Sudo apt update Ubuntu 20.04 LTS

Hamdentossede
Antal: 26
Tilmeldt:
29-07-2022
User is offline
Sudo apt update Ubuntu 20.04 LTS

Hej! Jeg ved ikke lige hvad der skete, men når der står noget med virus, så vågner jeg op, men jeg kørte bare sudo apt update, og så sudo apt upgrade, og så kom der en masse jeg ikke har set før og tænkte noget var galt, men det kan være det bare er mig!

sudo apt upgrade
Indlæser pakkelisterne... Færdig
Opbygger afhængighedstræ
Læser tilstandsoplysninger... Færdig
Beregner opgraderingen... Færdig
Get more security updates through Ubuntu Pro with 'esm-apps' enabled:
libavformat58 libmagick++-6.q16-8 libavfilter7 libimage-magick-perl ffmpeg
liburiparser1 libmagickcore-6.q16-6-extra libimage-magick-q16-perl
imagemagick libswresample3 libgegl-0.4-0 libzmq5 python2.7-minimal
libhdf5-103 libmagickwand-6.q16-6 libgegl-common libpython2.7 python2.7
libpostproc55 imagemagick-6.q16 libavcodec58 libopusfile0 libavutil56
libavdevice58 libswscale5 libopenexr24 libsdl2-2.0-0 libmysofa1
libmagickcore-6.q16-6 libpython2.7-minimal libdcmtk14 libpython2.7-stdlib
python-pil libavresample4 imagemagick-6-common
Learn more about Ubuntu Pro at https://ubuntu.com/pro
Følgende pakker vil blive opgraderet:
binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu brave-browser
brave-keyring ca-certificates firefox firefox-locale-da firefox-locale-en
google-chrome-stable libbinutils libctf-nobfd0 libctf0 libpq5 librados2
librbd1 linux-firmware signal-desktop
18 opgraderes, 0 nyinstalleres, 0 afinstalleres og 0 opgraderes ikke.
11 standard LTS security updates
519 MB skal hentes fra arkiverne.
Efter denne handling, vil 514 kB diskplads blive frigjort.
Vil du fortsætte? [J/n] j
Henter:1 http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libctf0 amd64 2.34-6ubuntu1.5 [46,6 kB]
Henter:2 http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 binutils-x86-64-linux-gnu amd64 2.34-6ubuntu1.5 [1.613 kB]
Henter:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 ca-certificates all 20230311ubuntu0.20.04.1 [152 kB]
Henter:4 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable/main amd64 google-chrome-stable amd64 113.0.5672.126-1 [94,7 MB]
Henter:5 https://updates.signal.org/desktop/apt xenial/main amd64 signal-desktop amd64 6.18.1 [111 MB]
Henter:6 https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com stable/main amd64 brave-keyring all 1.14 [4.168 B]
Henter:7 https://brave-browser-apt-release.s3.brave.com stable/main amd64 brave-browser amd64 1.51.118 [108 MB]
Henter:8 http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libbinutils amd64 2.34-6ubuntu1.5 [475 kB]
Henter:9 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security/main amd64 libpq5 amd64 12.15-0ubuntu0.20.04.1 [116 kB]
Henter:10 http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 binutils amd64 2.34-6ubuntu1.5 [3.372 B]
