method_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/sw_bundle_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/sw_nonctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/sw_ctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/gpccs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/gpccs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/gpccs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/gpccs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/fecs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/fecs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/fecs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/gr/fecs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/acr/ucode_unload.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/acr/ucode_load.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm206/acr/bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/sw_method_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/sw_bundle_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/sw_nonctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/sw_ctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/gpccs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/gpccs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/gpccs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/gpccs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/fecs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/fecs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/fecs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/gr/fecs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/acr/ucode_unload.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/acr/ucode_load.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm204/acr/bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/sw_method_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/sw_bundle_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/sw_nonctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/sw_ctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/gpccs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/gpccs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/gpccs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/gpccs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/fecs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/fecs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/fecs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/gr/fecs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/acr/ucode_unload.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/acr/ucode_load.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gm200/acr/bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/sec2/sig-1.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/sec2/image-1.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/sec2/desc-1.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/sec2/sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/sec2/image.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/sec2/desc.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/nvdec/scrubber.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/sw_method_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/sw_bundle_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/sw_nonctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/sw_ctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/gpccs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/gpccs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/gpccs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/gpccs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/fecs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/fecs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/fecs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/gr/fecs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/acr/ucode_unload.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/acr/ucode_load.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/acr/unload_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp107/acr/bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/sec2/sig-1.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/sec2/image-1.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/sec2/desc-1.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/sec2/sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/sec2/image.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/sec2/desc.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/nvdec/scrubber.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/sw_method_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/sw_bundle_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/sw_nonctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/sw_ctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/gpccs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/gpccs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/gpccs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/gpccs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/fecs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/fecs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/fecs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/gr/fecs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/acr/ucode_unload.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/acr/ucode_load.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/acr/unload_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp106/acr/bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/sec2/sig-1.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/sec2/image-1.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/sec2/desc-1.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/sec2/sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/sec2/image.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/sec2/desc.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/nvdec/scrubber.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/sw_method_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/sw_bundle_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/sw_nonctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/sw_ctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/gpccs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/gpccs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/gpccs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/gpccs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/fecs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/fecs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/fecs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/gr/fecs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/acr/ucode_unload.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/acr/ucode_load.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/acr/unload_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp104/acr/bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/sec2/sig-1.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/sec2/image-1.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/sec2/desc-1.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/sec2/sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/sec2/image.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/sec2/desc.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/nvdec/scrubber.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/sw_method_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/sw_bundle_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/sw_nonctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/sw_ctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/gpccs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/gpccs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/gpccs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/gpccs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/fecs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/fecs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/fecs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/gr/fecs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/acr/ucode_unload.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/acr/ucode_load.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/acr/unload_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp102/acr/bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/sec2/sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/sec2/image.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/sec2/desc.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/nvdec/scrubber.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/sw_method_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/sw_bundle_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/sw_nonctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/sw_ctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/gpccs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/gpccs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/gpccs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/gpccs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/fecs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/fecs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/fecs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/gr/fecs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/acr/ucode_unload.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/acr/ucode_load.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/acr/unload_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gv100/acr/bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/sec2/sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/sec2/image.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/sec2/desc.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/nvdec/scrubber.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/sw_method_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/sw_bundle_init.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/sw_nonctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/sw_ctx.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/gpccs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/gpccs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/gpccs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/gpccs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/fecs_sig.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/fecs_data.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/fecs_inst.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/gr/fecs_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/acr/ucode_unload.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/acr/ucode_load.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/acr/unload_bl.bin for module nouveau
W: Possible missing firmware /lib/firmware/nvidia/gp108/acr/bl.bin for module nouveau
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
Generating grub configuration file ...
Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-5.3.0-0.bpo.2-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-5.3.0-0.bpo.2-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.19.0-6-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.19.0-6-amd64
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
done
Setting up linux-image-amd64 (5.3.9-2~bpo10+1) ...
allan@debian:~$ sudo reboot
<gestart af maskinen>
allan@debian:~$ uname -r
5.3.0-0.bpo.2-amd64

note 2)

allan@debian:~$ sudo sensors-detect --auto
[sudo] password for allan:
# sensors-detect version 3.6.0
# Board: ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME X370-PRO
# Kernel: 5.3.0-0.bpo.2-amd64 x86_64
# Processor: AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor (23/113/0)

Running in automatic mode, default answers to all questions
are assumed.

Some south bridges, CPUs or memory controllers contain embedded sensors.
Do you want to scan for them? This is totally safe. (YES/no):
Module cpuid loaded successfully.
Silicon Integrated Systems SIS5595...                       No
VIA VT82C686 Integrated Sensors...                          No
VIA VT8231 Integrated Sensors...                            No
AMD K8 thermal sensors...                                   No
AMD Family 10h thermal sensors...                           No
AMD Family 11h thermal sensors...                           No
AMD Family 12h and 14h thermal sensors...                   No
AMD Family 15h thermal sensors...                           No
AMD Family 16h thermal sensors...                           No
AMD Family 17h thermal sensors...                           Success!
    (driver `k10temp')
AMD Family 15h power sensors...                             No
AMD Family 16h power sensors...                             No
Hygon Family 18h thermal sensors...                         No
Intel digital thermal sensor...                             No
Intel AMB FB-DIMM thermal sensor...                         No
Intel 5500/5520/X58 thermal sensor...                       No
VIA C7 thermal sensor...                                    No
VIA Nano thermal sensor...                                  No

Some Super I/O chips contain embedded sensors. We have to write to
standard I/O ports to probe them. This is usually safe.
Do you want to scan for Super I/O sensors? (YES/no):
Probing for Super-I/O at 0x2e/0x2f
Trying family `National Semiconductor/ITE'...               No
Trying family `SMSC'...                                     No
Trying family `VIA/Winbond/Nuvoton/Fintek'...               No
Trying family `ITE'...                                      Yes
Found `ITE IT8665E Super IO Sensors'                        Success!
    (address 0x290, driver `to-be-written')
Probing for Super-I/O at 0x4e/0x4f
Trying family `National Semiconductor/ITE'...               No
Trying family `SMSC'...                                     No
Trying family `VIA/Winbond/Nuvoton/Fintek'...               No
Trying family `ITE'...                                      No

Some systems (mainly servers) implement IPMI, a set of common interfaces
through which system health data may be retrieved, amongst other things.
We first try to get the information from SMBIOS. If we don't find it
there, we have to read from arbitrary I/O ports to probe for such
interfaces. This is normally safe. Do you want to scan for IPMI
interfaces? (YES/no):
Probing for `IPMI BMC KCS' at 0xca0...                      No
Probing for `IPMI BMC SMIC' at 0xca8...                     No

Some hardware monitoring chips are accessible through the ISA I/O ports.
We have to write to arbitrary I/O ports to probe them. This is usually
safe though. Yes, you do have ISA I/O ports even if you do not have any
ISA slots! Do you want to scan the ISA I/O ports? (yes/NO):

Lastly, we can probe the I2C/SMBus adapters for connected hardware
monitoring devices. This is the most risky part, and while it works
reasonably well on most systems, it has been reported to cause trouble
on some systems.
Do you want to probe the I2C/SMBus adapters now? (YES/no):
Using driver `i2c-piix4' for device 0000:00:14.0: AMD KERNCZ SMBus
Module i2c-dev loaded successfully.

Next adapter: SMBus PIIX4 adapter port 0 at 0b00 (i2c-0)
Do you want to scan it? (YES/no/selectively):
Client found at address 0x50
Probing for `Analog Devices ADM1033'...                     No
Probing for `Analog Devices ADM1034'...                     No
Probing for `SPD EEPROM'...                                 Yes
    (confidence 8, not a hardware monitoring chip)
Probing for `EDID EEPROM'...                                No
Client found at address 0x51
Probing for `Analog Devices ADM1033'...                     No
Probing for `Analog Devices ADM1034'...                     No
Probing for `SPD EEPROM'...                                 Yes
    (confidence 8, not a hardware monitoring chip)
Client found at address 0x52
Probing for `Analog Devices ADM1033'...                     No
Probing for `Analog Devices ADM1034'...                     No
Probing for `SPD EEPROM'...                                 Yes
    (confidence 8, not a hardware monitoring chip)
Client found at address 0x53
Probing for `Analog Devices ADM1033'...                     No
Probing for `Analog Devices ADM1034'...                     No
Probing for `SPD EEPROM'...                                 Yes
    (confidence 8, not a hardware monitoring chip)

Next adapter: SMBus PIIX4 adapter port 2 at 0b00 (i2c-1)
Do you want to scan it? (YES/no/selectively):

Next adapter: SMBus PIIX4 adapter port 3 at 0b00 (i2c-2)
Do you want to scan it? (YES/no/selectively):

Next adapter: SMBus PIIX4 adapter port 4 at 0b00 (i2c-3)
Do you want to scan it? (YES/no/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-bus-0000 (i2c-4)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-bus-0001 (i2c-5)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-bus-0002 (i2c-6)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-bus-0005 (i2c-7)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-bus-0006 (i2c-8)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-bus-0007 (i2c-9)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-bus-0008 (i2c-10)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-bus-0009 (i2c-11)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-aux-000a (i2c-12)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-aux-000b (i2c-13)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-aux-000c (i2c-14)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Next adapter: nvkm-0000:0a:00.0-aux-000d (i2c-15)
Do you want to scan it? (yes/NO/selectively):

Now follows a summary of the probes I have just done.

Driver `k10temp' (autoloaded):
  * Chip `AMD Family 17h thermal sensors' (confidence: 9)

Driver `to-be-written':
  * ISA bus, address 0x290
    Chip `ITE IT8665E Super IO Sensors' (confidence: 9)

Note: there is no driver for ITE IT8665E Super IO Sensors yet.
Check https://hwmon.wiki.kernel.org/device_support_statu... for updates.

No modules to load, skipping modules configuration.

Unloading i2c-dev... OK
Unloading cpuid... OK

note 3)

allan@debian:~$ sensors
asus-isa-0000
Adapter: ISA adapter
cpu_fan:        0 RPM

nouveau-pci-0a00
Adapter: PCI adapter
GPU core:    912.00 mV (min =  +0.80 V, max =  +1.19 V)
temp1:        +41.0°C  (high = +95.0°C, hyst =  +3.0°C)
                       (crit = +105.0°C, hyst =  +5.0°C)
                       (emerg = +135.0°C, hyst =  +5.0°C)

k10temp-pci-00c3
Adapter: PCI adapter
Tdie:         +24.2°C  (high = +70.0°C)
Tctl:         +24.2°C 


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Hej igen igen. I

Hej igen igen.

I forlængelse af min note 3 i #20, undre mig lidt at Tdie og Tctl er ens, burde de ik være forskellige??

/allan


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Du kan også bare bruge

Du kan også bare bruge Fedora Xfce, som jeg gør. Der får du altid de nyeste pakker. Den er mere stabil end Debian Unstable, men skal opgraderes til et nyt versionsnummer hvert halve år. Ellers er der løbende opdateringer til de seneste pakker imellem de halvårlige versioner.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Hej OracleJMTDet vil jeg

Hej OracleJMT

Det vil jeg godt lige tænke over det mht Fedora xfce.

Hvad ved du om mxLinux??

/allan


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Det vil jeg godt lige


Det vil jeg godt lige tænke over det mht Fedora xfce.Hvad ved du om mxLinux??

At det er Debian Stable med sysvinit i stedet for systemd, og lidt hjælpeværktøjer og en nem grafisk installer og en special-tilpasset Xfce.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Hej OracleJMT Jeg ved at

Hej OracleJMT

Jeg ved at fodora havde problemer mht ryzen tredie generation (det var omkring relase sommeren 2019) og noget jeg kom til at tænke på efter at jeg havde skrevet mit sit indlæg #23.

