Er 8/2(2+2)=16 eller 1?

frogmaster
Antal: 4831
Tilmeldt:
20-05-2010
User is offline
Er 8/2(2+2)=16 eller 1?

Er 8/2(2+2)=16 eller 1?

Fx:

8/2(2*2)
8/2(4)
8/8
1

eller

8/2(2*2)
(8/2)*4
4*4
16

Hvorfor spørger jeg om det? Fordi det morer mig som følger: https://twitter.com/pjmdolI/status/115559805095974...

Folk der hævder de har professorat i matematik, blandt flere, roder rundt i grundlæggende forståelse, lidt ligesom elitære politikere og andre "religiøs/ideologiske" tosser ...

LOL. Prøv en lommeregner eller et regneark ... Bemærk at 8/(2(2+2)) ikke er det samme som 8/2(2+2)

Har du mod på udfordringen, er resultatet så 1 eller 16? Det er et simpelt regnestykke.

Påstanden at begge resultater er korrekte (stfu) er inacceptabelt. Alligevel oplever du muligvis at fx din lommeregner, ikke altid registrere kravet: At antallet af venstre paranteser skal være lig med antallet af højre paranteser og lommeregnere derfor ikke er pålidelige...


marlar
Antal: 3231
Tilmeldt:
05-12-2009
User is offline
16Der er et underforstået

16

Der er et underforstået gangetegn foran parentesen, og dividere og gange har normalt samme operatorpræcedens.

Dvs. regnestykket er: 8/2*(2+2)

SE ONLINE


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4831
Tilmeldt:
20-05-2010
User is offline
Ja. Allerede i tredje

Ja. Allerede i tredje klasse, tror jeg det er, lærer man at der er et usynligt gangetegn foran en parentes, hvis ikke andet er angivet.

Hvis 1 er korrekt, så er regneark, lommeregnere osv ubrugelige.

Årsagen til at så mange falder på halen over noget så enkelt (der er tale om millioner), skyldes de bruger en forældet metode (PEMDAS - BODMAS), der medfører upålidelighed, ganske udmærket forklaret her med en tilsvarende enkel ligning: https://www.youtube.com/watch?v=URcUvFIUIhQ


msn50
msn50's picture
Antal: 11
Tilmeldt:
02-06-2009
User is offline
Man kan også skrive hele

Man kan også skrive hele regnestykket som faktorer, og man får:
8 * 1/2 * (2+2), der giver 16.


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4831
Tilmeldt:
20-05-2010
User is offline
og man kan også lade bash

og man kan også lade bash forsøge:

#!/bin/bash

et=0
to=0
tre=0
fire=0
fem="((tre + fire))"
seks="((et / to))"

echo -n "Indtast et tal       -> "
read et
echo -n "Indtast endnu et tal -> "
read to
echo -n "Indtast endnu et tal -> "
read tre
echo -n "Indtast endnu et tal -> "
read fire

echo "= $(($fem * $seks))"
$SHELL

Eller nøjes med at skrive
echo "8/2*(2+2)" | bc eller
awk "BEGIN {print 8/2*(2+2)}" i terminalen osv ...


marlar
Antal: 3231
Tilmeldt:
05-12-2009
User is offline
Eller nøjes med at

#4: Eller nøjes med at skrive
echo "8/2*(2+2)" | bc

bc er en meget nyttig kommando til beregninger i scripts.

Til simple beregninger kan bash også klare det, fx

echo $((8/2*(2+2)))


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4831
Tilmeldt:
20-05-2010
User is offline
bc er en meget nyttig

#5: bc er en meget nyttig kommando til beregninger i scripts.
Ja og nu du nævner det, så kan dem der tør, tjekke deres BMI ;)

Det er en helt enkel beregning (med bc) -> kg og cm -> x÷(y÷100)².

#!/bin/bash
weight=0
height=0

echo -n "Hvad er din vægt i kilogram? "
read weight
echo -n "Hvad er din højde i cm? "
read height
echo

# I terminalen: echo "scale=2; 80/((187/100)*(187/100))" | bc

echo "Din BMI er:" && echo "scale=2; $weight/(($height/100)*($height/100))" | bc
$SHELL


marlar
Antal: 3231
Tilmeldt:
05-12-2009
User is offline
Du kan forenkle lidt

Du kan forenkle lidt med

echo "Din BMI er:" && echo "scale=2; $weight/(($height/100)^2)" | bc


frogmaster
frogmaster's picture
Antal: 4831
Tilmeldt:
20-05-2010
User is offline
Ok, tak. Jeg viste ikke at

Ok, tak. Jeg viste ikke at exponenten virker i bash.