Henter:11 http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 binutils-common amd64 2.34-6ubuntu1.5 [207 kB]
Henter:12 http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libctf-nobfd0 amd64 2.34-6ubuntu1.5 [47,4 kB]
Henter:13 http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 firefox amd64 113.0.2+build1-0ubuntu0.20.04.1 [60,5 MB]
Henter:14 http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 firefox-locale-da amd64 113.0.2+build1-0ubuntu0.20.04.1 [483 kB]
Henter:15 http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 firefox-locale-en amd64 113.0.2+build1-0ubuntu0.20.04.1 [727 kB]
Henter:16 http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 librbd1 amd64 15.2.17-0ubuntu0.20.04.4 [1.625 kB]
Henter:17 http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 librados2 amd64 15.2.17-0ubuntu0.20.04.4 [3.227 kB]
Henter:18 http://dk.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 linux-firmware all 1.187.39 [136 MB]
Hentede 519 MB på 38s (13,8 MB/s)
Prækonfigurerer pakker ...
(Læser database ... 308341 filer og kataloger installeret i øjeblikket.)
Gør klar til at udpakke .../00-ca-certificates_20230311ubuntu0.20.04.1_all.deb .
..
Udpakker ca-certificates (20230311ubuntu0.20.04.1) over (20211016ubuntu0.20.04.1
) ...
Gør klar til at udpakke .../01-brave-keyring_1.14_all.deb ...
Udpakker brave-keyring (1.14) over (1.13) ...
Gør klar til at udpakke .../02-brave-browser_1.51.118_amd64.deb ...
Udpakker brave-browser (1.51.118) over (1.51.114) ...
Gør klar til at udpakke .../03-google-chrome-stable_113.0.5672.126-1_amd64.deb .
..
Udpakker google-chrome-stable (113.0.5672.126-1) over (113.0.5672.92-1) ...
Gør klar til at udpakke .../04-libctf0_2.34-6ubuntu1.5_amd64.deb ...
Udpakker libctf0:amd64 (2.34-6ubuntu1.5) over (2.34-6ubuntu1.4) ...
Gør klar til at udpakke .../05-binutils-x86-64-linux-gnu_2.34-6ubuntu1.5_amd64.d
eb ...
Udpakker binutils-x86-64-linux-gnu (2.34-6ubuntu1.5) over (2.34-6ubuntu1.4) ...
Gør klar til at udpakke .../06-libbinutils_2.34-6ubuntu1.5_amd64.deb ...
Udpakker libbinutils:amd64 (2.34-6ubuntu1.5) over (2.34-6ubuntu1.4) ...
Gør klar til at udpakke .../07-binutils_2.34-6ubuntu1.5_amd64.deb ...
Udpakker binutils (2.34-6ubuntu1.5) over (2.34-6ubuntu1.4) ...
Gør klar til at udpakke .../08-binutils-common_2.34-6ubuntu1.5_amd64.deb ...
Udpakker binutils-common:amd64 (2.34-6ubuntu1.5) over (2.34-6ubuntu1.4) ...
Gør klar til at udpakke .../09-libctf-nobfd0_2.34-6ubuntu1.5_amd64.deb ...
Udpakker libctf-nobfd0:amd64 (2.34-6ubuntu1.5) over (2.34-6ubuntu1.4) ...
Gør klar til at udpakke .../10-firefox_113.0.2+build1-0ubuntu0.20.04.1_amd64.deb
...
Udpakker firefox (113.0.2+build1-0ubuntu0.20.04.1) over (113.0.1+build1-0ubuntu0
.20.04.1) ...
Gør klar til at udpakke .../11-firefox-locale-da_113.0.2+build1-0ubuntu0.20.04.1
_amd64.deb ...
Udpakker firefox-locale-da (113.0.2+build1-0ubuntu0.20.04.1) over (113.0.1+build
1-0ubuntu0.20.04.1) ...