/allan


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Ja, men Fedora 31 benytter

Ja, men Fedora 31 benytter kernel 5.3, og om lidt kernel 5.4, når den kommer ud (pakker bliver løbende opdateret) så den skulle være god nok nu i forhold til understøttelse af lm-sensors for din hardware.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


SteenA
Antal: 75
Tilmeldt:
01-08-2013
User is offline
Hej AllanDu kunne jo også

Hej Allan
Du kunne jo også overveje openSUSE, der ved du jo at det virker med en Zen2 cpu, og de gamle kerner får jo backported opdateringer og rettelser.
Mit bundkort har også nyre chipset B450, så hvis du vil prøve forskellige vil jeg forslå openSUSE Leap med kde.


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
en lille opdatering...

Hej igen

Min ryzen3900x (psensor) siger Tdie&Tctl er min 25cDegrees og max 52c, så det passer nok meget godt når Frogmaster (indlæg #11) siger jeg spilder min tid med at få temp-data fra cpu'en.

Jeg har læst mig til at debian fraråder folk at opdatere sin kernel fra kernel.org pga manglende opdateringer ifm egne compilering af kernel og så har jeg ik kommet frem til en succefuldt kernel-opdatering fra kernel.org endnu, selvom jeg har fuldt instrukserne vha LINKet og installeret debian10 på virtuelbox. Jeg har også prøvet at finde nogle youtube-videoer omkring emnet, men det har heller ik hjulpet. Den eneste video som har hjulpet er LINKet som jeg tidligere har ref til (indlæg #20) og jeg ved ik om "5.3.0-0.bpo.2-amd" er en "sid" (ustabil) opdatering, men den virker mht at se cpu-temperaturen via psensor.

Jeg er ik helt afklaret endnu mht hvilke OS jeg skal kører på hovedmaskinen, om det bliver debian, PClinuxOS eller arch. Men efter at bedømme på distrowatch.com er det enten arch eller PClinuxOS pga kernel'en (men det virker fint nok på nuvæende tidspunkt mht debian og kernel 5.3.0-0.bpo-2).

Jeg har lidt svært ved at forstår hvorfor cpu-temperaturen skal splittes op i Tdie og Tctl (min og max er blot dobbelt i psensor, så Tdie og Tctl er ens), når det er samme tal, men det kan I måske hjælpe med??

/allan ;o))


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Eller Fedora eller Opensuse

Eller Fedora eller Opensuse tumbleweed. Der får du også seneste kerne altid.

Jeg anbefaler Fedora, da den har været meget stabil og professionel på det seneste selvom det får seneste pakker altid.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Hej OracleJMTJa den glemte

Hej OracleJMT

Ja den glemte jeg i forvirringen, men den bygger jo på redhat (hvad jeg har set og hørt på youtube), og opensuse har jeg aldrig haft fidus til (selvom jeg startede med suse omkring 90erne før man kunne hente iso-filer på nettet).

Har du noget med freeBSD at gøre??

/allan


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Hvad er der i vejen med, at

Hvad er der i vejen med, at den er bygget på Red Hat?

Ja, jeg bruger også FreeBSD på en af mine maskiner (som IKKE er Linux)

Hvorfor har du ikke haft fidus til OpenSUSE? Der er så meget du ikke begrunder :-)

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Hej OracleJMT Har du nogle

Hej OracleJMT

Har du nogle gode installationsguids til freeBSD??
Kan freeBSD godt kører på amd (ryzen mfl) samt uefi??

Og nej jeg har intet imod at fedora bygge på redhat

/allan


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Jeg hjælper ikke med

Jeg hjælper ikke med FreeBSD. :-) Nej, FreeBSD har meget begrænset hardwaresupport.

Prøv Fedora. Den er god. Den kan jeg anbefale dig, især nu hvor du siger, at du har brug for seneste kerne. Det er en professionel distribution understøttet af Red Hat. Meget seriøs og mere brugervenlig, end de fleste tror.

Vælg Xfce-versionen.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Hvorfor har du ikke

#31: Hvorfor har du ikke haft fidus til OpenSUSE? Der er så meget du ikke begrunder :-)

Så ik dette spørgsmål før nu. Og jeg har nok mere helt mit hoved til debian og opfatet suse som propritær software ligesom redhat.

Jeg har så prøvet kræfter med arch (et par måneder i 2018) med succes, men blev lidt træt af alle de opdateringer der er pga rolling-release (jeg har set på youtube at der kan komme op til tre opdateringer på en dag, men det er først her fornylig at jeg har set at man ik skal opdatere hvert øjeblik, som de fleste nybegyndere gør og jeg også gjorde!!).

/allan

PS: Du spørger bare, hvis der er nogen tvivl omkring hvad jeg skriver, og jeg har selv lagt mærke til at jeg glemmer centrale ord.


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Prøv Fedora. Den er

#33: Prøv Fedora. Den er god.

JEG TAKKER FOR ANBEFALINGEN, OG VIL PRØVE DEN I VIRTUALBOX.

#33: Jeg hjælper ikke med FreeBSD. :-)

æv, for det er ellers svært stof at forstå, når jeg ser videoer mht freeBSD.

/allan


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Hvad får du ud af, at

Hvad får du ud af, at prøve den i virtualbox, da er det jo ikke på din rigtige hardware, og derved kan du ikke teste hvordan det kører på din rigtige hardware? :)

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
ja, du har en pointe, men

ja, du har en pointe, men ville se den i aktion og være lidt forberedt før jeg installer den så ik det kommer væltene.

Har du nogen ide om en_dk.utf-8 kan vælges i installationen eller skal det tilpasse i terminalen??


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Ja, du vælger bare det bare

Ja, du vælger bare det bare i installationen.

Desuden adskiller Fedora Xfce sig kun fra Xubuntu ved, at det er bruger RPM-pakkesystemet i stedet for APT, og er baseret på Red Hat i stedet for Ubuntu/Debian og bruger et andet installationsprogram i live-usb'en; anaconda i stedet for ubiquity.

Ellers er det stadig bare Linux plus GNU plus Xfce.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
Min ryzen3900x

#28: Min ryzen3900x (psensor) siger Tdie&Tctl er min 25cDegrees og max 52c, så det passer nok meget godt når Frogmaster (indlæg #11) siger jeg spilder min tid med at få temp-data fra cpu'en.
Før eller siden bliver support til visning af temperatur sensore til ryzen CPU implementeret i samtlige LTS Linux.

Indtil da, så er det bare at læne sig tilbage eller bruge sin tid på noget andet, vel og mærke, så længe maskinen ikke overophedes. Så enkelt er det bare.


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Hej FrogmasterMen

Hej Frogmaster

Men problemmet handlede i ligeså stort omfang om opdatering af kernel'en i debian og hvordan jeg får et github-program til at virke eller viseversa.

Kernel'en i debian kunne jeg ik få til at virke selvom jeg fulgte beskrivelsen LINKet (indlæg #28), og jeg havde installeret gcc compileren.

Men problemmet er ligeså relevant, når jeg sidder med LINKet til siden og gerne vil installere filerne, når en fyr på LINKet til siden kun skriver at filerne bare skal installeres (endsige ifm programmet "conky").

SÅ PROBLEMMET HANDLER OM MEGET ANDET END TEMPERATUR-DATA AF CPU'EN, MEN TAK FOR DIT SVAR I INDLÆG #39!!

/allan


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Hvis jeg må hjælpe 1bot

Hvis jeg må hjælpe 1bot lidt med at forklare, så kan det have en fordel, at have et system, der er bleeding edge, - eller rolling. Det er der mange der foretrækker, fordi de gerne vil have nye programmer og kernel løbende.

Jeg tror 1bot gerne vil have bedre understøttelse af hans nye hardware, og det klarer Fedora, PCLinuxOS eller Arch bedre, end Debian Stable eller Ubuntu LTS/Mint.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Udvikling af mig selv ifm linux

#41: Jeg tror 1bot gerne vil have bedre understøttelse af hans nye hardware, og det klarer Fedora, PCLinuxOS eller Arch bedre, end Debian Stable eller Ubuntu LTS/Mint.

Tak for de fine ord og rigtigheden i det!!

/allan


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Jeg synes vi skal hjælpe

Jeg synes vi skal hjælpe hinanden. Jeg kan huske da jeg var helt amatør med computere i 00'erne, - da turde jeg ikke engang skrive på et forum.
Så da jeg startede på Linux i 2011 havde jeg meget IT erfaring og erfaring med forums allerede, hvilket gjorde, at det ikke var så slemt for mig.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Hej OracleJMT Når jeg

Hej OracleJMT

Når jeg prøver at installere fedora 31 LINK vil iso-filen gerne installere gnome og ik xfce.

Jeg har fundet kommandoen "sudo dnf group install "Xfce Desktop"" på LINKet til siden, og jeg har prøvet instruktion på LINKet til siden samt installere gnome-knappen uden resultat (jeg har også skrevet føromtalte kommando "sudo dnf group install "Xfce Desktop"" og genstartet uden resultat, som gav sort skærm).

/allan


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Du skal hente Xfce versionen

Du skal hente Xfce versionen af iso'et.

HER

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Tak, det giver mening.

#45: Tak, det giver mening. /allan


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Hej igen og i forlængelse

Hej igen og i forlængelse af #46

For jeg har gået ind på hovedsiden LINK og troede at jeg bare kunne hente en iso-fil, hvor man så valgte sit DEmiljø under installationen.

/allan


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
For jeg har gået ind på

For jeg har gået ind på hovedsiden LINK og troede at jeg bare kunne hente en iso-fil, hvor man så valgte sit DEmiljø under installationen.

Nej, Fedora er en rigtig GNOME-distribution, og Red Hat er en af de helt store bidragere til GNOME skrivebordet. Derfor anses Fedora og RHEL for at være en rigtig GNOME distribution af GNU/Linux.

Når det så er sagt, så er diverse spins, Xfce, KDE osv. rigtigt fine erstatninger i Fedora. Man skal bare lige huske, at hente det iso-spin man skal bruge, hvis man vil undgå bøvl.

Det skyldes Fedora's metode, hvor GNOME har hard dependencies på GNOME-pakker fra start. Det ville kræve sin mand, at få det hele fjernet ordentligt, dernæst få systemd til, at opføre sig ordentligt, dernæst få installeret sit skrivebord med de samme pakker, som der er i det pågældende spin, for så at krydse fingre for, at systemet booter i det hele taget, eller at der ikke er blevet taget vigtige afhængigheder med i farten.

Derfor -----> Hent altid specifikt iso-spin fra start.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Jeg takker igen mange gange

Jeg takker igen mange gange for jeg har fået OS'et igang og installeret libreoffice, gnome-system-monitor, nautilus og psensor var lidt sværre at få installeret. Man skulle først skrive kommandoen "sudo dnf copr enable angeldm/psensor" LINK for så dernæst skrive kommandoen "sudo dnf install psensor".

/allan;o))


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Det var så lidt. Det er et

Det var så lidt. Det er et lækkert system. Meget stabilt også.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
Det skyldes Fedora's

#48: Det skyldes Fedora's metode, hvor GNOME har hard dependencies på GNOME-pakker fra start. Det ville kræve sin mand, at få det hele fjernet ordentligt, dernæst få systemd til, at opføre sig ordentligt, dernæst få installeret sit skrivebord med de samme pakker, som der er i det pågældende spin, for så at krydse fingre for, at systemet booter i det hele taget, eller at der ikke er blevet taget vigtige afhængigheder med i farten. Derfor -----> Hent altid specifikt iso-spin fra start.

