Apache redirect issues

peque
Antal: 970
Tilmeldt:
20-04-2005
User is offline
Apache redirect issues

Hey Forum

Jeg har et lille problem jeg nok har stirret mig blind på
På jobbet har vi 2 webservere(web01 & web02)
web01 indeholder vores gamle hjemme side
web02 indeholder nyere hjemmesider under andre domæner.

For at lave det nemmest muligt har jeg apache2 kørende med mod_proxy installeret

Alle forespørgsler kommer ind på web02 ( nyeste OS) opg skal folk tilgå vores hjemmesaide - proxier den forespøregslen videre til web01
vi bruger et standard domænenavn som domain.com i dette eksempel. '
web02 apache configuration

<VirtualHost *:80>
        ServerAdmin systest@domain.com
        DocumentRoot /var/www/
        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
        ProxyPreserveHost On
        ProxyPass / http://10.101.20.3/
        ProxyPassReverse / http://10.101.20.3/
        ServerName www.domain.com
        ServerAlias *.domain.com domain.com
        RewriteEngine on
        RewriteCond %{SERVER_NAME} =domain.com [OR]
        RewriteCond %{SERVER_NAME} =www.domain.com
        RewriteRule ^ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [END,NE,R=permanent]
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
        ServerAdmin systest@domain.com
        DocumentRoot /var/www/
        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
        SSLEngine On
        SSLCertificateFile    /etc/apache2/ssl/b45cb23f10fddb1.crt
        SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/www.domain.com.key
        SSLCertificateChainFile /etc/apache2/ssl/gd_bundle-g2-g1.crt

        ProxyPreserveHost On
        ProxyPass / http://10.101.20.3/
        ProxyPassReverse / http://10.101.20.3/
        ServerName www.domain.com
</VirtualHost>

Mit issue er som følger.
Hvis jeg indtaster www.domain.com - redirectes jeg korrekt med https osv
hvis jeg kun skriver domain.com - ville jeg gerne have den redirectede til www.domain.com men det kan jeg simpelthen ikke få den til igennem proxien. De lokale sider på Web02 kan jeg godt få til at lave dette triick !
Er der nogle der kan gennemskue hvad jeg reelt gør galt her når det skal omskrinves splåledes der tilføjes www. foran domænenavnet

PFT
P


lbm
lbm's picture
Antal: 822
Tilmeldt:
14-06-2006
User is offline
Måske lav en sektion som

Måske den nemmeste løsning er at lave en sektion som følger. Bemærk, hvis du benytter https skal du tilføje en ny sektion eller ændre den..

<VirtualHost *:80>
    ServerName domain.com
    Redirect permanent / http://www.example.com/
</VirtualHost>