Gør klar til at udpakke .../12-firefox-locale-en_113.0.2+build1-0ubuntu0.20.04.1
_amd64.deb ...
Udpakker firefox-locale-en (113.0.2+build1-0ubuntu0.20.04.1) over (113.0.1+build
1-0ubuntu0.20.04.1) ...
Gør klar til at udpakke .../13-libpq5_12.15-0ubuntu0.20.04.1_amd64.deb ...
Udpakker libpq5:amd64 (12.15-0ubuntu0.20.04.1) over (12.14-0ubuntu0.20.04.1) ...
Gør klar til at udpakke .../14-librbd1_15.2.17-0ubuntu0.20.04.4_amd64.deb ...
Udpakker librbd1 (15.2.17-0ubuntu0.20.04.4) over (15.2.17-0ubuntu0.20.04.3) ...
Gør klar til at udpakke .../15-librados2_15.2.17-0ubuntu0.20.04.4_amd64.deb ...
Udpakker librados2 (15.2.17-0ubuntu0.20.04.4) over (15.2.17-0ubuntu0.20.04.3) ..
.
Gør klar til at udpakke .../16-linux-firmware_1.187.39_all.deb ...
Udpakker linux-firmware (1.187.39) over (1.187.38) ...
Gør klar til at udpakke .../17-signal-desktop_6.18.1_amd64.deb ...
Udpakker signal-desktop (6.18.1) over (6.17.1) ...
Sætter librados2 (15.2.17-0ubuntu0.20.04.4) op ...
Sætter firefox (113.0.2+build1-0ubuntu0.20.04.1) op ...
Please restart all running instances of firefox, or you will experience problems
.
Sætter firefox-locale-da (113.0.2+build1-0ubuntu0.20.04.1) op ...
Sætter linux-firmware (1.187.39) op ...
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.15.0-72-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.15.0-71-generic
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-5.13.0-52-generic
Sætter binutils-common:amd64 (2.34-6ubuntu1.5) op ...
Sætter libpq5:amd64 (12.15-0ubuntu0.20.04.1) op ...
Sætter libctf-nobfd0:amd64 (2.34-6ubuntu1.5) op ...
Sætter brave-keyring (1.14) op ...
Sætter ca-certificates (20230311ubuntu0.20.04.1) op ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
rehash: warning: skipping ca-certificates.crt,it does not contain exactly one ce
rtificate or CRL
19 added, 6 removed; done.
Sætter firefox-locale-en (113.0.2+build1-0ubuntu0.20.04.1) op ...
Sætter librbd1 (15.2.17-0ubuntu0.20.04.4) op ...
Sætter signal-desktop (6.18.1) op ...
Error in file "/usr/share/applications/org.kde.kdeconnect_open.desktop": "*/*" i
s an invalid MIME type ("*" is an unregistered media type)
Sætter brave-browser (1.51.118) op ...
Sætter libbinutils:amd64 (2.34-6ubuntu1.5) op ...
Sætter libctf0:amd64 (2.34-6ubuntu1.5) op ...
Sætter google-chrome-stable (113.0.5672.126-1) op ...
Sætter binutils-x86-64-linux-gnu (2.34-6ubuntu1.5) op ...
Sætter binutils (2.34-6ubuntu1.5) op ...
Behandler udløsere for desktop-file-utils (0.24-1ubuntu3) ...
Behandler udløsere for mime-support (3.64ubuntu1) ...
Behandler udløsere for hicolor-icon-theme (0.17-2) ...
Behandler udløsere for gnome-menus (3.36.0-1ubuntu1) ...
Behandler udløsere for libc-bin (2.31-0ubuntu9.9) ...
Behandler udløsere for man-db (2.9.1-1) ...
Behandler udløsere for ca-certificates (20230311ubuntu0.20.04.1) ...
Updating certificates in /etc/ssl/certs...
0 added, 0 removed; done.
Running hooks in /etc/ca-certificates/update.d...