Ja og det gælder også for andre distributioner, som er baseret på andet end Fedora, fx Debian. Flere Desktop Environments, og dermed flere File Managers, på samme Operativsystem, kræver udvidet erfaringsgrundlag.

Linux blev i sin barndom udgivet med flere DE, men det er forlængest slut.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
SÅ PROBLEMMET HANDLER

#40: SÅ PROBLEMMET HANDLER OM MEGET ANDET END TEMPERATUR-DATA AF CPU'EN
Bare pas på med at blande tingene sammen. Det er svært nok at holde rede på uden. Tro mig ... ;)

Prøv alle de forskellige Linux OS og DE du lyster, men vær helt bevidst om det er nødvendigt at holde erfaringerne adskilt og vær særdeles opmærksom på at hvis du ikke holder dig til LTS (Long Term Support), så vil det yderligere udfordre dig ...

Mens jeg husker det, Fedora er OpenSource mens RHL er proprietær https://www.redhat.com/en/open-source/articles/fed...

Med andre ord er Fedora, og dermed deres brugere, ginnypicks (forsøgskaniner) for Redhat. Det er der ikke noget galt ved, sålænge du forstår potentielle funktionelle risici.


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Fedora bliver faktisk testet

Fedora bliver faktisk testet bedre, end det gjorde i gamle dage. Selvom du altid har det nyeste, så bliver opdateringerne testet grundigt inden de kommer ud.

Jeg har kørt med Fedora på min Lenovo Thinkpad X240 siden foråret 2019, og har opgraderet fra Fedora 30 til 31 i oktober uden nogen som helst problemer overhovedet. Den har været og er utroligt stabil i drift, på trods af, at pakkerne er så nye hele tiden.

Og det er Xfce-versionen jeg her taler om.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
Det glæder mig rigtig

Det glæder mig rigtig meget. Jeg oplever at Linux bliver stadigt bedre og bedre. På et tidspunkt så opdager Windows folket muligvis de betaler for at blive tørret ...


linuxuser42
linuxuser42's picture
Antal: 308
Tilmeldt:
05-01-2008
User is offline
Ja og inden da har MS

#54:
Ja og inden da har MS muligvis sadlet om og sammen med Canonical lavet WDE, Windows Desktop Environment, som vil kunne bruges til alle deres betalingsprogrammer. Og så kommer der mange nye brugere på Debian, he he.


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Bare pas på med at

#52: Bare pas på med at blande tingene sammen. Det er svært nok at holde rede på uden. Tro mig ... ;)

Hej Frogmaster

Jeg kan ik begribe at det at compile et program er så svært, men underligt nok synes jeg ik rigtig at readme filerne og beskrivelserne på internettet mht fora og artikler, er særlig hjælpsomme. Jeg prøver virkelig at følge både readme filerne og beskrivelserne på internettet uden den store succes. SÅ HVAD GØR JEG GALT??

Det at fedora er opensource til RHEL (RHEL er proprietært ved jeg godt) gør mig intet, men jeg troede faktisk det var omvendt at tingene kørte igennem RHEL for så et halvt år senere at komme i fedora, og så har jeg jo altid muligheden at skifte til debian når deres kernel er 5.3 eller 5.4 hvis jeg ik synes at fedora er sagen på min hovedmaskine FOR DEN MULIGHED HAR MAN IK I M$WINDOWS.

/allan;o))

PS: Jeg sætter stadig væk meget stor pris på den hjælp jeg har fået mht lm-sensors og fedora.


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
LYDPROBLEMMER - FEDORA 31

Hej

Jeg prøvede at sætte højtaler til fedora 31 igår, men maskinen (motherboard: asus prime x370-pro, cpu:ryzen3700x) var tavs.

Jeg har så her til morgen prøvet på en anden maskine (motherboard: asus prime x370-pro, cpu:ryzen3900x) med debian 10 at prøve lyden og der var ingen problemer.

Jeg har prøvet at søge på google med teksten "fedora sound x370-pro" for at se om det var et problem og fandt LINKet til siden.

Er der nogen der kan hjælpe eller skal jeg gå tilbage til debian 10??

/allan


osjensen
osjensen's picture
Antal: 1518
Tilmeldt:
14-01-2007
User is offline
motherboard: asus prime

motherboard: asus prime x370-pro, cpu:ryzen3900x

Kør nu
sudo inxi -F

så vi kan se hvad det bundkort indeholder.

Har du været inde i alsamixer eller gmixer, og fået skruet op / slået til?.

skal jeg gå tilbage til debian 10??

OracleJMT kommer sikkert forbi og giver dig et skub videre.

Live-cder er forøvrigt bla. beregnet til at teste ens hardware, inden man installerer.

Windows, giver dig det du betaler for.
Linux, giver dig det du vælger.


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Så vidt jeg husker er der

Så vidt jeg husker er der ikke fra start en panelfunktion til Lyd.

Hvis du ikke orker, at fifle med, at tilføje Pulseaudio appletten, burde du kunne finde lydindstillingerne i programmer ————>indstillingshåndtering ————-> lyd

Eller Pulseaudio Sound control, hvis jeg husker rigtigt.

Der burde du kunne skrue op eller slå lyden til og fra.

Prøv det først.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Hej OracleJMTJeg har fanget

Hej OracleJMT

Jeg har fanget "volume control" oppe til højre ved uret på skrivebordet. Hvis jeg går ind i "panel perferences" og vælger "pulseaudio plugin" og går i egenskaber vha knapperne til højre i vinduet, kan jeg vælge "run audio mixer". Inde i "volume control" under "output devices" står porten til "digital output (s/pdif)" og jeg kan ik vælge andre muligheder (jeg har prøvet at trykke på dropdown pilen uden resultat.

Og jeg ved ellers ik hvordan jeg skal komme ind i mixeren af audiopulse for den er ik under "settings manager" (der er ingen højtaler under hardware).

Ved at trykke alt+f3 og trykke "pu" kommer pulseaudio volume control (filename: /usr/share/applications/pavucontrol.desktop) eller i terminalen skrive "pavucontrol.

I debian er den samme udgang "digital output (s/pdif)" og jeg kan ik vælge flere muligheder i dropdownen (det er jo det system hvor lyden virker).

Jeg ingen lyd endnu under fedora (ryzen3700x-maskinen).

#58: sudo inxi -F
Er kommandoen til debian for under fedora terminalen skriver terminalen retur til mig "sudo: inxi: command not found" og i debian terminalen giver den mig samme kommando.
Se iøvrigt indlæg #4 note 4 (kommandoen "sudo dmidecode > sensors.txt" for ryzen3900x under debian som OS).

/allan


osjensen
osjensen's picture
Antal: 1518
Tilmeldt:
14-01-2007
User is offline
"sudo: inxi: command not

"sudo: inxi: command not found"

Det er nok fordi at du ikke har installeret den.
Virker bedst med su.

$ su
Adgangskode:
[root@localhost bruger]# inxi -F
System:    Host: localhost.localdomain Kernel: 5.3.7-301.fc31.x86_64 x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.14.1
           Distro: Fedora release 31 (Thirty One)
Machine:   Type: Virtualbox System: innotek product: VirtualBox v: 1.2 serial: N/A
           Mobo: Oracle model: VirtualBox v: 1.2 serial: N/A BIOS: innotek v: VirtualBox date: 12/01/2006
Battery:   ID-1: BAT0 charge: 50.0 Wh condition: 50.0/50.0 Wh (100%)
CPU:       Topology: Single Core model: Intel Core2 Duo P8400 bits: 64 type: MCP L2 cache: 3072 KiB
           Speed: 2261 MHz min/max: N/A Core speed (MHz): 1: 2261
Graphics:  Device-1: VMware SVGA II Adapter driver: vmwgfx v: 2.15.0.0
           Display: x11 server: Fedora Project X.org 1.20.5 driver: vmware unloaded: fbdev,modesetting,vesa
           resolution: 1152x864~75Hz
           OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 9.0 128 bits) v: 3.3 Mesa 19.2.0
Audio:     Device-1: Intel 82801AA AC97 Audio driver: snd_intel8x0
           Sound Server: ALSA v: k5.3.7-301.fc31.x86_64
Network:   Device-1: Intel 82540EM Gigabit Ethernet driver: e1000
           IF: enp0s3 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 08:00:27:1a:57:2f
           Device-2: Intel 82371AB/EB/MB PIIX4 ACPI type: network bridge driver: piix4_smbus
Drives:    Local Storage: total: 20.03 GiB used: 4.40 GiB (22.0%)
           ID-1: /dev/sda vendor: VirtualBox model: VBOX HARDDISK size: 20.03 GiB
Partition: ID-1: / size: 16.63 GiB used: 4.22 GiB (25.4%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
           ID-2: /boot size: 975.9 MiB used: 167.1 MiB (17.1%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-3: swap-1 size: 2.00 GiB used: 9.8 MiB (0.5%) fs: swap dev: /dev/dm-1
Sensors:   Message: No sensors data was found. Is sensors configured?
Info:      Processes: 164 Uptime: 17m Memory: 1.86 GiB used: 818.9 MiB (43.0%) Shell: bash inxi: 3.0.37
[root@localhost bruger]#

alsamixer kører du i terminalen.
gmixer - er sparet væk.
Lydstyrkekontrol for Pulseaudio er der.

Windows, giver dig det du betaler for.
Linux, giver dig det du vælger.


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Hej osjensenHar du iøvrigt

Hej osjensen

Har du iøvrigt været oppe i indlæg #4 note 4 og se hvad der står??

/allan

PS: Så første "su..." nu og så er jeg spørg om forskellen på sudo vs su??


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
su står for switch user.

su står for switch user. Det bruges i Unix-lignende systemer til, at skifte imellem brugere på et Unix-system.

Med su kan du skifte til rootbrugeren. Rootbrugeren har alle rettigheder i hele systemet.

sudo er et værktøj til, at opnå midlertidige rootrettigheder, så du kan udføre handlinger med rootrettigheder, switch user do står det for.

Det er mere sikkert, at bruge sudo, da du kan smadre hele dit system hvis du logger ind som root, da du har alle rettigheder.

Der er visse beskyttelser når du bruger sudo.

Ellers kan du skrive sudo -s

Så får du mulighed for, at bruge rootrettigheder og logge ind, men ikke have alle rettigheder, men kun wheel’s rettigheder

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Er onboard Sound slået til

Er onboard Sound slået til i bios, 1bot?

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Hej OracleJMT Jeg er også

Hej OracleJMT

Jeg er også mere til sudo fremfor su, men det var også mere fordi osjensen ville have at jeg skulle bruge su.

/allan


osjensen
osjensen's picture
Antal: 1518
Tilmeldt:
14-01-2007
User is offline
I #4 kan jeg ikke se hvad

I #4 kan jeg ikke se hvad for en driver der er brugt til Audio
( måske jeg bare er for søvnig ).
inxi viser det -
Audio: Device-1: Intel 82801AA AC97 Audio driver: snd_intel8x0

Den viser også temperatur -
Sensors:
System Temperatures: cpu: 40.0 C mobo: 36.0 C
Fan Speeds (RPM): fan-1: 2608

sudo vs su?? - kan der skrives bøger om.
https://www.pclinuxos.com/forum/index.php/topic,90...
Jeg gider ikke.

Brug det du synes bedst om.

Windows, giver dig det du betaler for.
Linux, giver dig det du vælger.


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
KOMMANDOEN "SUDO INXI -F" OG LYD I BIOS

Hej OSJensen

Hermed er kommandoen "sudo inxi -F" for begge maskiner, ryzen3900x og ryzen3700x i note 1 og 2.

