Java og Flash i KUbuntu 5.10

Kubuntu

Jeg har selv haft en del problemer med at få Java og Flash til at fungere optimalt i Firefox, så nu har jeg altså skrevet en artikel om det så i andre derude også kan få det til at fungere.

Det første jeg vil tage hånd om er at få flash til at fungere 100% med fonts sådan det ikke kun er grafikken man ser. i Firefox 1.0.7 kan man bare gå ind på en side der indholder Flash og på den måde installere selve Flash-plugin'et i din browser uden at skulle til at røre en masse ved pakker med videre.

Jeg bruger altid selv følgende side: www.battleon.com, og så klikker jeg på "free play". Når du første gang er der inde og ikke har installeret flash endnu vil den poppe op og spørge om du vil installere flash eller ej. Der vælger du naturligvis at du vil install flash og læser licensen og klikker "godkend" til licensen. Så skulle den gerne hente flash playeren når den siger den er færdig genstarter du lige din browser for at være sikker på det hele funger korekt.

Gå ind i konsole og log ind som root:

su ( enter )
password ( enter )

Hvis du ikke har sat noget kodeord på din root-koto endnu gøres det med:

sudo passwd root ( enter )

Så skal have installeret 3 font pakker og det er msttcorefonts, gsfonts og gsfonts-x11 for de dovne.

aptitude install msttcorefonts gsfonts gsfonts-x11 ( enter )

Du siger naturligvis ja hvis den spøger om den skal hente pakkeren via nettet. Når det er gjort skulle dit flash gerne funger korekt prøv at gå ind på www.battleon.com og klik "free play" og se om der ikke står "username" og "password" når man skal til at logge ind.

Så langt så godt. Nu skal vi sådan set kun have Java til at fungere også.

Når du skal have installeret java på din Kubuntu dist skal du først hente java ned på din computer. Brug følgende link http://www.java.com/en/download/manual.jsp hent så filen Linux (self-extracting file). Den fil jeg vil arbejde med i denne artikle heder jre-1_5_0_06-linux-i586.bin heder din fil noget andet skal du ændre fil navnet til et mere passende. Filnavnet kan afhænge af hvilken version af java du har hentet.

Når den er downloadet skal du åbne en konsol og logge ind som root endnu en gang. Altså:

su ( enter )
password ( enter )

Nu skal du gå til der hvor din java fil ligger

cd  mappe_hvori_javafilen_ligger ( enter )

Når det er gjort skal vi have ændret filrettighederne sådan at vi kan flytte den et helt andet sted på disken den folkder vi vil lave og flytte den til heder /usr/java/ følg følgen komandoer

chmod a+x jre-1_5_0_06-linux-i586.bin ( enter )
mkdir /usr/java ( enter )
mv jre-1_5_0_06-linux-i586.bin /usr/java ( enter )

når du bruger chmod kan du ændre din ratihedere på de forskellige filer men vær omhyglige med dem der er igen grund til at give flere ratihedere end højst nødvendigt.

mkdir står for at oprette en mappe

mv er til ta flytte en fil fra en folder til en anden folder

nu skal du gå ind i din mappe /usr/java og install vores binfil på følgen måde.

cd /usr/java ( enter )
./jre-1_5_0_06-linux-i586.bin /usr/java ( enter )

skriv ( yes ) til licens betingleseren.

Hvis alt er som det skal være skulle den gerne være færdig med at install efter kort tid. når du er færdig skal du fjerne din bin fil på følgen måde og VÆR opmræksom på at du indstertere rigtig

rm jre-1_5_0_06-linux-i586.bin /usr/java ( enter )

nu mangler vi sådan set kun at få vores plugin til at funger i Firefox og det gøres på følgen måde

cd /usr/lib/mozilla-firefox/plugins ( enter )
ln -s /usr/java/jre1.5.0_05/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so ( enter )

Hvis java endnu ikke funger så kan det muligvis være libjavaplugin_oji.so at du skal slette den og lave linket igen på denne måde

cd /usr/lib/mozilla-firefox/plugins ( enter )
rm libjavaplugin_oji.so ( enter )
ln -s /usr/java/jre1.5.0_05/plugin/i386/ns7/libjavaplugin_oji.so ( enter )

så skulle det nu meget gerne virke.