done.
Updating Mono key store
Mono Certificate Store Sync - version 6.8.0.105
Populate Mono certificate store from a concatenated list of certificates.
Copyright 2002, 2003 Motus Technologies. Copyright 2004-2008 Novell. BSD license
d.

Importing into legacy system store:
I already trust 124, your new list has 137
Certificate added: C=US, O=Google Trust Services LLC, CN=GTS Root R1
Certificate added: C=US, O=Google Trust Services LLC, CN=GTS Root R2
Certificate added: C=US, O=Google Trust Services LLC, CN=GTS Root R3
Certificate added: C=US, O=Google Trust Services LLC, CN=GTS Root R4
Certificate added: C=HK, S=Hong Kong, L=Hong Kong, O=Hongkong Post, CN=Hongkong
Post Root CA 3
Certificate added: C=US, O=Microsoft Corporation, CN=Microsoft ECC Root Certific
ate Authority 2017
Certificate added: C=US, O=Microsoft Corporation, CN=Microsoft RSA Root Certific
ate Authority 2017
Certificate added: C=KR, O=NAVER BUSINESS PLATFORM Corp., CN=NAVER Global Root C
ertification Authority
Certificate added: C=US, S=Illinois, L=Chicago, O="Trustwave Holdings, Inc.", CN
=Trustwave Global Certification Authority
Certificate added: C=US, S=Illinois, L=Chicago, O="Trustwave Holdings, Inc.", CN
=Trustwave Global ECC P256 Certification Authority
Certificate added: C=US, S=Illinois, L=Chicago, O="Trustwave Holdings, Inc.", CN
=Trustwave Global ECC P384 Certification Authority
Certificate added: C=CN, O=UniTrust, CN=UCA Extended Validation Root
Certificate added: C=CN, O=UniTrust, CN=UCA Global G2 Root
Certificate added: C=RO, O=CERTSIGN SA, OU=certSIGN ROOT CA G2
Certificate added: C=HU, L=Budapest, O=Microsec Ltd., OID.2.5.4.97=VATHU-2358449
7, CN=e-Szigno Root CA 2017
Certificate added: C=US, OU=emSign PKI, O=eMudhra Inc, CN=emSign ECC Root CA - C
3
Certificate added: C=IN, OU=emSign PKI, O=eMudhra Technologies Limited, CN=emSig
n ECC Root CA - G3
Certificate added: C=US, OU=emSign PKI, O=eMudhra Inc, CN=emSign Root CA - C1
Certificate added: C=IN, OU=emSign PKI, O=eMudhra Technologies Limited, CN=emSig
n Root CA - G1
Certificate added: C=ES, O=FNMT-RCM, OU=Ceres, OID.2.5.4.97=VATES-Q2826004J, CN=
AC RAIZ FNMT-RCM SERVIDORES SEGUROS
Certificate added: SERIALNUMBER=G63287510, C=ES, O=ANF Autoridad de Certificacio
n, OU=ANF CA Raiz, CN=ANF Secure Server Root CA
Certificate added: C=PL, O=Asseco Data Systems S.A., OU=Certum Certification Aut
hority, CN=Certum EC-384 CA
Certificate added: C=PL, O=Asseco Data Systems S.A., OU=Certum Certification Aut
hority, CN=Certum Trusted Root CA
Certificate added: C=BE, O=GlobalSign nv-sa, CN=GlobalSign Root E46
Certificate added: C=BE, O=GlobalSign nv-sa, CN=GlobalSign Root R46
Certificate added: C=AT, O=e-commerce monitoring GmbH, CN=GLOBALTRUST 2020
Certificate added: C=ES, CN=Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A626
34068
Certificate added: C=US, O=Certainly, CN=Certainly Root E1
Certificate added: C=US, O=Certainly, CN=Certainly Root R1
Certificate added: C=US, O="DigiCert, Inc.", CN=DigiCert TLS ECC P384 Root G5
Certificate added: C=US, O="DigiCert, Inc.", CN=DigiCert TLS RSA4096 Root G5
Certificate added: C=DE, O=D-Trust GmbH, CN=D-TRUST BR Root CA 1 2020
Certificate added: C=DE, O=D-Trust GmbH, CN=D-TRUST EV Root CA 1 2020
Certificate added: C=TR, L=Ankara, O=E-Tugra EBG A.S., OU=E-Tugra Trust Center,
CN=E-Tugra Global Root CA ECC v3
Certificate added: C=TR, L=Ankara, O=E-Tugra EBG A.S., OU=E-Tugra Trust Center,
CN=E-Tugra Global Root CA RSA v3
Certificate added: C=GR, O=Hellenic Academic and Research Institutions CA, CN=HA
RICA TLS ECC Root CA 2021
Certificate added: C=GR, O=Hellenic Academic and Research Institutions CA, CN=HA
RICA TLS RSA Root CA 2021
Certificate added: C=TW, O="Chunghwa Telecom Co., Ltd.", CN=HiPKI Root CA - G1
Certificate added: C=US, O=Internet Security Research Group, CN=ISRG Root X2
Certificate added: C=JP, O="SECOM Trust Systems CO.,LTD.", CN=Security Communica
tion ECC RootCA1
Certificate added: C=JP, O="SECOM Trust Systems CO.,LTD.", CN=Security Communica
tion RootCA3
Certificate added: C=FI, O=Telia Finland Oyj, CN=Telia Root CA v2
Certificate added: C=TN, O=Agence Nationale de Certification Electronique, CN=Tu
nTrust Root CA
Certificate added: C=CN, O="iTrusChina Co.,Ltd.", CN=vTrus ECC Root CA
Certificate added: C=CN, O="iTrusChina Co.,Ltd.", CN=vTrus Root CA
45 new root certificates were added to your trust store.
Import process completed.