Og til OracleJMT

Jeg har ik rørt ved bios mht lyden, så den er i default (fabriksinstillinger) og så er det jeg undre mig over at debian godt kan give lyd når fedora ik kan??

/allan

note 1)

System:    Host: debian Kernel: 5.3.0-0.bpo.2-amd64 x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.12.4
           Distro: Debian GNU/Linux 10 (buster)
Machine:   Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: PRIME X370-PRO v: Rev X.0x serial: 181242061800950 UEFI: American Megatrends
           v: 5220 date: 09/12/2019
CPU:       Topology: 12-Core model: AMD Ryzen 9 3900X bits: 64 type: MT MCP L2 cache: 6144 KiB
           Speed: 2193 MHz min/max: 2200/3800 MHz Core speeds (MHz): 1: 2193 2: 2193 3: 2192 4: 2193 5: 2190 6: 2193
           7: 2196 8: 1863 9: 2792 10: 1860 11: 2196 12: 2196 13: 2192 14: 2189 15: 2198 16: 2195 17: 2195 18: 1862
           19: 2794 20: 1864 21: 2195 22: 2196 23: 2196 24: 2192
Graphics:  Device-1: NVIDIA GK208 [GeForce GT 710B] driver: nouveau v: kernel
           Display: server: X.Org 1.20.4 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 2560x1440~60Hz
           OpenGL: renderer: NV106 v: 4.3 Mesa 18.3.6
Audio:     Device-1: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
           Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Starship/Matisse HD Audio driver: snd_hda_intel
           Sound Server: ALSA v: k5.3.0-0.bpo.2-amd64
Network:   Device-1: Intel I211 Gigabit Network driver: igb
           IF: enp8s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 04:92:26:da:05:09
Drives:    Local Storage: total: 953.87 GiB used: 4.97 GiB (0.5%)
           ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 970 PRO 1TB size: 953.87 GiB
Partition: ID-1: / size: 874.47 GiB used: 4.96 GiB (0.6%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2
           ID-2: swap-1 size: 63.93 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/nvme0n1p3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 37.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 45 C
           Fan Speeds (RPM): cpu: 0
Info:      Processes: 309 Uptime: 1h 50m Memory: 62.81 GiB used: 988.9 MiB (1.5%) Shell: bash inxi: 3.0.32

note 2)

System:    Host: new-host Kernel: 5.3.7-301.fc31.x86_64 x86_64 bits: 64 Desktop: Xfce 4.14.1
           Distro: Fedora release 31 (Thirty One)
Machine:   Type: Desktop Mobo: ASUSTeK model: PRIME X370-PRO v: Rev X.0x serial: 181242884500476
           UEFI: American Megatrends v: 5220 date: 09/12/2019
CPU:       Topology: 8-Core model: AMD Ryzen 7 3700X bits: 64 type: MT MCP L2 cache: 4096 KiB
           Speed: 2194 MHz min/max: 2200/3600 MHz Core speeds (MHz): 1: 2050 2: 2033 3: 2020 4: 2678 5: 2196 6: 2196
           7: 2194 8: 2196 9: 2026 10: 2448 11: 2188 12: 2196 13: 2193 14: 2193 15: 2016 16: 2020
Graphics:  Device-1: NVIDIA GK208B [GeForce GT 710] driver: nouveau v: kernel
           Display: server: Fedora Project X.org 1.20.5 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
           resolution: 2560x1440~60Hz
           OpenGL: renderer: NV106 v: 4.3 Mesa 19.2.0
Audio:     Device-1: NVIDIA GK208 HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel
           Device-2: Advanced Micro Devices [AMD] Starship/Matisse HD Audio driver: snd_hda_intel
           Sound Server: ALSA v: k5.3.7-301.fc31.x86_64
Network:   Device-1: Intel I211 Gigabit Network driver: igb
           IF: enp8s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: 04:92:26:da:79:e4
Drives:    Local Storage: total: 953.87 GiB used: 5.26 GiB (0.6%)
           ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: SSD 970 PRO 1TB size: 953.87 GiB
Partition: ID-1: / size: 68.40 GiB used: 4.95 GiB (7.2%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
           ID-2: /boot size: 975.9 MiB used: 142.9 MiB (14.6%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p2
           ID-3: /home size: 851.94 GiB used: 151.8 MiB (0.0%) fs: ext4 dev: /dev/dm-2
           ID-4: swap-1 size: 15.74 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/dm-1
Sensors:   System Temperatures: cpu: 35.0 C mobo: N/A gpu: nouveau temp: 27 C
           Fan Speeds (RPM): cpu: 0
Info:      Processes: 316 Uptime: 3m Memory: 31.36 GiB used: 860.2 MiB (2.7%) Shell: bash inxi: 3.0.37

OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Det ligner, at lyddriveren

Det ligner, at lyddriveren bliver loadet under boot.

Du skal nok forsøge at skrive alsamixer i terminalen og skrue op for den rigtige kanal med tastaturet

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Hej OracleJMTUmiddelbar er

Hej OracleJMT

Umiddelbar er den eneste justering i bios mht lydkort, "HD Audio Controller" som er sat til "Enabled" by default og den er urørt ellers kan vælges "Disabled".

Og det er et Realtek S1220A 8-channel high definition audio CODEC lydkort.

SÅ DER ER IK MEGET AT GØRE I BIOS, MEN NU ER BIOS'EN TJEKKET SOM DU BAD OM ;o))

Under alsamixer'en kan jeg vælge "- (default)", "0 HDA NVidia" og "1 HD-Audio Generic" og tilsidst er en option "enter device name...". De samme muligheder er der i debian mht alsamixer'en. Jeg har ik rørt ved noget i de to distroer, så jeg går udfra de er sat til default.

Er der ellers andre steder lydkortet kan sættes som kan være forskelligt fra de to distro'er??

Begge distro'er var sat til 100% på lydniveau'et.

/allan


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Det må have noget med en

Det må have noget med en indstilling i Xfce at gøre. PulseAudio og Xfce. Pil lidt ved PulseAudio. Hvis du ikke får noget ud af det, så har jeg ikke flere bud mht. din hardware. Jeg har ingen erfaring med lige den type du kører. Måske andre kan komme på banen og give et råd eller to.

Men lad os nu se ad, om du finder ud af lyden. Nogle gange kan pilleri med computere kun føre godt med sig, andre gange få det hele til, at gå i kage. Hvis du ikke prøver dig mere aggressivt frem, får du ikke løst det.

Hav evt. en Debian Unstable i baghånden, hvis Fedora pludselig bliver så dødirriterende med den lyd, at det ikke er det værd for dig.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
kommandoerne "lsmod | grep snd" og "aplay -l"

Hej igen

Jeg faldt over to kommandoer "lsmod | grep snd" og "aplay -l" via LINKet til siden. "aplay -l" er ens på de to distroer, men kommandoen "lsmod | grep snd" er forskellig (note 1 er til debian og note 2 er til fedora).

Kan man ændre værdierne??

/allan

note 1)

allan@debian:~$ alsamixer
allan@debian:~$ lsmod | grep snd
snd_hda_codec_hdmi     65536  1
snd_hda_codec_realtek   126976  1
snd_hda_codec_generic    98304  1 snd_hda_codec_realtek
ledtrig_audio          16384  2 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realtek
snd_hda_intel          49152  6
snd_hda_codec         159744  4 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek
snd_hda_core          102400  5 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek
snd_hwdep              16384  1 snd_hda_codec
snd_pcm               118784  4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core
snd_timer              40960  1 snd_pcm
snd                    98304  20 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hwdep,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek,snd_timer,snd_pcm
soundcore              16384  1 snd
allan@debian:~$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 7: HDMI 1 [HDMI 1]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 1: Generic [HD-Audio Generic], device 0: ALC1220 Analog [ALC1220 Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 1: Generic [HD-Audio Generic], device 1: ALC1220 Digital [ALC1220 Digital]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
allan@debian:~$

note 2)

[allan@new-host ~]$ lsmod | grep snd
snd_hda_codec_hdmi     65536  1
snd_hda_codec_realtek   126976  1
snd_hda_codec_generic    94208  1 snd_hda_codec_realtek
ledtrig_audio          16384  2 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_realtek
snd_hda_intel          53248  5
snd_hda_codec         159744  4 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek
snd_hda_core          102400  5 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek
snd_hwdep              16384  1 snd_hda_codec
snd_seq                86016  0
snd_seq_device         16384  1 snd_seq
snd_pcm               118784  4 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core
snd_timer              40960  2 snd_seq,snd_pcm
snd                    98304  20 snd_hda_codec_generic,snd_seq,snd_seq_device,snd_hda_codec_hdmi,snd_hwdep,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek,snd_timer,snd_pcm
soundcore              16384  1 snd
[allan@new-host ~]$ aplay -l
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: NVidia [HDA NVidia], device 7: HDMI 1 [HDMI 1]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 1: Generic [HD-Audio Generic], device 0: ALC1220 Analog [ALC1220 Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 1: Generic [HD-Audio Generic], device 1: ALC1220 Digital [ALC1220 Digital]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
[allan@new-host ~]$

OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Ja, det er jo noget med, at

Ja, det er jo noget med, at ændre standard-lydenhed. Her er jeg mere kyndig på BSD*, så der skal nok en anden til, at hjælpe dig.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
MANGE TAK FOR DIN HJÆLP

Hej OracleJMT

MANGE TAK FOR DIN HJÆLP MHT FEDORA

Synd at du ik vil hjælpe med install-guides mht freeBSD, så jeg kunne komme igang med kampen ;o))

Og ja du nok meget ret i det nogle standart lydinstillinger der kan få lyd på fedora. Jeg var også nede i ult.2018 og kigge på forskellen mellem archLinux og manjaro mht lyden på archLinux, for at lyd på archLinux og det lykkes at få lyden frem.

LYDEN ER NOK ET AF DE STORE PROBLEMMER I LINUX, FOR DET ER JO IK PROPRITÆRT!!!

/allan


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
LYDEN ER NOK ET AF DE

#73: LYDEN ER NOK ET AF DE STORE PROBLEMMER I LINUX, FOR DET ER JO IK PROPRITÆRT!!!
Nej. Det har ikke noget med sagen at gøre ;) Du skal bare vælge en Linux der er gennemtestet.


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Nu er grunden til, at jeg

Nu er grunden til, at jeg anbefalede Fedora en afvejning af nyt kontra testet, i forhold til, at få den seneste kerne til hans nye hardware, i stedet for at vente på bedre understøttelse. Hans nye hardware er stadig så ny, at de tudsegamle Linux kerner i Ubuntu LTS og Debian ikke kan detektere al hans hardware endnu.

Derfor anbefalede jeg ham at prøve Fedora. Fedora er godt gennemtestet og har friske pakker fra upstream. Debian fryser bare deres pakker som en blåskimmelost. Det giver sikkerhed for at alt virker, men er et problem på helt ny hardware, eller næsten helt ny hardware, når nyere kerner skal understøttes.

Så det er en afvejning. Arch har ikke corporate backing i ryggen, så alt er op til brugeren mht. kvalitetskontrol. Manjaro er et amatørprojekt af en lille gruppe mennesker, der vil pynte og prydre Arch med flotte fonte og grafiske klistermærker, men backend sejler, fordi der ikke er noget professionelt inde over.

Det er min mening.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
Det er min

#75: Det er min mening.
Javist, det er det måske nok, men det er ikke helt rigtigt. Der er tale om at Fedora er eksperimentere frontløber for RHL. DVS, lidt forkortet, at Fedora er forud for hardware support. Det er godt, for nogle skal gå foran, men det er bare ikke for begyndere. 1bot er begynder ...

