Bedre end et screenshot - flash-videoer.

flash

I stedet for at skrive en lang forklaring af hvordan et program virker og krydre denne med et screenshot eller to kan man lave en lille film i stedet. Det er muligt at lave avi filer med programmet vncrec, men da jeg gerne ville lave små film til nettet fandt jeg det mere interessant at bruge vnc2swf, der i stedet danner flashfilm (.swf), der nemt kan inkluderes i hjemmesider.

VNC
Humlen i både vnc2swf og vncrec er at man kan bruge en såkaldt VNC (Virtual Network Computing) tunnel. VNC giver mulighed for at kontrollere en computer over en krypteret forbindelse helt grafisk. Der er også muligt over ssh, men VNC er lavet til grafisk brug og er ligesom ssh tilgængelig på mange operativsystemer.

For at bruge en VNC forbindelse til noget skal man, som ordet forbindelse næsten siger, have en server og en klient. I mit tilfælde laver jeg serveren på den samme maskine som jeg vil kører klienten, men jeg kunne også have kørt vncserveren på en win98 maskine og dermed lave en tutorialvideo på den. Fordelen ved denne metode er nemlig at det er klienten vnc2swf, der laver de tunge videoberegninger og serveren, som kan kører på ældre maskiner.

Installation og opsætning
Da denne artikel kommer fra mine linux noter er kommadoerne Mandriva scpecifikke, men det burde være nemt at portet kommandoerne til andre distributioner.

For at få det til at kører skal jeg først have installeret serveren og vnc2swf, så jeg jeg installere pakkerne som root:

[root@dirac tjansson]# urpmi tightvnc-server vnc2swf

kort bagefter er programmerne og dependencies installeret. Nu vil jeg starte vncserveren, der kom med pakken tightvnc-server, så jeg skriver som normal bruger:

[tjansson@dirac ~]$ vncserver -depth 16 -geometry 800x600

Hvilket giver en farvedybde på 16 bit og en skærmstørrelse på 800x600, der egner så godt til webbrug. Eefter at have indtastet et kodeord til serveren, svarer den at serveren er eksisterer på følgende display:

New 'X' desktop is dirac:1

Endeligt forbinder jeg til min server med vnc2swf, som starter med at optage i et vindue for sig selv og derinde kan jeg så bruge skrivebordet normal og starte programmer.

[tjansson@dirac ~]$ vnc2swf -startrecording -geometry 800x600
                    -depth 16 -framerate 5 maxima.swf dirac:1

Jeg lukkede optagelsen ved at lukke vinduet og den endelig film lå i min hjemmefolder, man kan lægge den direkte op på en webside og bare skrive url'en direkte til den med en browser der har flash-plugin, men man kan også pakke det hele ind i lidt html:
Macromedia's egne ord [4] :

<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"
WIDTH="800" HEIGHT="600" id="maxima">
<PARAM NAME=movie VALUE="maxima.swf">
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
<PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
<EMBED src="maxima.swf" quality=high loop=false bgcolor=#FFFFFF WIDTH="800" HEIGHT="600"]
NAME="Maxima" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" l
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer">
</EMBED>
</OBJECT>

Endeligt skal det siges at serveren kører videre i baggrunden, så den skal stoppes:

[tjansson@dirac ~]$ vncserver -kill :1

Eksempel
Håber der nogen der kan bruge artiklen til noget fornuftigt. Som et eksempel kan man se siden: http://www.fys.ku.dk/~tjansson/flash.html

Andre sider om samme emne
Rob Reilly, Flash video screen captures with vnc2swf
http://www.linux.com/article.pl?sid=04/07/26/18152...

Rob Reilly, Today's Linux screen capture technology
http://www.newsforge.com/article.pl?sid=04/08/16/2...

Daniel S Washko, Creating Animated Screenshots on Linux
http://linuxgazette.net/102/washko.html

Macromedia, Macromedia Flash OBJECT and EMBED tag syntax
http://www.macromedia.com/cfusion/knowledgebase/in...