Importing into BTLS system store:
I already trust 124, your new list has 137
Certificate added: C=US, O=Google Trust Services LLC, CN=GTS Root R1
Certificate added: C=US, O=Google Trust Services LLC, CN=GTS Root R2
Certificate added: C=ES, CN=Autoridad de Certificacion Firmaprofesional CIF A626
34068
Certificate added: C=US, O=Certainly, CN=Certainly Root R1
Certificate added: C=US, O="DigiCert, Inc.", CN=DigiCert TLS ECC P384 Root G5
Certificate added: C=US, O="DigiCert, Inc.", CN=DigiCert TLS RSA4096 Root G5
Certificate added: C=DE, O=D-Trust GmbH, CN=D-TRUST BR Root CA 1 2020
Certificate added: C=DE, O=D-Trust GmbH, CN=D-TRUST EV Root CA 1 2020
Certificate added: C=TR, L=Ankara, O=E-Tugra EBG A.S., OU=E-Tugra Trust Center,
CN=E-Tugra Global Root CA ECC v3
Certificate added: C=TR, L=Ankara, O=E-Tugra EBG A.S., OU=E-Tugra Trust Center,
CN=E-Tugra Global Root CA RSA v3
Certificate added: C=GR, O=Hellenic Academic and Research Institutions CA, CN=HA
RICA TLS ECC Root CA 2021
Certificate added: C=GR, O=Hellenic Academic and Research Institutions CA, CN=HA
RICA TLS RSA Root CA 2021
Certificate added: C=TW, O="Chunghwa Telecom Co., Ltd.", CN=HiPKI Root CA - G1
Certificate added: C=US, O=Internet Security Research Group, CN=ISRG Root X2
Certificate added: C=JP, O="SECOM Trust Systems CO.,LTD.", CN=Security Communica
tion ECC RootCA1
Certificate added: C=JP, O="SECOM Trust Systems CO.,LTD.", CN=Security Communica
tion RootCA3
Certificate added: C=FI, O=Telia Finland Oyj, CN=Telia Root CA v2
Certificate added: C=TN, O=Agence Nationale de Certification Electronique, CN=Tu
nTrust Root CA
Certificate added: C=CN, O="iTrusChina Co.,Ltd.", CN=vTrus ECC Root CA
Certificate added: C=CN, O="iTrusChina Co.,Ltd.", CN=vTrus Root CA
20 new root certificates were added to your trust store.
Import process completed.
Done
done.


polynix
polynix's picture
Antal: 445
Tilmeldt:
24-05-2021
User is offline
Der er ikke noget at komme

Der er ikke noget at komme efter. Brug dit system og tag det roligt. Du bliver ikke inficeret. God aften!

How to search for a problem?

The best way to solve a problem is not to have it
Tadaa! https://tinyurl.com/2p8rkdy6 ;-D


Hamdentossede
Antal: 26
Tilmeldt:
29-07-2022
User is offline
Mange tak! Så bare den

#1:
Mange tak! Så bare den skrev noget jeg ikke havde set før, og med ordet virus!


polynix
polynix's picture
Antal: 445
Tilmeldt:
24-05-2021
User is offline
Hvor så du det? Der står

Hvor så du det? Der står ikke noget om "virus" i den log du har fremsendt fra din terminal. Desuden er det ikke sådan det fungerer. Hvis du har en infektion, - for det meste i Windows, da det sker yderst sjældent i Linux, - vil du nok ikke opdage det.

Så nej, det er forestillinger og paranoia. Du bliver ikke inficeret i Linux. Bum!

How to search for a problem?

The best way to solve a problem is not to have it
Tadaa! https://tinyurl.com/2p8rkdy6 ;-D