Pointen er, som altid førhen, er man begynder og ønsker man et operativsystem der fungere på det meste hardware, så er LTS kerner og OS sagen. Sådan er det bare ... ;)


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Pointen er, som altid


Pointen er, som altid førhen, er man begynder og ønsker man et operativsystem der fungere på det meste hardware, så er LTS kerner og OS sagen. Sådan er det bare ... ;)

Nej. LTS og Debian giver langt fra altid backports af de seneste hardwareunderstøttelser.

Det er en myte, at Fedora er svært. Sådan var det måske engang, men ikke længere. Det er blevet en fantastisk distribution.

Mht. 1bots problem skyldes det ikke en bug, men en default setting specifikt til hans hardware. En lydindstilling der skal ændres og pege på den rigtige output device.

Det er ikke en bug.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
Nej. LTS og Debian

#77: Nej. LTS og Debian giver langt fra altid backports af de seneste hardwareunderstøttelser.
Det er heller ikke det jeg siger. Læs det lige igen.


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Det er en myte, at Fedora

Det er en myte, at Fedora er svært. Sådan var det måske engang, men ikke længere

Det står stadig til troende. Det er desuden udmærket til begynderen.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
1bot er begynder

#76: 1bot er begynder ...

Det kan godt være jeg er selvlært og uerfaren, men ik helt nybegynder. Jeg har brugt tiden fra ult.2018 og frem, mere koncenteret på linux (det er længe siden jeg sidst har installeret m$windows) og jeg fik archLinux op at stå på et par måneder i 2018. Før ult.2018 har jeg haft linux kørene på vmware, før jeg læste om virtualbox i omkring 10år (men erfarede at jeg lærte så meget da linux kun lå virtuelt og derfor droppede jeg windows for en stund).

Og det kan da godt være jeg skulle holde mig til ubuntu og mint, men min nysgerighed er for stor.

/allan;o))


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
Du citere dig selv. Det jeg

Du citere dig selv. Det jeg siger er explicit, og nu citere jeg også mig selv:

#76: Pointen er, som altid førhen, er man begynder og ønsker man et operativsystem der fungere på det meste hardware, så er LTS kerner og OS sagen.


osjensen
osjensen's picture
Antal: 1518
Tilmeldt:
14-01-2007
User is offline
@1bot.dkHvis du nu booter

@1bot.dk

Hvis du nu booter de 2 maskiner med fedora live-cden er der så -

Ingen lyd, på den begge.
Lyd på, dem begge.
Lyd på en af dem.

Du bruger kernel: 5.3.7-301.fc31.x86_64
men du kan installere kernel-5-4-7. fra pakkehåndteringen
Jeg ved ikke om det løser noget.

LYDEN ER NOK ET AF DE STORE PROBLEMMER I LINUX, FOR DET ER JO IK PROPRITÆRT!!!

Nej - Der er alt for mange lag, og derfor, alt for meget der kan gå galt.

"Nogen", burde skrive hele lyd-delen om, fra bunden af.
( Det er naturligvis en kæmpe udfordring )

En frustreret PClinuxos bruger, endte med at sammenfatte dette -
https://pclosmag.com/html/Issues/201703/page03.htm...

Søgning på Mint + PulseAudio, giver også mange timers fornøjelig læsning, men det er da en ringe trøst.

Windows, giver dig det du betaler for.
Linux, giver dig det du vælger.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
Og det kan da godt

#80: Og det kan da godt være jeg skulle holde mig til ubuntu og mint, men min nysgerighed er for stor.
Igen, efter PM: What do You want?

Et system hvor de primære funktioner virker, eller at bokse med eksperimentelle OS?

Hvad er det egentlig du vil?


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
der fungere på det meste

der fungere på det meste hardware, så er LTS kerner og OS sagen.

Det er her filmen knækker for mig, fordi det er stadig et begrænset antal hardware, der kan være understøttet med 1-5 år gamle kerner. HWE i Ubuntu understøtter kun det mest gængse nye hardware. Ikke lige så meget, som helt nye kerner.

Desuden bliver der lavet om i de generiske kernels i Ubuntu, så de ikke er på linje med andre kerner af samme model. De er modificeret i forhold til dem, der ligger på kernels.org og bliver distribueret upstream.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
#84 Det kan jeg sådan set

#84
Det kan jeg sådan set godt følge dig i. Der er kun lige det, at system administratore ved, ikke tror, at man aldrig bør opgrade til nyeste software, før det er testet igennem. Det er en erfaring der er overordentlig velbegrundet, og iøvrigt derfor RHL har glæde af Fedora.


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
For 5 år siden ville jeg

For 5 år siden ville jeg have sagt, at jeg var 100 pct. enig med dig.

Indtil Silverblue projektet blev søsat. Silverblue sikrer, at Fedora får gennemtestet deres pakker inden de kommer ud i æteren.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Hvad er det egentlig du

#83: Hvad er det egentlig du vil?

VÆK FRA M$WINDOWS vers10, DER ER BLEVET FOR MAGTFULDKOMMENT.

/allan

PS: Redhat hedder RHEL og ik RHL efter hvad jeg har læst mig til og OracleJMT skriver også RHEL.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
#86 Fedora er formentlig

#86

Fedora er formentlig langt mere testet end førhen. Det tvivler jeg ikke på. Det er bare sådan at system administratore, generelt, har et langt bredere erfaringsgrundlag. Det handler ikke kun om OS. Også om alle andre implementeringer af ny software.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
VÆK FRA M$WINDOWS

#87: VÆK FRA M$WINDOWS vers10, DER ER BLEVET FOR MAGTFULDKOMMENT
Hvis det er dit primære ønske, så installer Mint 19.3, gerne med Cinnamon, og lad os høre hvad du derefter har af problemer.


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Frogmaster, nu er der

#89: Frogmaster, nu er der bare lige det at jeg har fået øjene op for at linux findes i mange slags varianter og ik kun én distro som var tilfældet med m$windows.

/allan


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
Frogmaster, nu er der

#90: Frogmaster, nu er der bare lige det at jeg har fået øjene op for at linux findes i mange slags varianter og ik kun én distro som var tilfældet med m$windows.
Yes, men prøv nu den nye Mint 19.3 og se om den virker. Med Cinnamon DE, får du noget der minder om noget Windows brugerne kender.

Prøv den ... ;)

Du kan også prøve med PCLinuxOS. Den er måske lidt sværere end Mint for en begynder, men overordentlig stabil.


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Flash missing (mangler)!!

#82: Jeg har prøvet liv-cd'en af på begge maskiner via en usbnøgle, både ryzen3700x og ryzen3900x med samme bundkort "asus prime x370-pro", og jeg har testet lyden på "https://www.dr.dk/radio" (ingen lyd) og "https:radioplay.dk/nova/afspiller/?clientid=1269733717.1578506536" (ingen lyd, men den skrev "Missing flash player plugin. Download audio file." som fik mig til at prøve en mp3-fil og der kom lyd) og til slut prøvede jeg en youtube-video fra nettet (streaming) hvor der også var lyd på, så summasummarum er fedora mangler flash.

/allan


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Nej, du har bare ikke

Nej, du har bare ikke installeret det codec du skulle bruge. Det kan da godt være, at DR kræver flash, men det er forældet teknologi, som alle, inklusiv DR er ved helt at udfase ligesom Java.

MP3 er åben kode nu. Så det codec kan bare installeres.

Hvis du skal bruge proprietære codec, så tilføj rpmfusion-free og nonfree.

Her.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
så summasummarum er

#92: så summasummarum er fedora mangler flash.
Ikke mange bruger længere Flash. Der er mere tale om manglende codecs på Fedora.

Jeg ved godt det er indviklet, men du er sateme godt nok selv skyld i de fleste af dine problemer ... ;)


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
1bot. Det bliver foreslået

1bot.

Der bliver foreslået mange distros du kan prøve nu.

Hvis jeg skal hjælpe dig videre skal du beslutte, om du vil have løst problemet i Fedora, eller du vil skifte til en anden distribution.

Hvis svaret er ja, at du fortsætter på Fedora, så fortsætter jeg med, at hjælpe.

Hvis svaret er nej, at du skifter distribution, så fortsætter jeg ikke med, at hjælpe dig, og så må du lytte til de andre.

Du vælger.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
installering af adobe flash i fedora

Hej OracleJMT (vedr dit indlæg#93)

Jeg har prøvet at installere "adobe flash" via siden LINKet til siden, som ik gav noget resultat mht dr og nova100fm (jeg har copy&paste fra terminalen til libreoffice write, men jeg skriver notenfilen herinde senere).

Mht codec hvordan installere du det i fedora??

/allan


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
svar på indlæg#95

Hej igen OracleJMT (vedr dit indlæg#95)

SVARET ER GANSKE ENKELT FOR JEG VIL GERNE HAVE DIN HJÆLP!!!

/allan;o))


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Det er ikke flash du har

Det er ikke flash du har brug for. Det er gstreamer, ffmpeg, lame, wavpack, flac osv.

Det installerer du sådan her:

Først klikker du på guiden til rpmfusion.

Når begge rpmfusion er installeret, altså free og nonfree, gå videre tilbage til hovedsiden i linket og copy-paste/indtast kommandoerne i terminalen.

Så burde du have samtlige nødvendige codecs installeret

Her

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
reinstall af fedora

Hej igen OracleJMT

Det er ik fordi jeg er søvning, men jeg har lige måtte lave en reinstall af fedora pga jeg havde lavet ged i det.

/allan


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Sådan kan det gå. Men

Sådan kan det gå. Men følg kommandoerne fra mit sidste indlæg, start med rpmfusion og dernæst kommandoerne. Så burde du kunne få lyd.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Jeps, jeg arbejder på

Jeps, jeg arbejder på højtryk /allan;o))


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
For resten. Inden du gør

For resten.

Inden du gør noget skal du have opdateret dit system helt og genstartet.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
LYD - HURRA!!!

Hej igen OracleJMT

Kommandoen 1a&b gik snorlige igennem terminalen, og kommandoen 2a gav fejl (se note 1) og 2b samt 2c gik fint igennem.

IALLETILFÆLDE KAN JEG HØRE RADIO NU OG NOVA100FM, OG JEG ER MEGET GLAD NU ;o))

/allan;o))

1a; sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/free/fedora/rpmfusion-free-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm
1b; sudo dnf install https://download1.rpmfusion.org/nonfree/fedora/rpmfusion-nonfree-release-$(rpm -E %fedora).noarch.rpm

2a; sudo dnf install gstreamer1-plugins-{bad-\*,good-\*,base} gstreamer1-plugin-openh264 gstreamer1-libav --exclude=gstreamer1-plugins-bad-free-devel
2b: sudo dnf install lame\* --exclude=lame-devel
2c; sudo dnf group upgrade --with-optional Multimedia

note 1)

[allan@localhost ~]$ sudo dnf install gstreamer1-plugins-{bad-\*,good-\*,base} gstreamer1-plugin-openh264 gstreamer1-libav --exclude=gstreamer1-plugins-bad-free-devel
RPM Fusion for Fedora 31 - Nonfree - Updates                                                 112 kB/s |  56 kB     00:00   
RPM Fusion for Fedora 31 - Nonfree                                                           526 kB/s | 241 kB     00:00   
Package gstreamer1-plugins-bad-free-1.16.1-2.fc31.x86_64 is already installed.
Package gstreamer1-plugins-good-gtk-1.16.1-2.fc31.x86_64 is already installed.
Package gstreamer1-plugins-base-1.16.1-1.fc31.x86_64 is already installed.
No match for argument: gstreamer1-plugin-openh264
Error: Unable to find a match: gstreamer1-plugin-openh264

OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Det er ikke sikkert du har

Det er ikke sikkert du har brug for gstreamer1-openh264.

De andre er installeret. Det burde være mere end rigeligt.

Genstart og test forskellige filer med med lyd, installer Google Chrome, så du kan bruge Chrome’s indbyggede flash, som virker med sider der stadig kræver flash.

Google Chrome findes som rpm-pakke på Chromes side.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
JEG ER MEGET GLAD OG

JEG ER MEGET GLAD OG TAKNEMMELIG OVER DIN HJÆLP ;o))

I første omgang vil jeg køre videre med firefox (det er den jeg bruger i xubuntu 18.04) og så hvis det bliver et problem vil jeg installere "google chrom browser" (er det nemt at finde installationssider mht terminal-kommandoer til chrom browseren i rpm format??).

/allan;o))


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Du kan bare dobbeltklikke

Du kan bare dobbeltklikke på rpmfilen.

Der er et program til pakker, der hedder dnfdragora, så vidt jeg husker. Den burde automatisk poppe op, når du dobbeltklikker på rpmfiler.

Og her kommer en advarsel:

Du bør under ingen omstændigheder installere andre rpmpakker fra browseren, end Google Chrome.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Okay og spørgsmål vedr browseren

#106: Okay, hvad er forskellen på firefox og chrom browser??

/allan;o))

PS: Jeg har lige læst indlæg#104, hvor du skriver at chrom browseren er med flash, så jeg vil prøve at installere chrom browseren hvis jeg får problemmer.


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
At Google Chrome er udviklet

At Google Chrome er udviklet af Google og har visse proprietære plugins, som Firefox ikke har.

Og at Google Chrome er bygget over nogle af de samme teknologier, men bestemt ikke alle, er bygget i og med en helt anden motor, end Firefox, et andet programmeringssprog osv.

De er meget forskellige, og så deler de mange af de samme browserudvidelser, men ikke alle.

Firefox er mere sikker og privat, Google Chrome er nogle gange hurtigere, andre gange ikke. Kan bruge lidt mere ram i sit browserframework imens den kører, end Firefox kan.

Derimod kan den være bedre til afspilning af videoer, Netflix, HBO, Youtube, TV2 Play, end Firefox.

PS. Det staves Google Chrome, ikke chrom, crom, eller google chrom eller google crom.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Password to unlock keyring??

Hej igen

Jeg har fået sådan en Chrome asks for password to unlock keyring on startup og hvad er det??

Jeg har fundet dette LINK til siden der ref til en kommando "google-chrome --password-store=basic" og jeg har så tilføjet "-stable" så kommandoen kommer til at se sådan ud "google-chrome-stable --password-store=basic", men jeg ved ik hvad denne keyring er??

Men retvis skal siges at den kun har spurgt mig nogle få gange og selvom jeg chanclet den eller prøvede på det var den (browseren) ligeglad.

/allan

PS: Den rpm-fil jeg har downloadet hedder "google-chrome-stable_current_x86_64.rpm".


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Det er bare en key

Det er bare en key ring-password, som du skal skrive, vælg en tilfældig adgangskode og husk den til når Chrome starter næste gang, hvorefter du indtaster den igen. Bare skriv den hver gang Chrome starter, intet stort i det.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
men jeg ved ik hvad

#109: men jeg ved ik hvad denne keyring er??
En keyring (nøglering), er et program i Linux og Mac, der opbevarer dine logon oplysninger krypteret. Jeg vil anbefale, du aldrig tillader en keyring at huske logon oplysninger (passwords) af sikkerhedsårsager. Især i browserne.

Passwords og brugernavne bør altid skrives, hvergang du logger på ligegyldigt hvad-som-helst, inklusiv maskiner på lokalnettet og eventuelle cloud services.

Keyring kan deaktiveres.

Denne allegori dækker ikke helt, men se det lidt som du lægger din hoveddørsnøgle under måtten (ukrypteret). Den går selvfølgelig ikke.

Du kan så installere en aflåst boks (keyring) udenfor døren og lægge nøglen der (krypteret). Problemet er at en tyv muligvis kan brydde denne aflåste boks op og således få adgang til din hoveddør.


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Hej OracleJMT 1) Jeg har

Hej OracleJMT

1) Jeg har oplevet at fedora31 fryser et par gange og så genstarter jeg maskinen. Jeg ved ik om det er kernel'en eller noget termisk (tdp på ryzen3700x er 65w, men jeg bilder mig selv ind at tdp ik er termisk og derved er det kernel'en i fedora eller gpu'en som ligger på ca50cGrader (max temp på gpu'en er ca90cGrader)) og på min ryzen3900x med debian er der ik de der skærmfrysninger. Cpu'en ryzen3700x ligger på 25-65cGrader, så køleren virker iorden!!

2) Kan den der nøglering (keyring) slåes fra og hvor?? (firefox kommer aldrig og spørg efter den der keyring)

/allan


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Åbn dnfdragora og søg

Åbn dnfdragora og søg efter xorg-x11-drv-amdgpu

Installer driveren
Derefter genstart

Det installerer amd's proprietære grafikdriver. Det burde få frysningerne til, at holde op.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Men OracleJMT gpu'en er et

Men OracleJMT gpu'en er et nVidia kort (msi, GT 710 2GD3H LP) og ik amd-grafikkort. /allan;o))


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Ahh, så skal vi finde ud af

Ahh, så skal vi finde ud af hvad det er for et nvidia. Det bliver nemt.

Skriv sudo lspci -v

I terminalen og vis outputtet her

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
kommandoen "sudo lspci -v"

Hej igen

Så vidt jeg kan af note 1 er det "0a:00.0" som vedr gpu-kortet, da det ik en apu-chip og kræver et gpukort i pcie.

/allan;o))

note 1)

[allan@new-host ~]$ sudo lspci -v
[sudo] password for allan:
00:00.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Root Complex
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 87c0
Flags: fast devsel

00:00.2 IOMMU: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse IOMMU
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 87c0
Flags: fast devsel, IRQ 27
Capabilities: [40] Secure device <?>
Capabilities: [64] MSI: Enable+ Count=1/4 Maskable- 64bit+
Capabilities: [74] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
Capabilities: [c8] Vendor Specific Information: Len=18 <?>

00:01.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
Flags: fast devsel

00:01.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse GPP Bridge (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 28
Bus: primary=00, secondary=01, subordinate=01, sec-latency=0
I/O behind bridge: None
Memory behind bridge: f6a00000-f6afffff [size=1M]
Prefetchable memory behind bridge: None
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [58] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [c0] Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1234
Capabilities: [c8] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
Capabilities: [140] Device Serial Number 00-0c-87-00-00-00-00-01
Capabilities: [150] Advanced Error Reporting
Capabilities: [270] Secondary PCI Express <?>
Capabilities: [2a0] Access Control Services
Capabilities: [370] L1 PM Substates
Capabilities: [3c4] Designated Vendor-Specific <?>
Capabilities: [400] Data Link Feature <?>
Capabilities: [410] Physical Layer 16.0 GT/s <?>
Capabilities: [440] Lane Margining at the Receiver <?>
Kernel driver in use: pcieport

00:01.3 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse GPP Bridge (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 29
Bus: primary=00, secondary=02, subordinate=09, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000e000-0000efff [size=4K]
Memory behind bridge: f6500000-f67fffff [size=3M]
Prefetchable memory behind bridge: None
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [58] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [c0] Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1234
Capabilities: [c8] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
Capabilities: [140] Device Serial Number 00-0c-87-00-00-00-00-01
Capabilities: [150] Advanced Error Reporting
Capabilities: [270] Secondary PCI Express <?>
Capabilities: [2a0] Access Control Services
Capabilities: [370] L1 PM Substates
Capabilities: [3c4] Designated Vendor-Specific <?>
Capabilities: [400] Data Link Feature <?>
Capabilities: [410] Physical Layer 16.0 GT/s <?>
Capabilities: [440] Lane Margining at the Receiver <?>
Kernel driver in use: pcieport

00:02.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
DeviceName:  Onboard IGD
Flags: fast devsel

00:03.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
Flags: fast devsel

00:03.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse GPP Bridge (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 30
Bus: primary=00, secondary=0a, subordinate=0a, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000d000-0000dfff [size=4K]
Memory behind bridge: f5000000-f60fffff [size=17M]
Prefetchable memory behind bridge: 00000000e8000000-00000000f1ffffff [size=160M]
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [58] Express Root Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [c0] Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Device 1234
Capabilities: [c8] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
Capabilities: [140] Device Serial Number 00-0c-87-00-00-00-00-01
Capabilities: [150] Advanced Error Reporting
Capabilities: [270] Secondary PCI Express <?>
Capabilities: [2a0] Access Control Services
Capabilities: [370] L1 PM Substates
Capabilities: [3c4] Designated Vendor-Specific <?>
Capabilities: [400] Data Link Feature <?>
Capabilities: [410] Physical Layer 16.0 GT/s <?>
Capabilities: [440] Lane Margining at the Receiver <?>
Kernel driver in use: pcieport

00:04.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
Flags: fast devsel

00:05.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
Flags: fast devsel

00:07.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
Flags: fast devsel

00:07.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Internal PCIe GPP Bridge 0 to bus[E:B] (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 31
Bus: primary=00, secondary=0b, subordinate=0b, sec-latency=0
I/O behind bridge: None
Memory behind bridge: None
Prefetchable memory behind bridge: None
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [58] Express Root Port (Slot-), MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [c0] Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Internal PCIe GPP Bridge 0 to bus[E:B]
Capabilities: [c8] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
Capabilities: [270] Secondary PCI Express <?>
Capabilities: [400] Data Link Feature <?>
Capabilities: [410] Physical Layer 16.0 GT/s <?>
Capabilities: [440] Lane Margining at the Receiver <?>
Kernel driver in use: pcieport

00:08.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Host Bridge
Flags: fast devsel

00:08.1 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Internal PCIe GPP Bridge 0 to bus[E:B] (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 32
Bus: primary=00, secondary=0c, subordinate=0c, sec-latency=0
I/O behind bridge: None
Memory behind bridge: f6200000-f64fffff [size=3M]
Prefetchable memory behind bridge: None
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [58] Express Root Port (Slot-), MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [c0] Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Internal PCIe GPP Bridge 0 to bus[E:B]
Capabilities: [c8] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
Capabilities: [270] Secondary PCI Express <?>
Capabilities: [400] Data Link Feature <?>
Capabilities: [410] Physical Layer 16.0 GT/s <?>
Capabilities: [440] Lane Margining at the Receiver <?>
Kernel driver in use: pcieport

00:08.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Internal PCIe GPP Bridge 0 to bus[E:B] (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 33
Bus: primary=00, secondary=0d, subordinate=0d, sec-latency=0
I/O behind bridge: None
Memory behind bridge: f6900000-f69fffff [size=1M]
Prefetchable memory behind bridge: None
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [58] Express Root Port (Slot-), MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [c0] Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Internal PCIe GPP Bridge 0 to bus[E:B]
Capabilities: [c8] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
Capabilities: [270] Secondary PCI Express <?>
Capabilities: [400] Data Link Feature <?>
Capabilities: [410] Physical Layer 16.0 GT/s <?>
Capabilities: [440] Lane Margining at the Receiver <?>
Kernel driver in use: pcieport

00:08.3 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Internal PCIe GPP Bridge 0 to bus[E:B] (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 34
Bus: primary=00, secondary=0e, subordinate=0e, sec-latency=0
I/O behind bridge: None
Memory behind bridge: f6800000-f68fffff [size=1M]
Prefetchable memory behind bridge: None
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [58] Express Root Port (Slot-), MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [c0] Subsystem: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Internal PCIe GPP Bridge 0 to bus[E:B]
Capabilities: [c8] HyperTransport: MSI Mapping Enable+ Fixed+
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
Capabilities: [270] Secondary PCI Express <?>
Capabilities: [400] Data Link Feature <?>
Capabilities: [410] Physical Layer 16.0 GT/s <?>
Capabilities: [440] Lane Margining at the Receiver <?>
Kernel driver in use: pcieport

00:14.0 SMBus: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SMBus Controller (rev 61)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 87c0
Flags: 66MHz, medium devsel
Kernel driver in use: piix4_smbus
Kernel modules: i2c_piix4, sp5100_tco

00:14.3 ISA bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH LPC Bridge (rev 51)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 87c0
Flags: bus master, 66MHz, medium devsel, latency 0

00:18.0 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse Device 24: Function 0
Flags: fast devsel

00:18.1 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse Device 24: Function 1
Flags: fast devsel

00:18.2 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse Device 24: Function 2
Flags: fast devsel

00:18.3 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse Device 24: Function 3
Flags: fast devsel
Kernel driver in use: k10temp
Kernel modules: k10temp

00:18.4 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse Device 24: Function 4
Flags: fast devsel

00:18.5 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse Device 24: Function 5
Flags: fast devsel

00:18.6 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse Device 24: Function 6
Flags: fast devsel

00:18.7 Host bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse Device 24: Function 7
Flags: fast devsel

01:00.0 Non-Volatile memory controller: Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller SM981/PM981/PM983 (prog-if 02 [NVM Express])
Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd Device a801
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 66, NUMA node 0
Memory at f6a00000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [40] Power Management version 3
Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [70] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [b0] MSI-X: Enable+ Count=33 Masked-
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [148] Device Serial Number 00-00-00-00-00-00-00-00
Capabilities: [158] Power Budgeting <?>
Capabilities: [168] Secondary PCI Express <?>
Capabilities: [188] Latency Tolerance Reporting
Capabilities: [190] L1 PM Substates
Kernel driver in use: nvme
Kernel modules: nvme

02:00.0 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] X370 Series Chipset USB 3.1 xHCI Controller (rev 02) (prog-if 30 [XHCI])
Subsystem: ASMedia Technology Inc. Device 1142
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 48
Memory at f67a0000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32K]
Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/8 Maskable- 64bit+
Capabilities: [78] Power Management version 3
Capabilities: [80] Express Legacy Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [200] Secondary PCI Express <?>
Capabilities: [300] Latency Tolerance Reporting
Capabilities: [400] L1 PM Substates
Kernel driver in use: xhci_hcd

02:00.1 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] X370 Series Chipset SATA Controller (rev 02) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Subsystem: ASMedia Technology Inc. Device 1062
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 43
Memory at f6780000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
Expansion ROM at f6700000 [disabled] [size=512K]
Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [78] Power Management version 3
Capabilities: [80] Express Legacy Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Kernel driver in use: ahci

02:00.2 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] X370 Series Chipset PCIe Upstream Port (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 35
Bus: primary=02, secondary=03, subordinate=09, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000e000-0000efff [size=4K]
Memory behind bridge: f6500000-f66fffff [size=2M]
Prefetchable memory behind bridge: None
Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [78] Power Management version 3
Capabilities: [80] Express Upstream Port, MSI 00
Capabilities: [c0] Subsystem: ASMedia Technology Inc. Device 0201
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Kernel driver in use: pcieport

03:00.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 300 Series Chipset PCIe Port (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 36
Bus: primary=03, secondary=04, subordinate=04, sec-latency=0
I/O behind bridge: None
Memory behind bridge: None
Prefetchable memory behind bridge: None
Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [78] Power Management version 3
Capabilities: [80] Express Downstream Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [c0] Subsystem: ASMedia Technology Inc. Device 3306
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [200] Secondary PCI Express <?>
Capabilities: [400] L1 PM Substates
Kernel driver in use: pcieport

03:02.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 300 Series Chipset PCIe Port (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 37
Bus: primary=03, secondary=05, subordinate=05, sec-latency=0
I/O behind bridge: None
Memory behind bridge: None
Prefetchable memory behind bridge: None
Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [78] Power Management version 3
Capabilities: [80] Express Downstream Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [c0] Subsystem: ASMedia Technology Inc. Device 3306
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [200] Secondary PCI Express <?>
Capabilities: [400] L1 PM Substates
Kernel driver in use: pcieport

03:03.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 300 Series Chipset PCIe Port (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 38
Bus: primary=03, secondary=06, subordinate=06, sec-latency=0
I/O behind bridge: None
Memory behind bridge: None
Prefetchable memory behind bridge: None
Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [78] Power Management version 3
Capabilities: [80] Express Downstream Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [c0] Subsystem: ASMedia Technology Inc. Device 3306
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [200] Secondary PCI Express <?>
Capabilities: [400] L1 PM Substates
Kernel driver in use: pcieport

03:04.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 300 Series Chipset PCIe Port (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 39
Bus: primary=03, secondary=07, subordinate=07, sec-latency=0
I/O behind bridge: None
Memory behind bridge: f6600000-f66fffff [size=1M]
Prefetchable memory behind bridge: None
Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [78] Power Management version 3
Capabilities: [80] Express Downstream Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [c0] Subsystem: ASMedia Technology Inc. Device 3306
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [200] Secondary PCI Express <?>
Capabilities: [400] L1 PM Substates
Kernel driver in use: pcieport

03:06.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 300 Series Chipset PCIe Port (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 40
Bus: primary=03, secondary=08, subordinate=08, sec-latency=0
I/O behind bridge: 0000e000-0000efff [size=4K]
Memory behind bridge: f6500000-f65fffff [size=1M]
Prefetchable memory behind bridge: None
Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [78] Power Management version 3
Capabilities: [80] Express Downstream Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [c0] Subsystem: ASMedia Technology Inc. Device 3306
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [200] Secondary PCI Express <?>
Capabilities: [400] L1 PM Substates
Kernel driver in use: pcieport

03:07.0 PCI bridge: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] 300 Series Chipset PCIe Port (rev 02) (prog-if 00 [Normal decode])
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 41
Bus: primary=03, secondary=09, subordinate=09, sec-latency=0
I/O behind bridge: None
Memory behind bridge: None
Prefetchable memory behind bridge: None
Capabilities: [50] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [78] Power Management version 3
Capabilities: [80] Express Downstream Port (Slot+), MSI 00
Capabilities: [c0] Subsystem: ASMedia Technology Inc. Device 3306
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [200] Secondary PCI Express <?>
Capabilities: [400] L1 PM Substates
Kernel driver in use: pcieport

07:00.0 USB controller: ASMedia Technology Inc. ASM1142 USB 3.1 Host Controller (prog-if 30 [XHCI])
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 8675
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 25
Memory at f6600000 (64-bit, non-prefetchable) [size=32K]
Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/8 Maskable- 64bit+
Capabilities: [68] MSI-X: Enable+ Count=8 Masked-
Capabilities: [78] Power Management version 3
Capabilities: [80] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Virtual Channel
Capabilities: [200] Advanced Error Reporting
Capabilities: [280] Secondary PCI Express <?>
Capabilities: [300] Latency Tolerance Reporting
Kernel driver in use: xhci_hcd

08:00.0 Ethernet controller: Intel Corporation I211 Gigabit Network Connection (rev 03)
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 85f0
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 24
Memory at f6500000 (32-bit, non-prefetchable) [size=128K]
I/O ports at e000 [size=32]
Memory at f6520000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [40] Power Management version 3
Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable+ 64bit+
Capabilities: [70] MSI-X: Enable+ Count=5 Masked-
Capabilities: [a0] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Advanced Error Reporting
Capabilities: [140] Device Serial Number 04-92-26-ff-ff-da-79-e4
Capabilities: [1a0] Transaction Processing Hints
Kernel driver in use: igb
Kernel modules: igb

0a:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation GK208B [GeForce GT 710] (rev a1) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Device 8c93
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 74
Memory at f5000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Memory at e8000000 (64-bit, prefetchable) [size=128M]
Memory at f0000000 (64-bit, prefetchable) [size=32M]
I/O ports at d000 [size=128]
Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: [60] Power Management version 3
Capabilities: [68] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [78] Express Legacy Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Virtual Channel
Capabilities: [128] Power Budgeting <?>
Capabilities: [600] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=024 <?>
Kernel driver in use: nouveau
Kernel modules: nouveau

0a:00.1 Audio device: NVIDIA Corporation GK208 HDMI/DP Audio Controller (rev a1)
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] Device 8c93
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 110
Memory at f6080000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16K]
Capabilities: [60] Power Management version 3
Capabilities: [68] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [78] Express Endpoint, MSI 00
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Kernel modules: snd_hda_intel

0b:00.0 Non-Essential Instrumentation [1300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse PCIe Dummy Function
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 87c0
Flags: fast devsel
Capabilities: [48] Vendor Specific Information: Len=08 <?>
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [64] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
Capabilities: [270] Secondary PCI Express <?>
Capabilities: [400] Data Link Feature <?>
Capabilities: [410] Physical Layer 16.0 GT/s <?>
Capabilities: [440] Lane Margining at the Receiver <?>

0c:00.0 Non-Essential Instrumentation [1300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Reserved SPP
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 87c0
Flags: fast devsel
Capabilities: [48] Vendor Specific Information: Len=08 <?>
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [64] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
Capabilities: [270] Secondary PCI Express <?>
Capabilities: [400] Data Link Feature <?>
Capabilities: [410] Physical Layer 16.0 GT/s <?>
Capabilities: [440] Lane Margining at the Receiver <?>

0c:00.1 Encryption controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse Cryptographic Coprocessor PSPCPP
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 87c0
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 107
Memory at f6300000 (32-bit, non-prefetchable) [size=1M]
Memory at f6408000 (32-bit, non-prefetchable) [size=8K]
Capabilities: [48] Vendor Specific Information: Len=08 <?>
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [64] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [c0] MSI-X: Enable+ Count=2 Masked-
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
Capabilities: [370] Transaction Processing Hints
Kernel driver in use: ccp
Kernel modules: ccp

0c:00.3 USB controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Matisse USB 3.0 Host Controller (prog-if 30 [XHCI])
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 87c0
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 57
Memory at f6200000 (64-bit, non-prefetchable) [size=1M]
Capabilities: [48] Vendor Specific Information: Len=08 <?>
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [64] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable- Count=1/8 Maskable- 64bit+
Capabilities: [c0] MSI-X: Enable+ Count=8 Masked-
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
Capabilities: [370] Transaction Processing Hints
Kernel driver in use: xhci_hcd

0c:00.4 Audio device: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] Starship/Matisse HD Audio Controller
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 8733
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 112
Memory at f6400000 (32-bit, non-prefetchable) [size=32K]
Capabilities: [48] Vendor Specific Information: Len=08 <?>
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [64] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/1 Maskable- 64bit+
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
Capabilities: [370] Transaction Processing Hints
Kernel driver in use: snd_hda_intel
Kernel modules: snd_hda_intel

0d:00.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 51) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 87c0
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 45
Memory at f6900000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Capabilities: [48] Vendor Specific Information: Len=08 <?>
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [64] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/16 Maskable- 64bit+
Capabilities: [d0] SATA HBA v1.0
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
Capabilities: [270] Secondary PCI Express <?>
Capabilities: [370] Transaction Processing Hints
Capabilities: [400] Data Link Feature <?>
Capabilities: [410] Physical Layer 16.0 GT/s <?>
Capabilities: [440] Lane Margining at the Receiver <?>
Kernel driver in use: ahci

0e:00.0 SATA controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD] FCH SATA Controller [AHCI mode] (rev 51) (prog-if 01 [AHCI 1.0])
Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device 87c0
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 47
Memory at f6800000 (32-bit, non-prefetchable) [size=2K]
Capabilities: [48] Vendor Specific Information: Len=08 <?>
Capabilities: [50] Power Management version 3
Capabilities: [64] Express Endpoint, MSI 00
Capabilities: [a0] MSI: Enable+ Count=1/16 Maskable- 64bit+
Capabilities: [d0] SATA HBA v1.0
Capabilities: [100] Vendor Specific Information: ID=0001 Rev=1 Len=010 <?>
Capabilities: [270] Secondary PCI Express <?>
Capabilities: [370] Transaction Processing Hints
Capabilities: [400] Data Link Feature <?>
Capabilities: [410] Physical Layer 16.0 GT/s <?>
Capabilities: [440] Lane Margining at the Receiver <?>
Kernel driver in use: ahci

[allan@new-host ~]$


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Jeg har en lidt travl aften

Jeg har en lidt travl aften og nat, så jeg vil hjælpe videre i morgen. God aften!

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Tak i lige måde. /allan

Tak i lige måde. /allan


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Ok, Allan. Hvad du her skal

Jeg finder lige ud af, om jeg har mentalt overskud til, at hjælpe dig videre idag. Jeg har ret mange bolde i luften.

Jeg vender lige tilbage, Allan.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
Jeg finder lige ud af,

#119: Jeg finder lige ud af, om jeg har mentalt overskud til, at hjælpe dig videre idag.
Har ha - Beklager, jeg kan ikke holde kæft ;)


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Det er da bare dejligt, hvis

Det er da bare dejligt, hvis du kan hjælpe Allan idag. Så slipper jeg for, at slås med Fedora på den hardware. Måske du kan hjælpe ham med Debian eller Mint. Der er en meget nemmere installation af NVIDIA driveren, end i Fedora.

Så ja, på det punkt er alt andet nærmest nemmere end Fedora, Arch, og Opensuse, Slackware, LFS og FreeBSD og Gentoo.

Grunden til, at jeg overhovedet begav mig ud på, at hjælpe, var at jeg troede han havde et AMD grafikkort. I stedet er det NVIDIA. Holy sweet f...

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
Prøv at høre, når 1bot

Prøv at høre, når 1bot ikke gider forsøge sig med noget gennemtestet, er han så igang med at spilde sin tid? Eller andres for den sags skyld.

Det er fint du mobilisere din tålmodighed. Jeg venter lidt på hvornår den løber ud ...


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Der er ikke mere gas i

Der er ikke mere gas i ballonen nu... LOL

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
Fair nok ;)

Fair nok ;)


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Så hvad er vigtigst, Allan?

Så hvad er vigtigst, Allan? At du kan se temperaturerne på de termiske sensorer, eller at du har en stabil desktop, du kan køre med i årevis, uden at du skal bekymre dig og servicere dit styresystem i tide og utide.

For det kommer du til, hvis du med den NVIDIA-laptop kører Fedora, Arch, OpenSUSE, eller FreeBSD. Her anbefales erfaring, specielt til den hardware du har.

Det kommer du også til,- servicere dit styresystem unødigt - hvis du stædigt og utålmodigt holder fast i, at du VIL have Debian til, at have en nyere kerne fra et git-repo, end den testede, der kommer med Debian, så du kan se temperaturerne fra din hardware. Hvis du vil lege med custom kernel bør du gøre det i en virtuel maskine, eller på en seperat test-PC. Ellers er du selv ude om de problemer, der vil følge heraf.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
Så hvad er vigtigst,

#125: Så hvad er vigtigst, Allan? At du kan se temperaturerne på de termiske sensorer, eller at du har en stabil desktop,
Ja netop. Jeg har spurgt om det samme omkring 6 eller 7 gange nu. Jeg er klar til at poppe popkorn og følge svaret.


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Nyeste distro'er mht temperaturen af cpu og gpu

Hej igen

Jeg troede at nvidia var sagen mht linux og amd-gpukort, når ja de fungerede, men det er åbenbart ik tilfældet. Jeg har nogle gamle amd-gpukort liggende eah5770&eah6870&eah6970, men de er mere end 5år gamle og fungere perfekt endnu.

JEG VED IK OM SVARET ER SÅ UNDERHOLDENDE AT MAN LIGEFREM KAN POPPE POPKORN OG FØLGE SVARET.

Jeg har på intet tidspunkt talt om en NVIDIA-laptop, men derimod nvidia grafikkort og nej så vigtige er de dersen temperature heller ik. Jeg troede bare det var nemt, men måske ik så gennemtænkt pga ustabiliteten fremfor sikkerheden.

Og hvad er LFS?? Er det "Linux From Scratch"-bogen??

/allan


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
JEG VED IK OM SVARET

#127: JEG VED IK OM SVARET ER SÅ UNDERHOLDENDE AT MAN LIGEFREM KAN POPPE POPKORN OG FØLGE SVARET.
Du gør det underholdende nok ;) Hvorfor i h... prøver du ikke at installere et OS, med et DE, der er tiltænkt begyndere som dig?

Hvor mange gange skal du have det at vide?


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Jeg gider ikke mere nu. Men

Jeg gider ikke mere nu. Men det er underholdende lige nu. Det er det sgu.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Jeg var ik klar over

Jeg var ik klar over problemmerne i mine valg!!

Og igen, hvad er LFS?? Er det "Linux From Scratch"-bogen??

/allan

PS: Jeg stadig meget stor pris på den hjælp jeg har fået af dig OracleJMT.


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Hvorfor beslutter du dig

Hvorfor beslutter du dig ikke for, at:

1. Bruge Google, når du er nysgerrig og på egen hånd, og vil lære nyt.

2. Hvis ikke du vil følge din nysgerrighed, installere enten Mint, eller Xubuntu, eller andet Debian-baseret og lade det være ved det? I stedet for, at blive ved med, at stille nye spørgsmål her?

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
Og igen, hvad er

#130: Og igen, hvad er LFS??
Du mener formentlig LTS (Long Term Support).
Helt alvorligt 1bot, og det skal du ikke svare på i offentlighed. Er du asperger?


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Det er Linux From Scratch,

Det er Linux From Scratch, ja. Som har den måske nok højeste sværdhedsgrad af alle Linuxdistributionerne. Derfor blev de nævnt i samme sammenhæng.

Jeg synes ikke vi skal til, at blive personlige mht. folks mulige diagnoser. Det er uacceptabelt i et forum. Det er min mening.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
I stedet for, at blive

#131: I stedet for, at blive ved med, at stille nye spørgsmål her?

OracleJMT jeg prøver bare at svarer, så godt jeg nu kan, på jeres spørgsmål og ik side på hænderne mht at effektuere jeres kommandoer som i skal bruge for at give det perfekte svar.

/allan


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
Jeg synes ikke vi skal

#133: Jeg synes ikke vi skal til, at blive personlige mht. folks mulige diagnoser. Det er uacceptabelt i et forum. Det er min mening.
Jeg vil tro det er alles mening. Der er bare noget 1bot ikke fortæller og det skal han heller ikke.

Derimod skal han forstå at han er ved at få mig, i det mindste, til at finde de her popkorn frem. Ellers ignorere jeg ham fremover.


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Det forstod jeg ikke en pind

1bot.

Det forstod jeg ikke en pind af.

Jeg prøver lige igen:

1.Er du nysgerrig, brug Google og lær nyt.

2. Er du ikke nysgerrig, installer en nem distro, som f.eks. Linux Mint, og lev med den.

Punktum.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
LFS!!

#121: Så ja, på det punkt er alt andet nærmest nemmere end Fedora, Arch, og Opensuse, Slackware, LFS og FreeBSD og Gentoo.

Det er ik mig der har brugt LFS, men derimod OracleJMT.

/allan


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Jeg synes ikke vi skal

#133: Jeg synes ikke vi skal til, at blive personlige mht. folks mulige diagnoser. Det er uacceptabelt i et forum. Det er min mening.

Tak for din støtte. /allan


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
Det er ik mig der har

#137: Det er ik mig der har brugt LFS, men derimod OracleJMT.
Så er jeg lidt nødt til at fastslå, der er noget helt andet i vejen. Ikke at jeg ikke forlængst havde fornemmelsen.


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
JEG SYNES VI BEVÆGER OS UD

JEG SYNES VI BEVÆGER OS UD DER HVOR DISKUTIONERNE TYPISK ER MHT "FLADE PLANETER" FOR DET ER SJOVT/UNDERHOLDENE!!!


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
Det er ik mig der har brugt

Det er ik mig der har brugt LFS, men derimod OracleJMT

Jeg har ikke brugt LFS.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Ikke at jeg ikke

#139: Ikke at jeg ikke forlængst havde fornemmelsen.

Frogmaster hvad mener du med ovenstående??

/allan


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
;) Er vi der nu hvor man

;)
Er vi der nu hvor man skal til at bede moderator om at slette din profil?


1bot.dk
Antal: 330
Tilmeldt:
16-12-2017
User is offline
Jeg har ikke brugt

#141: Jeg har ikke brugt LFS.

OracleJMT, lad mig så omformulere mig, for det er dig der skriver "LFS".

/allan


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4576
Tilmeldt:
20-05-2010
User is online
1bot. Du er asperger.

1bot. Du er asperger. Kondolere, jeg kan lide dig og jeg forstår hvad du gennemgår, men nu lukker du altså røven. Er du med?


OracleJMT
OracleJMT's picture
Antal: 917
Tilmeldt:
26-05-2013
User is online
OracleJMT, lad mig så

OracleJMT, lad mig så omformulere mig, for det er dig der skriver "LFS".

Hvordan fanden i helvede kan du konkludere, at jeg bruger eller har brugt LFS, fordi jeg nævner det som en af de sværeste distributioner, at lære på planeten?

Jeg har lært om det, ved hvad det er, har læst om det. Men jeg har fanden gale mig ikke brugt det. Nu må du kraftedeme stoppe dit ævl.

International GNU/Linux og BSD*-gruppe på MeWE.
https://mewe.com/join/linuxbsd


marlar
Antal: 3112
Tilmeldt:
05-12-2009
User is offline
Hør her, tråden er kørt

Hør her, tråden er kørt helt af sporet.

Frogmaster, som jeg har nævnt før, så lad læger og andet fagpersonale tage sig af diagnoser. Det hører ikke hjemme i dette forum!

Når dette så er sagt, forstår jeg godt frustrationerne fra Frogmaster og OracleJMT. For jeg er enig, hvor langt vil du gå, 1bot, for at få de temperaturer vist på desktoppen? Drop det, eller vælg en distro hvor det bare fungerer.

Selv om jeg har mange års erfaring bruger jeg stadig Mint på min desktop fordi det bare virker og er stabilt. Jeg har Manjaro på min bærbare som jeg købte for et halvt års tid siden, og det er virkelig en lækker distro som jeg er meget glad for. Men to gange er den gået ned efter en fejlet opdatering, og en af gangene tog det flere dage at få den på rette køl igen. Så når jeg snart skal skifte SSD på min stationære og i den anledning opgradere OS'et bliver det også Mint igen.

Men ærligt talt, der er jo ikke nogen grund til at fare sådan i flint over 1bots ihærdighed. Man kan jo bare sige at nu gider jeg ikke mere, du må google eller bruge andre foraer som OracleJMT jo også foreslår i #131. Og så ellers hoppe ud af tråden. Det er da en ærlig sag.

Jeg lukker tråden, jeg tror alligevel ikke den hjælper 1bot til at få sine sensorer på.